System.Web.Services.Protocols.SoapException: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Sunucu isteği işleyemedi. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Sunucuyla bağlantı kurulurken ağ ile ilgili veya örneğe özel bir hata oluştu. Sunucu bulunamadı veya sunucuya erişilemiyor. Örnek adının doğru olduğunu ve SQL Server'ın uzak bağlantılara izin verdiğini doğrulayın. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - SQL Server için bağlantı açılamadı) ---> System.ComponentModel.Win32Exception: Ağ yolu bulunamadı --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu --- konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() konum: System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) konum: System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) konum: System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable) konum: RandomUtility.DB.Get_Dataset(String qry, Int32 timeout) konum: e_baroV3.webservice.Levha_Il_Listesi() --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu --- at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at TBB2013v5.ebaro.webservice.Levha_Il_Listesi() at TBB2013v5.TBB.Page_Load(Object sender, EventArgs e) TÜRK DÜNYASI İLE DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİN AVUKAT ÖRGÜTLERİ ATA'NIN HUZURUNDA
EN TR

TÜRK DÜNYASI İLE DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİN AVUKAT ÖRGÜTLERİ ATA'NIN HUZURUNDA

9.11.2017 9.11.2017 15:24:40 1061

TÜRK DÜNYASI İLE DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİN AVUKAT ÖRGÜTLERİ ATA'NIN HUZURUNDA

Feyzioğlu: "İnsanı en büyük değer olarak gören özgürlükçü felsefeniz; her geçen gün değeri daha iyi anlaşılan bir büyük öğreti olarak yol göstermektedir."

***

Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'da bulunan dost ve kardeş ülkelerin avukat örgütlerinin katılımıyla kurulan Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukat Örgütleri Birliği'nin (TÜRK-AV) temsilcileri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve TÜRK-AV Genel Sekreteri Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun öncülüğünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Barolar Birliği'nin girişimleriyle kurulan TÜRK-AV'ın, Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde yapılan ziyarete, konuk baro başkan ve temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurullarının üyeleri, baro başkanları ile çok sayıda avukat katıldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıkan heyet, Mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Feyzioğlu burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Aziz Atatürk,

Kurulmasına ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuz Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukat Örgütleri Birliği'nin (TÜRK-AV) Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde; dost ve kardeş ülkelerden gelen meslektaşlarımızla birlikte; hukuk devleti, insan hakları ve demokrasinin yılmaz bekçileri avukatlar olarak huzurunuzdayız.

Ebediyete intikal edişinizin 79'uncu yılında, "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesi üzerine inşa etmiş olduğunuz ve insanı en büyük değer olarak gören özgürlükçü felsefeniz; yalnızca Türk Milletine değil, 21. Yüzyıl dünyasına da, her geçen gün değeri daha iyi anlaşılan bir büyük öğreti olarak yol göstermektedir.

Bu inançla Aziz Hatıranız önünde; hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğimize; bizleri en büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ferah geleceğine ve dünya barışı idealine ulaştıracak olan akıl ve bilimle yoğurduğunuz fikirlerinizi sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz.

Şükran ve saygılarımızla…