EN TR

Güncel

30.03.2014 30.03.2014 22:34:37 7583
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında "Ticari Davalarda Adli Muhasebe Mesleğinin Yeri ve Önemi" konulu bir doktora tezi hazırlamakta olan Öğr. Gör. M. Akif ALTUNAY "Adli Muhasebe" konusunda meslektaşlarımızın görüşlerini almak istediğini bildirmiştir.

Bu akademik çalışmaya katkı sunmak isteyen meslektaşlarımız aşağıdaki bağlantı aracılığı ile çalışmaya ulaşabilirler.

https://docs.google.com/forms/d/19mFdAI7KtEUCLDNQwJ8dqlXpkM3Ge43evwkCWirX_dk/viewform