TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 22.03.2014
E. 2013/747
K. 2014/186

Tebligat Yasasının 11. maddesi gereği vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması yasal bir zorunluluktur.

(Av. Yas. 157, Teb. Yas. 11.)

Yazdırmak için tıklayınız

İncelenen dosyada, Baro Disiplin Kurulu kararının şikâyetli avukatın usulüne uygun vekâletname sunan ve beyanda bulunan vekiline tebliğ edildiğine dair bir belgeye rastlanmamıştır.

Tebligat Yasasının 11. maddesi gereği vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması yasal bir zorunluluktur.

Bu nedenle varsa Baro Disiplin Kurulu kararının şikâyetli avukatın vekiline tebliğ edildiğine ilişkin tebliğ evraklarının dosyaya konulması, yoksa usulüne uygun tebligat yapıldıktan ve yasal 30 günlük itiraz süresi beklendikten sonra incelenmek üzere Kurulumuza gönderilmesi için dosyanın Barosuna iadesine karar vermek gerekmiştir.

Sonuç olarak,  dosyanın Barosuna İADESİNE, katılanların oybirliği ile karar verildi.