EN TR

Güncel

25.03.2014 25.03.2014 11:33:56 7175

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2014 tarih 77002794/405-3248 sayılı “Tüketici sorunları hakem heyetlerinde vekalet ücretine hükmedilmesi hk” konulu işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile 24.03.2014 tarihinde Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

Dava dilekçesi için tıklayınız

Dava konusu Bakanlık işlemi için tıklayınız