EN TR

Elektronik İmza

15.12.2010 15.12.2010 14:27:13 11676

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI AV.V. AHSEN COŞAR İLE  TÜRKTRUST YÖNETİM KURULU BAŞKANI SABRİ DEMİREZEN VE GENEL MÜDÜRÜ TOLGA TÜFEKÇİ, BİRLİKTE DÜZENLEDİKLERİ BASIN TOPLANTISI İLE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE TÜRKTRUST İŞBİRLİĞİNİ KAMUOYUNA AÇIKLADILAR

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan ve öncelikle meslektaşlarına hizmet sunmayı amaçlayan Türkiye Barolar Birliği, kendi bünyesinde oluşturduğu ISO 27001 Sertifikalı, dolayısıyla yüksek standartlı ve güvenlikli alt yapı birimi ile gerek iş hayatında, gerekse yargılama faaliyeti dahil resmi her türlü iş ve ilişkilerde kullanılması giderek yaygınlaşan elektronik imza üretimine geçmeyi planlamakta iken TürkTrust’ın bu konuda iş birliği yapma önerisine muhatap olmuştur.

Gerek TürkTrust’ın önerisinin Birliğimizin bu konudaki hedefi ile örtüşmesi, gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bünyesinde kurulmuş olan TürkTrust’ın elektronik imza sektöründe son derece yetkin ve güvenilir bir kuruluş olması,  Türkiye Barolar Birliği olarak bizi bu konuda TürkTrust ile işbirliği yapmaya sevk etmiştir.

TürkTrust ile bağıtladığımız bu anlaşma çerçevesinde; Türkiye Barolar Birliği  bünyesinde 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında nitelikli elektronik sertifika (NES) hizmetleri veren TürkTrust’a bağlı bir “Alt Kök Sertifika Otoritesi” kurulacak ve bu otorite Türkiye Barolar Birliği tarafından işletilecektir.

Bu işbirliğine bağlı olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından sağlanacak olan nitelikli elektronik sertifikalarla, ülkemiz yargı sistemi içinde yürütülen pek çok işlem, hukuken elle atılan imzaya eşdeğer olan elektronik imza ile yapılabilecek ve bu suretle “e-devlet”e geçişin en önemli unsurlarından birisi Türkiye Barolar Birliği ve TürkTrust aracılığı ile gerçekleşmiş olacaktır.

Türkiye Barolar Birliği tarafından verilecek olan elektronik sertifika hizmetlerinin teknolojik altyapısı anahtar teslimi olarak TürkTrust tarafından kurulacak ve en geç iki ay içinde hizmete girmiş olacaktır.

Bu hizmetle birlikte, en başta avukatlar olmak üzere tüm hukukçulara en uygun fiyatlarla, en kaliteli ve en güvenli elektronik sertifika hizmeti, Türkiye Barolar Birliği’nin ve TürkTrust’un ortak teknolojisi ve güvencesiyle sağlanmış olacaktır.

Türkiye Barolar Birliği ile TürkTrust’un bu işbirliği, sadece yargı mensuplarına güvenli, kaliteli ve ucuz elektronik sertifika edinme olanağı sağlamayacak, aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız için ek gelir kaynağı olacak ve bu suretle elde edilen gelir gerek Birliğimiz, gerekse barolarımız tarafından yeni hizmetlere dönüştürülecektir.

Böylesine önemli bir hizmetin Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılmasına olanak sağlayan bu işbirliği nedeniyle TürkTrust’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabri Demirezen başta olmak üzere katkısı olan diğer yetkililerine Türkiye Barolar Birliği adına en içten teşekkürlerimi sunuyor, bu birlikteliğin giderek başka alanlarda da gerçekleşmesini diliyoruz.