System.Web.Services.Protocols.SoapException: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Sunucu isteği işleyemedi. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Sunucuyla bağlantı kurulurken ağ ile ilgili veya örneğe özel bir hata oluştu. Sunucu bulunamadı veya sunucuya erişilemiyor. Örnek adının doğru olduğunu ve SQL Server'ın uzak bağlantılara izin verdiğini doğrulayın. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - SQL Server için bağlantı açılamadı) ---> System.ComponentModel.Win32Exception: Ağ yolu bulunamadı --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu --- konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() konum: System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) konum: System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) konum: System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable) konum: RandomUtility.DB.Get_Dataset(String qry, Int32 timeout) konum: e_baroV3.webservice.Levha_Il_Listesi() --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu --- at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at TBB2013v5.ebaro.webservice.Levha_Il_Listesi() at TBB2013v5.TBB.Page_Load(Object sender, EventArgs e) Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Kurul Listesi
EN TR

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Kurul Listesi

26.12.2014 26.12.2014 17:44:12 3204
Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu
1 Av.Başar YALTI - TBB BAŞKAN YARDIMCISI SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Av.Nida AÇIKALIN -Başkan Yardımcısı
2
Av.Kaya YELEK -Genel Sekreter
3
Av.M.Murat FARSAKOĞLU
4
Av.Ömür DEDEOĞLU
5
6 Av.Burhan UYAN
Av.Ümit GÖRGÜLÜ
7
Av.A.Faruk ULAŞ
8
Av.Ramazan BEDİR
9
10 Av. Kazım YÜKSEL
11 Av. Saide EKMEN
 
Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Kurulu
Av.Ömür DEDEOĞLU
1
Av.Hüsamettin HASÇELİK
2
Av.Eshat AKTAŞ
3
Av. Ali Beliğ ÖZALP
4
Av. Anıl YETİŞKİN
5
Av.Mehmet Şamil ŞENALP
6
Av.Doğan ERKAN
7
Av.Uğur ÇELİKTEN
8
9 Av.Sedat GÖZKIRAN
 
Türkiye Barolar Birliği Meslek Haklarını Geliştirme Kurulu
Av.Burhan UYAN
1
Av.Nihal Ömür BULUN
2
Av. Lider TANRIKULU
3
Av.Aysel Gaye TUTAZ
4
Av.Akın YAKAN
5
Av.Akın Vahit KARACAN
6
Av.Bülent DURAN
7
Av.Deniz AKSOY
8
Av.Zafer KAZAN
9