System.Web.Services.Protocols.SoapException: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Sunucu isteği işleyemedi. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Sunucuyla bağlantı kurulurken ağ ile ilgili veya örneğe özel bir hata oluştu. Sunucu bulunamadı veya sunucuya erişilemiyor. Örnek adının doğru olduğunu ve SQL Server'ın uzak bağlantılara izin verdiğini doğrulayın. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - SQL Server için bağlantı açılamadı) ---> System.ComponentModel.Win32Exception: Ağ yolu bulunamadı --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu --- konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() konum: System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) konum: System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) konum: System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable) konum: RandomUtility.DB.Get_Dataset(String qry, Int32 timeout) konum: e_baroV3.webservice.Levha_Il_Listesi() --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu --- at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at TBB2013v5.ebaro.webservice.Levha_Il_Listesi() at TBB2013v5.TBB.Page_Load(Object sender, EventArgs e) Basın Açıklaması
EN TR

Basın Açıklaması

1.02.2013 31.01.2013 18:39:39 11095
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN, AFYONKARAHİSAR BAROSU ÜYESİ MESLEKTAŞIMIZ AV. ÖMER AKSOY İLE AFYONKARAHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KEŞİF HEYETİNE YAPILAN SALDIRI NEDENİYLE YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI
 
30 Ocak 2013 günü keşif sırasında meydana gelen silahlı saldırıda Afyonkarahisar Yönetim Kurulu Üyesi meslektaşımız Av. Ömer Faruk Aksoy, bilirkişi ve şahit yaralanmış, Mahkeme Hakimi Süleyman Kandiş ve görevliler çok büyük şans eseri olarak yara almadan kurtulabilmişlerdir.

Bu saldırı, kamu hizmeti niteliği  taşıyan mesleki görevin ifası sırasında, yapılmıştır.  Savunmaya  olduğu kadar kurucu unsuru olduğumuz yargı kurumuna karşı da yapılmış bir saldırıdır.

Talep ve dileğimiz, değerli meslektaşlarımıza, mahkeme hakimine ve görevlilere yapılan bu saldırının fail ya da faillerinin bir an önce yargılanmaları ve hak ettikleri cezayı almalarıdır.

Kendi hukukunu uygulama ve ceza verme anlayışının hukuk devletinde yeri olamaz. Bu saldırılar hepimiz için ve özellikle de  yargı mensupları ve güvenlik görevlileri için uyarıcı ve düşündürücü olmalıdır. 

Son bulmasını dilediğimiz ve istediğimiz bu tür saldırılar hiçbir şekilde savunma mesleğini en iyi şekilde  yerine getirme  istek ve idealimizden bizi geri döndürmeyecek, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla oluşturulmasına yönelik mücadele azmimizi daha da güçlendirecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI