EN TR

Alım Duyurusu

29.02.2016 10.02.2016 15:05:15 7094

Türkiye Barolar Birliği ve TBB SYDF Litai Hotel İktisadi işletmesi için ekli şartnameye uygun ek listelerdeki toplu temizlik malzemeleri alımı yapılacaktır.

Teklif vereceklerin 29.02.2016 tarihinde saat 15:00'e kadar kapalı zarf usulü tekliflerin TBB SYDF Litai Hotel SPA Turizm İşletmeleri İktisadi İşletmesi Muhasebe Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.