EN TR

Duyurular

10.01.2018794

Duyuru 2018/3

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2018 Yılı Tarifesi Hakkında.
10.01.2018582

Duyuru 2018/2

Avukatlık Kimliğinin Resmi Kimlik Olarak Kabul Edilmesi Hakkında.
4.01.201827540

Duyuru 2018/1

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Vergide E-Tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
29.12.20172768

Duyuru 2017/78

Vekalet pulu hk.
28.12.201723050

Duyuru 2017/77

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Hakkında.
25.12.2017269

Duyuru 2017/76

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor Hakkında.
25.12.2017306

Duyuru 2017/75

Barolara Kayıtlı Kadın-Erkek Avukat Sayıları Hakkında.
25.12.201792

Duyuru 2017/74

2019-2023 Stratejik Plan Dış Paydaş Anketi Hakkında.
25.12.2017254

Duyuru 2017/73

27 Aralık 2017 Tarihinde Yapılacak Baro Başkanları Toplantısı Hakkında.
19.12.201735

Duyuru 2017/72

Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Tercüme Destek Hattı Hk.
8.12.2017765

Duyuru 2017/71

Dünya Avukatlararası Futbol Şampiyonası Mundiavocat Hakkında.
28.11.2017509

Duyuru 2017/70

Çocuk Hakları Kurul/Komisyon/Merkez Üyeleri İletişim Bilgilerinin Gönderilmesi Talebi Hakkında.
28.11.2017633

Duyuru 2017/69

Kooperatifçilik E Sertifika Programı Hakkında.
28.11.2017170

Duyuru 2017/68

Meslekte 40-50 ve 60 Yıl Onur Plaketleri Hakkında.
27.11.2017879

Duyuru 2017/67

9 Aralık 2017 Tarihinde Yapılacak Baro Başkanları Toplantısı Hakkında.
23.11.2017919

Duyuru 2017/66

Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması"nın 2018 yılında da yapılması hk.
8.11.2017888

Duyuru 2017/65

Avukat Kimlik Kartı ve BaroKart Sistemine Entegre Akıllı Kart Basım Yönergesinin 17. maddesi hk.
7.11.20172300

Duyuru 2017/64

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BİLDİRİMLERİ HAKKINDA
6.11.20171289

Duyuru 2017/63

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hakim Adayı Belirlenmesine İlişkin Duyuru Hakkında.
26.10.20173804

Duyuru 2017/62

06.08.2015 tarih - 29437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derce Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik" Hakkında.
26.10.20172228

Duyuru 2017/61

25.10.2017 günlü ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı "İş Mahkemeleri Kanunu" Hakkında
2.10.2017270

Duyuru 2017/60

Hayvan Hakları Kurul/Komisyon/Merkez Üyeleri İletişim Bilgilerinin Gönderilmesi Talebi Hakkında.
21.09.2017288

Duyuru 2017/58

5., 6., 7. ve 8. Sınıflar Arasında Düzenlenen Ödüllü Kompozisyon Yarışması Hakkında.
12.09.20179434

Duyuru 2017/57

"Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" hakkında.
23.08.20175072

Duyuru 2017/56

Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge Taslağı hakkında değerlendirme talebi.
15.08.201716999

Duyuru 2017/55

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 07.08.2017 günlü yazı
15.08.20178378

Duyuru 2017/54

Bilindiği üzere Yönetim Kurulu'nun 7-8 Ekim 2013 tarihli toplantısında, avukatlar arasında dayanışmayı teşvik etmek, avukatların ilerleyen yaşlarında yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve meslek kuruluşlarının maddi manevi desteğini mesleklerinin her döneminde hissetmelerini
14.08.20172712

Duyuru 2017/53

“Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı” hakkında
14.08.20172295

Duyuru 2017/52

“Genç Hukukçular Buluşuyor Etkinliği-2-” hakkında
14.08.20172354

Duyuru 2017/51

“2016 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife” hakkında
4.07.20173716

Duyuru 2017/50

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI.Ulusal Kongresi Hakkında
4.07.20175260

Duyuru 2017/49

UYAP Bilişim Sistemi Kayıtları Pasif Hale Getirilen Tutuklu veya Hükümlü Avukatlar Hakkında
4.07.20173662

Duyuru 2017/48

Ekran (Monitör) Talepleri Hakkında
4.07.20172692

Duyuru 2017/47

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında
4.07.20172584

Duyuru 2017/46

Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ve Gerekçesi Hakkında.
4.07.20172186

Duyuru 2017/45

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi olarak; Avukatlık Kanunu madde 110/2 de belirtilen "Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaştıracak şekilde tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak" amacıyla gerçekleştirmekte olduğumuz eğitim seminerleri adli tatil bitimini takiben devam edecektir.
21.06.20174236

Duyuru 2017/43

21.12.2015 tarih ve 29569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015- 2016 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında.
20.06.20174011

Duyuru 2017/42

24.11.2014 günlü 2014/97 sayılı Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hakkında duyurumuz.
20.06.20175162

Duyuru 2017/41

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Aktüeryal Dengeleri ve sürdürülebilirliği göz önünde bulundurularak Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 9-10 Haziran 2017 günlü toplantısında almış olduğu karar gereği..
19.06.20172189

Duyuru 2017/40

Meslekte Fiilen On Yılını Tamamlamış Avukatların 2992 Sayılı Kanun Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Programlarında Eğitici Olarak Görev Alabileceğine İlişkin.
19.06.20172172

Duyuru 2017/39

2018 Yılı Eğitim Planı Çalışmaları hk.
1.06.201710575

Duyuru 2017/38

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması hk.
31.05.20173381

Duyuru 2017/37

2018 Yılı Eğitim Planı Çalışmaları.
31.05.20179331

Duyuru 2017/36

Meslekte Fiilen On Yılını Tamamlamış Avukatların 2992 Sayılı Kanun Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Programlarında Eğitici Olarak Görev Alabileceğine İlişkin.
10.05.20173643

Duyuru 2017/35

Son günlerde meslektaşlarımız tarafından Birliğimize gelen şikayetlerde, avukatlık unvanı ve isimlerinin kullanılarak vatandaşların telefonlarına çeşitli sebeplerden kaynaklanan borçlarının olduğu, ödenmediği takdirde derhal icra takibi başlatılacağı şeklinde mesajlar gönderilerek dolandırıcılık yapıldığı belirtilmektedir.
8.05.20174044

Duyuru 2017/34

Birliğimiz ile Barolarımız arasında yürütülen iş ve işlemlerde hızlılık ve bütünlüğün sağlanması amacıyla geliştirilen Türkiye Barolar Birliği Ulusal Hukuk Ağı Projesi (UHAP) barolarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunulmuş ve büyük ölçüde işlemeye başlamıştır.
8.05.20173407

Duyuru 2017/33

Merkezi Takip Sistemi (MTS) Hakkında.
5.05.201713684

Duyuru 2017/32

TAKBİS Sorgularının Avukatlara Açıldığı Hakkında.
3.05.20173165

Duyuru 2017/31

İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurulu kararı ile Birliğimizi temsil eden bir üyenin üyeliğinin düşürüldüğü bildirilmiştir.
2.05.20173812

Duyuru 2017/30

Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı'ndan alınan 18.04.2017 günlü yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
19.04.20172007

Duyuru 2017/29

Vefat Nedeniyle Yeni Görevlendirilen Müdafiye Ücret Ödenip Ödenmeyeceği hk.
14.04.20171228

Duyuru 2017/28

Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği 14.04.2017 günlü 30038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
14.04.20171274

Duyuru 2017/27

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.04.2017 günlü 30038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
12.04.20173208

Duyuru 2017/26

Staj Kredi Yönetmeliğinin "Dağıtım Esasları" başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları ilişiktedir.
10.04.20173807

Duyuru 2017/25

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca kabul edilen 20.01.2017 günlü 1 sayılı iş bölümü kararında yapılan düzeltme metninin bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
10.04.20172689

Duyuru 2017/24

13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Barolar Birliği "34.Olağan Genel Kurul Gündemi" ekte sunulmuştur.
6.04.20171799

Duyuru 2017/23

Nakil başvurusunda bulunan stajyer hakkında yapılacak işlem
3.04.20173776

Duyuru 2017/23

CMK Ödenekleri hk.
3.04.20173129

Duyuru 2017/22

Adli Yardım Ödenekleri hk.
29.03.20173587

Duyuru 2017/21

Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2017 günlü toplantısında alınan karar gereği; Kamu Avukatları Kurulumuzca 08 Nisan 2017 tarihinde Antalya'da "Kamu Avukatlarının Sorunları Ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" yapılacaktır.
28.03.20172490

Duyuru 2017/20

Baro levhasından kayıtlarının silinmesine karar verilen avukatların barokart kayıtlarının da kapatılması gerektiği.
17.03.20173314

Duyuru 2017/19

"Seçim Hukuku ve Sandık Güvenliği" eğitimi hk.
13.03.20176094

Duyuru 2017/18

Türkiye Barolar Birliği Ulusal Hukuk Ağı Projesinin (UHAP) 3 Nisan 2017 tarihinde tüm unsurları ile işlemeye başlayacağı.
13.03.20173060

Duyuru 2017/17

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'nun 28.02.2017 günlü 2017/185 Muh sayılı "Daireler Arası İş Bölümü" ne ilişkin 15.02.2017 günlü 2017/6 sayılı kararı hk.
9.03.20173821

Duyuru 2017/16

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek olan Anayasa Değişikliği Halk Oylamasında halkımızın iradesinin sonuçlara güvenli bir şekilde yansımasının temini için Türkiye Barolar Birliği Sandık Güvenliği Merkezi oluşturulmuştur.
20.02.20173574

Duyuru 2017/15

Türkiye Barolar Birliği bünyesinde bir "Eşgüdüm Merkezi" oluşturulması hk.
6.02.20174914

Duyuru 2017/14

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan 30.01.2017 günlü 2017/63 Muh sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
6.02.20173655

Duyuru 2017/13

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümüne ilişkin 20.01.2017 günlü 1 sayılı kararı hk.
2.02.20175052

Duyuru 2017/12

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davaların duruşmalarına katılan meslektaşlarımıza yeniden ücret ödenmesinin mümkün olup olmadığı yolunda Adalet Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlere alınan yanıt hk.
2.02.20173196

Duyuru 2017/11

Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize iletilen "6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu Uygulaması ve Yürürlüğü" konulu açıklamalar ilişikte gönderilmiştir.
23.01.20175233

Duyuru 2017/10

CMK gereğince İstinaf Mahkemelerinde görevlendirilecek meslektaşlarımıza ödenecek ücretlerle ilgili CMK Ücret Tarifesinde bir hüküm bulunmaması nedeniyle, müdafi olarak atanan meslektaşlarımıza herhangi bir ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağı hk.
19.01.20174249

Duyuru 2017/9

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 yılı Tarifesi
18.01.20173289

Duyuru 2017/8

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmesi İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik
18.01.20172473

Duyuru 2017/7

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'nun 02.05.2016 günlü 2016/1 sayılı "Daireler Arası İş Bölümü" ne ilişkin 04.01.2017 günlü 2017/1 sayılı kararı Birliğimizin www.barobirlik.org.tr adresinde yayınlanmıştır.
18.01.20172702

Duyuru 2017/6

Ruhsat Başvurularının Dijital Ortamda Yapılması hk.
12.01.20172899

Duyuru 2017/5

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı Hakkında.
12.01.20172748

Duyuru 2017/4

Türkiye Barolar Birliği'nin Başvurusu Üzerine Avukatlık Kanunu'na Aykırı Şekilde Reklam Nitelikli Haksız Rekabet De Oluşturan "Bir Kısım Avukatın Reklamını Yapan" İnternet Sitesine Erişimin Engellendiği Hakkında.
4.01.20175209

Duyuru 2017/3

Baro organlarına seçilmiş tüm meslektaşlarımızın Anayasa değişikliği teklifi karşısındaki görüşlerini web sitemiz üzerinden bildirmelerinin sağlanması.
2.01.20174228

Duyuru 2017/2

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Baronuza kayıtlı avukat sayıları hk.
29.12.20166522

Duyuru 2016/88

Stajyer Avukatların Asliye Ceza Mahkemelerinde Muvafakatname İle Duruşmalara Girilebileceği Yolunda Adalet Bakanlığı Yazısı,
29.12.20163247

Duyuru 2016/87

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sertifika Programı.
28.12.20163477

Duyuru 2016/86

Ruhsat Başvurularının Dijital Ortamda Yapılması.
28.12.20162721

Duyuru 2016/85

Baronuz Bölgesindeki Mültecilere İlişkin Bilgi Talebi.
27.12.201611894

Duyuru 2016/84

Vekalet pulu hk.
26.12.20164782

Duyuru 2016/83

Uhap - Ulusal Hukuk Ağı Projesi hk.
24.12.20164021

Duyuru 2016/82

Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışmasının 2017 hk.
21.12.20162107

Duyuru 2016/81

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakkında Görüş İstemi.
16.12.20162952

Duyuru 2016/80

Türkiye Barolar Birliği 34.Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılacak Delegelerimiz İçin Alınan İndirimli Otel Fiyatları Listesi.
16.12.20162022

Duyuru 2016/79

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan "Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol" Hakkında 12.12.2016 Günlü ve 2016/78 Sayılı Duyurumuz.
12.12.20163654

Duyuru 2016/78

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan “Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol” Hakkında.
12.12.20164449

Duyuru 2016/77

Türkiye Barolar Birliği 34.Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılacak Delegelerimiz İçin Alınan İndirimli Otel Fiyatları Listesi.
5.12.20163536

Duyuru 2016/76

Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin iptali ile yürütmenin durdurulmasına ilişkin Danıştay 8.Dairesi’nin 22.09.2016 tarih ve 2015/15155 E. sayılı kararı.
1.12.20164266

Duyuru 2016/75

İstinaf Mahkemelerinde Görevlendirilen Zorunlu Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ücret Ödemelerinin, 2016 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 4.maddesinin (g) bendinin birinci alt bendinde belirtilen ücret üzerinden yapılacağı.
4.11.20164726

Duyuru 2016/74

Türkiye Barolar Birliği 34.Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarihi ve Yerinin Bildirilmesi hk.
1.11.20164023

Duyuru 2016/73

Baro Başkanları Toplantısı hk.
24.10.20163686

Duyuru 2016/71

ÇOCUK HAKLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİNDE TBB ve BAROLARIN ROLÜ-İstişare ve Ortak Eylem için Tarama Toplantısı
20.10.20163911

Duyuru 2016/70

AVUKAT KİMLİK KARTI BAŞVURU KILAVUZU hk.
12.10.20162616

Duyuru 2016/69

İstem Halinde Şüpheli İfade Tutanaklarının Müdafilere Verilmesi Gerektiği Yolunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün Yazısı.
28.09.20163257

Duyuru 2016/68

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan alınan 22.09.2016 günlü “Avukatların Prime Esas Kazançları” konulu yazı ekte gönderilmiştir.
28.09.20163147

Duyuru 2016/67

Birliğimiz İnsan Hakları Merkezi bünyesinde kurulan Cezaevi İzleme-Araştırma Komisyonu çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla, 673 sayılı KHK 3. maddesi uyarınca 4 yıllık görev süresi için yeniden seçilen İl Cezaevi İzleme Komisyonunda görev alan baro temsilcilerinin isim ve iletişim bilgileri hususunda İnsan Hakları Merkezimize bilgi verilmesini önemle rica ederim.
27.09.20165405

Duyuru 2016/66

Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’nden alınan 23.08.2016 günlü yazısı ile 18-19 Mart 2017 tarihlerinde Sidney’de yapılacak 12.Çokuluslu Adli Kolokyum hakkındaki yazı ve eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmiştir.
27.09.20165210

Duyuru 2016/65

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 23.09.2016 günlü “Türkiye’de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi” konulu yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
26.09.20164106

Duyuru 2016/64

Avukatlık Kanunu’nun 82.maddesi uyarınca yapılacak Baro Olağan Genel Kurul toplantısından sonra kesinleşmiş İlçe Seçim Kurulu Tutanağı hk.
5.09.20162687

Duyuru 2016/63

Stajyer kotasının Baro Genel Kurullarında belirlenebileceği.
5.09.20162533

Duyuru 2016/62

II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi hakkında
2.09.20164964

Duyuru 2016/61

Baro Başkanları Toplantısı.
2.09.20164421

Duyuru 2016/60

İcra Daireleri Tarafından Tutulacak Hayvan Rehni Siciline Kayıt İşlemlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin.
2.09.20166855

Duyuru 2016/59

15 Temmuz Sonrası Kapatılan Hukuk Fakültesi Mezunlarının Durumu Hakkında.
19.08.201612302

Duyuru 2016/58

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması
16.08.20164240

Duyuru 2016/57

Yargıtay 22.Ceza Dairesinin kapatılarak işlerinin farklı üç ceza dairesine paylaştırıldığına ilişkin.
15.08.20169288

Duyuru 2016/56

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin baro levhasına kayıt ve ruhsatname talebinde bulunan kamu görevlileri hakkında uygulanması.
15.08.20164152

Duyuru 2016/55

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün 19.01.2012 tarih ve İlan.Hiz.D.30-12/162-377 sayılı “Resmi ilan ve reklamlar” konulu yazısının iptali talebiyle açılan davada, Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen bozma kararı.
2.08.20165642

Duyuru 2016/54

Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesi'nin, 18.maddesi gereği geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olan kimlik ve akıllı kartların maddede ifade edilen süresinin kaldırılması.
1.08.20165039

Duyuru 2016/53

Anayasanın 120. maddesi uyarınca ilan edilen olağanüstü hal çerçevesinde çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ceza soruşturma ve kovuşturmaları açısından değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan bilgi notu ekte bilgilendirme amaçlı gönderilmiştir.
29.07.20165887

Duyuru 2016/52

Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın eş faydalanıcılığında yürütülmekte olan “Türkiye’de Adli Yardım Sisteminin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” kapsamında ceza, hukuk ve idari davalarda sunulan adli yardım hizmetine ilişkin genel bir anket formu hazırlanmıştır.
25.07.20164040

Duyuru 2016/51

23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkında kısa bir değerlendirme.
25.07.20162969

Duyuru 2016/50

Meslektaşlarımız tarafından Tapu Müdürlüklerinde işlem yapılırken avukat kimliğinin kabul edilmediğine dair Birliğimize ulaşan şikayetler hk.
22.07.20167933

Duyuru 2016/49

Son günlerde meslektaşlarımızın müdafisi oldukları şahıslarla nezarethane, adliye ve cezaevinde görüşmelerinin ve ifade alınmasına katılmalarının engellendiği, noter aracılığı ile vekaletname düzenlenmesinde zorluklar çıkarıldığı konusunda yakınmalar alınmaktadır.
22.07.20166242

Duyuru 2016/48

15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana haklarında yakalama, gözaltına alma yada tutuklama kararı verilen Baronuz mensubu bulunuyor ise meslektaşlarımız ile ilgili bilgilerin ivedi olarak faks ve e-posta yolu ile Birliğimize bildirilmesini rica ederim.
20.07.20164101

Duyuru 2016/47

20 Temmuz 2016 Çarşamba Günü Yapılacak Basın Toplantısı Saati Değişikliği.
19.07.20162938

Duyuru 2016/46

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi hakkında görüşlerimizi bir kez de toplu olarak açıklamak üzere 20 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat 11:00’da düzenleyeceğimiz basın toplantısına ve ardından basına kapalı yapacağımız değerlendirme toplantısına davet.
18.07.20164221

Duyuru 2016/45

Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 01.07.2016 günlü “Yurtdışında Yaşayanlara Yapılan İdari Tebligatlar” konulu 80225068-400.17.01-2016/11127913 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.
18.07.20163226

Duyuru 2016/44

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümüne ilişkin 12.02.2015 günlü 1 sayılı karanının bir örneği ekte gönderilmiştir.
18.07.20165792

Duyuru 2016/43

Birliğimiz tarafından açılan dava sonucunda, meslektaşlarımızın icra iflas dairelerinde sorgulama talep etme yetkisini kısıtlayan, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği hk.
18.07.20165999

Duyuru 2016/42

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Danıştay 8.Dairesinde 2015/15049 Esas sayısı ile açılan dava hk.
1.07.20165723

Duyuru 2016/41

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi‘nin “İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret” başlıklı 11. maddesinin 4. fıkrası ile 7. fıkrası hk.
1.07.20164670

Duyuru 2016/40

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı yasa ile değişik 168.maddesi uyarınca Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi hk.
1.07.20167072

Duyuru 2016/39

Birliğimiz tarafından açılan dava sonucunda, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 69’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hk.
27.06.20167759

Duyuru 2016/37

Eş ve Bakmakla Yükümlü Kişiler Tedavi Yardımlarının düzenlendiği 3 No’lu Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları Yönergesi’nde değişiklik yapmak suretiyle, herhangi bir nedenle üyelik yenilemesi yapmayan meslektaşlarımız için uygulanmakta olan 3 (üç) yıllık bekleme süresini kaldırmıştır.
16.06.201622652

Duyuru 2016/36

Avukat bürolarında İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili uzman çalıştırma veya bu konuda avukatın ya da çalışanının eğitim alma yükümlülüğü hakkında.
6.06.20165163

Duyuru 2016/35

Türkiye Barolar Birliği 'nin 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Van 'da yapılan 33. Olağan Genel Kurulu 'nda alınan kararlar doğrultusunda, Birlik Keseneği 6,53 TL , Ölüm Yardımı ise 1,60 TL olarak belirlenmiştir.
1.06.20163902

Duyuru 2016/34

Birliğimiz İnsan Hakları Merkezi Mülteci Hakları Çalışma Grubunca 18 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Av.Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezinde “Göç ve Hukuk” konulu Panel gerçekleştirilecektir.
1.06.20166036

Duyuru 2016/33

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi faaliyetleri çerçevesinde Avrupa Konseyi tarafından barolar nezdinde düzenlenecek eğitimlerde görev almak üzere 150 avukat, eğitmen olarak yetiştirilecektir.
1.06.20165049

Duyuru 2016/32

“Türkiye’de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA) Projesi” hk.
1.06.20162711

Duyuru 2016/31

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk ve Ceza Dairelerinin numaralarını ve aralarındaki iş bölümünü gösterir 06.05.2016 tarih ve 2016/1 sayılı Başkanlar Kurulu kararı ilişikte gönderilmiştir.
12.05.20165060

Duyuru 2016/30

10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk.
9.05.20164958

Duyuru 2016/29

Ankara Üniversitesi mezunlarına ulaşılması amacıyla oluşturulan “Mezun Takip Sistemi” hk.
5.05.20163863

Duyuru 2016/28

Tüketici Hukuku Enstitüsü’nün Birliğimize gönderdiği 29.01.2016 günlü 2016/200 sayılı yazısı kapsamında değerlendirilmek üzere; Baronuza kayıtlı engelli avukat sayısı, engellilik durumu ile kimlik ve iletişim bilgilerinin Birliğimize bildirilmesi hk.
27.04.20164021

Duyuru 2016/27

17.03.2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik
21.04.20165168

Duyuru 2016/26

Türkiye Barolar Birliği’nin değerli meslektaşlarımız için çok sayıda kurum ve kuruluşla yaptığı indirim anlaşmalarına artık IOS ve Android tabanlı cep telefonlarından da kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bunun için hazırlanan program meslektaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunulmuştur.
11.04.20165035

Duyuru 2016/25

Staj Kredi Yönetmeliğinin “Dağıtım Esasları” başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları ilişiktedir.
8.04.20165515

Duyuru 2016/24

Usulüne göre avukatlık stajını tamamlayıp staj bitim belgesi aldıktan sonra avukatlıkla birleşmeyen bir işte çalışanların avukatlık ruhsatnamesi talepleri hk.
5.04.20162738

Duyuru 2016/23

Stajyer Avukatların Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Avukat Mesleğinde İşbaşı Eğitimi Programına Kursiyer olarak katılmadıklarını beyan eden dilekçelerinin dosyalarına eklenmesi.
1.04.20167068

Duyuru 2016/20

CMK Ödenekleri hk.
1.04.20165943

Duyuru 2016/19

Adli Yardım Ödenekleri hk.
17.03.20166727

Duyuru 2016/16

İdari para cezalarına yapılan itirazların kabul edilmesi durumunda vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiği hakkında Anayasa Mahkemesi kararı
14.03.20165541

Duyuru 2016/15

Baro Yönetim Kurullarının disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı yapılan itirazlarda dilekçelerin şikayetli avukata tebliği hk.
14.03.20164543

Duyuru 2016/14

www.avukatasor.gen.tr adresli internet sitesinin yayınının durdurulması, kaldırılması ve siteye erişimin engellenmesi hk.
14.03.20163392

Duyuru 2016/13

Avukatlar için İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı hk.
3.03.20165803

Duyuru 2016/12

Dava açarken zorunlu olarak bildirilmesi gerekli tebligata yarar adresin nüfus idaresince verilmesi gerektiği hakkında Danıştay kararı.
3.03.20167907

Duyuru 2016/11

İstanbul Barosu Üyesi bir meslektaşımızın müvekkili sigorta şirketi adına rücu iş1em1erini başlatabi1mek amacıyla sadece plaka bilgisine sahip olduğu aracın sahibinin kimlik ve adres bilgilerinin tarafına verilmesi istemi hk.
1.03.20165775

Duyuru 2016/10

Baro Disiplin Kurullarının kararlarına yapılan itirazlarda dilekçelerin şikayetli avukata tebliği hakkında.
27.01.20166655

Duyuru 2016/8

Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması
27.01.20169030

Duyuru 2016/7

Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik
20.01.20165743

Duyuru 2016/6

5. Genç Avukatlar Kurultayı, 11-12-13 Mart 2016 tarihlerinde Çanakkale’de toplanacaktır.
14.01.20165046

Duyuru 2016/5

"Duruşma Esnasında Etkili Sorgu ve Çapraz Sorgulama" programı hk.
14.01.20165623

Duyuru 2016/4

Adli yardım görevlendirmeleri hk.
12.01.20164722

Duyuru 2016/3

Baro Başkanları Toplantısı hk.
6.01.20169260

Duyuru 2016/2

Avukat stajyerlerinin staj sürelerinde “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında bulunup bulunmadıkları hakkında değerlendirme
4.01.201620841

Duyuru 2016/1

Avukatlık Ruhsatnamesi, avukat ve stajyer kimlikleri ile katip kimliklerinde kullanılacak fotoğraflar.
30.12.20153937

Duyuru 2015/102

Barolarımızdan gelen yazılı ve sözlü talepler doğrultusunda; yeniden değerleme oranlarına göre Baro Disiplin Kurullarımız tarafından yıllara göre uygulanacak para cezalarına ilişkin hazırlanan liste ekte gönderilmiştir.
30.12.20155710

Duyuru 2015/100

2016 yılında kullanılacak vekalet pulları hk.
29.12.20153450

Duyuru 2015/101

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ hk.
29.12.20153488

Duyuru 2015/98

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor hk.
29.12.20153180

Duyuru 2015/99

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Baronuza kayıtlı avukat sayılarının en geç 05 Ocak 2016 tarihine kadarBirliğimize bildirilmesini önemle rica ederim.
22.12.20158108

Duyuru 2015/97

TBB tarafından hazırlanan “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in Resmi Gazete’de yayımlanması talebinin reddi işlemlerinin iptali istemi ile açılan davada yürütmenin durdurulması kararı.
21.12.20154488

Duyuru 2015/96

21-22 Ocak 2016 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği Av.Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezinde Duruşma Esnasında Etkili Sorgu Ve Çapraz Sorgulama başlıklı bir program gerçekleştirilecektir.
9.12.20159090

Duyuru 2015/95

27 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.
9.12.20155347

Duyuru 2015/94

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin “Bir daha yazılmamak üzere levhadan silinme” başlıklı 27. maddesinin son fıkrası değişikliği hakkında
4.12.20155320

Duyuru 2015/93

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 5 Eylül 2015 Cumartesi günü düzenlenen Adli Yıl Açılış töreninden dört gün sonra (9 Eylül 2015 tarihinde) Türkiye Barolar Birliği ve avukatların terör saldırılarına kayıtsız kaldıkları ve yasa dışı örgütle bağlantılı olduğu algısı yaratmak amacıyla “avukatlar göbek atıp eğlendi” başlığıyla yayın yapan bir televizyon kanalına ekli kararla uyarı yaptırımının uygulanmasına karar vermiştir.
2.12.20154531

Duyuru 2015/92

Hukuk alanında doçent ve üzeri akademik unvana sahip olanlar ile adli yargı hakim emeklilerinin sınavdan muaf şekilde sigorta hakemi olmalarına olanak sağlayan düzenlemenin yürürlüğü örneği ekli Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun YD İtiraz No:2015/342 sayılı kararı ile durdurulmuştur.
2.12.20155365

Duyuru 2015/91

Avukatlık Kanunu’na aykırı şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verdiğini ilan eden internet siteleri ile tüzel ve gerçek kişiler aleyhine yürütülen çalışmalarımız
19.11.20154400

Duyuru 2015/90

Başkanlık Divanımızın 02.11.2015 günlü toplantısında, çevreye olan duyarlılığımızın gereği olarak yayınlarımızın ağırlığının elektronik ortama kaydırılmasına karar verilmiştir.
11.11.20154186

Duyuru 2015/89

Avukatlık Kanunu’na aykırı şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren şirket hakkında Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan haksız rekabet davasının kabulü.
11.11.20154264

Duyuru 2015/88

Avrupa Barolar ve Hukuk Kuruluşları Konseyi (CCBE) hk.
9.11.20159849

Duyuru 2015/87

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Danıştay 8.Dairesinde 2015/787 Esas sayısı ile açılan dava hk.
14.10.20156905

Duyuru 2015/85

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı alınan 09.10.2015 günlü HSYK B.M.2015/1772 sayılı yazı hk.
13.10.20155096

Duyuru 2015/84

Özel Hukuk ve Ceza Hukuku İle İdari Uyuşmazlıklar Çerçevesinde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” konulu sempozyum hk.
13.10.20155626

Duyuru 2015/82

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı’ndan alınan 02.09.2015 günlü 2957-07 sayılı yazı ve eki “Sempozyum Bildiri Çağrısı” hk.
13.10.20156071

Duyuru 2015/81

Staj kredi borçlarını otuzaltı aylık ödeme süresi sonunda ödemeyen meslektaşlarımız hakkında yapılan uygulama hakkında bilgilendirme
9.09.201543070

Duyuru 2015/79

"Avukatlar Arası Mesleki Dayanışma Projesi” meslektaşlarımızın kullanımına açıldı.
17.08.20158140

Duyuru 2015/77

Avukatlık Kanunu’na aykırı şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren şirket hakkında Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan haksız rekabet davasının onanması hk.
17.08.20157322

Duyuru 2015/76

“Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği”nin 22.maddesinin birinci fıkrasının iptali istemiyle Birliğimiz tarafından açılan dava hk.
17.08.20154604

Duyuru 2015/75

Türkiye Barolar Birliği’nin başvurusu üzerine Avukatlık Kanunu’na aykırı şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren internet sitesi yetkilisi hakkında kamu davası açılmıştır.
17.08.20154758

Duyuru 2015/74

Türkiye Barolar Birliği vekaletname pulunda sahtecilik yapan şahıslar hakkında açılan kamu davasının sonucu hakkında.
17.08.20155072

Duyuru 2015/73

Rekabet Kurumunun, bazı il baroları tarafından yayımlanan Tavsiye Niteliğindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin (TAAÜT) 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılık taşıyıp taşımadığının tespiti için yürütülen ön araştırma sonucu hk.
17.08.20154077

Duyuru 2015/72

Adli yıl açılışı hk.
17.08.20157325

Duyuru 2015/71

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Danıştay 8.Dairesinde 2015/787 Esas sayısı ile açılan dava hk.
14.08.20157763

Duyuru 2015/70

TBB Eğitim Merkezinin, Meslek İçi Eğitim Çalışmaları içinde yer alan “Özel Eğitim Programı” kapsamında 12 Eylül 2015 tarihinde, Ankara’da TBB Hizmet Binasında başlayacak olan eğitimlere ait Birinci Programa, 12 gün içerisinde (03.08.2015-14.08.2015) toplam 6368 başvuru yapılmıştır.
5.08.20153309

Duyuru 2015/67

Milli Savunma Bakanlığı ‘nın 22 Temmuz 2015 günlü yazısına ekli “Asker Kişilerin Kıta, Karargah ve Kurumlarda Ya Da Görev Esnasında Veya Görev Yerlerinde Ölümü Halinde Vekil Görevlendirilmesi İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı ve Gerekçesi” hk.
5.08.20155287

Duyuru 2015/69

Bilindiği üzere Türkiye Barolar Birliği ile TurkTrust firması arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Birliğimiz tarafından elektronik imza üretimine devam edilmektedir.
4.08.20155154

Duyuru 2015/66

Türkiye Barolar Birliği adına yapılan harcamalara ilişkin faturaların baro başkanlıkları aracılığı ile gönderilmesi gerektiği.
3.08.20157306

Duyuru 2015/65

BARO-SDD Yazılımları hk.
3.08.20153994

Duyuru 2015/64

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezinin, Meslek İçi Eğitim Çalışmaları içinde yer alan “Özel Eğitim Programı” kapsamında 12 Eylül 2015 tarihinde, Ankara’da TBB Hizmet Binasında başlayacak olan eğitimler hk.
28.07.20153686

Duyuru 2015/63

Avukat Spor oyunları hk.
27.07.20154286

Duyuru 2015/62

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı yasa ile değişik 168.maddesi uyarınca Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderileceğinden..
23.07.20155346

Duyuru 2015/61

05 Eylül 2015 tarihinde yapılacak 2015-2016 Adli Yıl açılış töreni hk.
22.07.20153690

Duyuru 2015/60

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve T.B.B. Adli Yardım Yönetmeliği uyarınca zorunlu müdafilik kapsamında mağdur, şüpheli ve sanıklar için görevlendirilen avukatlar ile adli yardım görevlisi olarak Baronuz tarafından 2000 - 2015 yılları arasında görevlendirilen avukat sayıları hk.
13.07.20154877

Duyuru 2015/59

Avukat Kimlik Belgesi ile Barokart sistemine dahil diğer tüm akıllı kartların satış ücretinin 30.-TL (Otuz TL.) olarak belirlenmesi hk.
13.07.20154560

Duyuru 2015/58

Milli Savunma Bakanlığından alınan 01/07/2015 tarihli ve “926 sayılı Kanun’un Ek 32’nci Maddesi Uyarınca Avukatlık Ücretini Ödeyecek Birim” konulu yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.
6.07.20155613

Duyuru 2015/57

Ülkemizde Baro levhasına kayıtlı tüm avukatlara ait bilgilerin yer aldığı UBAP sistemi, içinde bulunduğumuz bilgi çağında çalışmalarımızı sürdürmemiz için vazgeçilmez avantajlar sağlayabilecek bir veri tabanıdır. Söz konusu veri tabanının sağlıklı çalışması ancak Barolarımızın levhaya kayıtlı meslektaşlar hakkında gerçekleştirdikleri işlemleri UBAP sistemine de işlemeleri ile mümkündür.
10.06.20155219

Duyuru 2015/55

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı’ndan alınan 04.06.2015 günlü 51511186/326/961 sayılı “Eğitim Planı” konulu yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.
27.05.20155417

Duyuru 2015/53

Türkiye Barolar Birliği'nin 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Van 'da yapılan 33.Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda, Birlik Keseneği 6,53 TL, Ölüm Yardımı ise 1,60 TL olarak belirlenmiştir.
22.05.20156570

Duyuru 2015/52

İnsan Haklarına Kuruluna Avukat Üye Seçimi Hk.
27.04.20154097

Duyuru 2015/48

Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV” Projesi kapsamında belirlenen 9 müktesebat başlığı ve politika alanında geliştirilecek ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde önemli katkı sağlayacak projeler
27.04.20153236

Duyuru 2015/47

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun da 15 Şubat 2013 günlü toplantısında; “yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde işlem tesis edilmesine” karar verdiği bildirilmiş idi.
24.04.201514065

Duyuru 2015/46

UYAP’ta vekaletnamesiz dosya inceleme hakkında.
24.04.20159853

Duyuru 2015/45

UYAP’ta sunulan SGK sorgulama hizmetinin durdurulması hakkında.
24.04.20154501

Duyuru 2015/44

Av. Umut Kılıç'ın hukuka aykırı tutuklanmasıyla ilgili olarak sürece TBB ilk gün müdahil olmuştur. TBB Başkanı, o gece Av. Kılıç'ı tutukevinde, Afyon Barosu Başkanımız Av. Turgay Şahin, avukatımızın eşi Zülal Kılıç ve TBB Avukat Hakları Merkezi üyesi Av. Kaya Yelek'le birlikte ziyaret etmiştir.
20.04.20156683

Duyuru 2015/43

İlgide kayıtlı duyurumuzla ilan edildiği üzere Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı Letonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin işbirliğiyle hazırlanan “Fırsat Eşitliği Projesi” faaliyetlerine devam etmektedir.
14.04.20155809

Duyuru 2015/42

Avukat Güvenlik Uygulama Projesi, tamamlanmış ve uygulama aşamasına geçilmiştir. Sistem ile can güvenliği ve bedensel bütünlüğün tehdit ve tehlike altında olunması halinde avukatların en hızlı şekilde güvenlik güçlerine ulaşmaları sağlanacaktır.
14.04.20157073

Duyuru 2015/41

SDD firması ile Birliğimiz arasında Barolar arası yürütülen iş ve işlemlerde bütünlüğün sağlanması amacıyla BARO-SDD yazılımları için sözleşme imzalanmıştır.
13.04.20154408

Duyuru 2015/40

16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Van’da yapılacak Türkiye Barolar Birliği “33.Olağan Mali Genel Kurul Gündemi” hk.
9.04.20154569

Duyuru 2015/39

Stajyer Avukatlarımızın da avukatlara tahsis edilen kapılardan sadece Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen çipli-akıllı kimlik kartlarını okutmak suretiyle adliyeye girebilecekleri karar altına alınmıştır.
7.04.20155037

Duyuru 2015/38

“5 Nisan Avukatlar Günü” etkinlikleri kapsamında 11 Nisan 2015 Cumartesi günü İzmir’de düzenlenecek olan “Türkiye Adaletini Arıyor” mitingi ile ilgili program hk.
7.04.20155463

Duyuru 2015/37

05 Nisan 2015 günü Bursa’da “Adalete Yürüyüş” mitingimizden sonra 35 Baro Başkanımızla Bursa’da yapılan Baro Başkanları toplantımızda belirlenen ilkeler ışığında İstanbul Barosu Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı arasında varılan ve Yönetim Kurulumuzun 06.04.2015 günlü toplantısında kabul edilen mutabakat metni
4.04.20155004

Duyuru 2015/36

“5 Nisan Avukatlar Günü” nedeniyle düzenlediğimiz yürüyüş programı iptal edilmiş olup, 5 Nisan 2015 Bursa mitingi ile 11 Nisan 2015 İzmir mitinginin yapılacağı hususunu bilgilerinize sunarım.
3.04.20156007

Duyuru 2015/35

Adliyelerde, hakim, savcı ve adliye personelinin duyarlı kapı taramasından, her türlü gıda ve tüketim malzemesinin ise X-Ray cihazlarından geçirilmemesinin yarattığı güvenlik zaafları hakkında yapılacak tesbit ve bunu takiben gerçekleştirilecek suç duyuruları hk.
3.04.20154826

Duyuru 2015/34

Avukatlarla veya avukatlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan menfur bir terör olayını vesile kılarak avukatlara yönelik aleyhte kampanya başlatılması girişimleri hakkında 03.04.2015 tarihli kamuoyu duyurusu hk.
31.03.20157025

Duyuru 2015/32

CMK Ödenekleri hk.
31.03.20156935

Duyuru 2015/31

Adli Yardım Ödenekleri hk.
26.03.20155817

Duyuru 2015/30

5 Nisan 2015 Avukatlar Günü Bursa ve İzmir Açık Hava Toplantıları ile Bursa’dan İzmir’e Adalet Yürüyüşü hk.
24.03.20155155

Duyuru 2015/28

11.07.2013 tarih 28704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 24.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren "Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in bir kısım bent ve ibarelerinin iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm kesinleşinceye kadar yürütmenin durdurulması hk.
24.03.20154796

Duyuru 2015/27

Staj Kredi Yönetmeliğinin “Dağıtım Esasları” başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları ilişiktedir.
23.03.20153726

Duyuru 2015/26

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde verilmekte olan “Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü” hk.
23.03.20153984

Duyuru 2015/25

Yönetim Kurulumuzun 21.11.2014 günlü toplantısında görüşülerek kabul edilen Türkiye Barolar Birliği Tahkim Yönergesi uyarınca 13.02.2015 tarihinde Tahkim Merkezi Kurulu oluşturulmuş Kurul ilk toplantısını 17.03.2015 tarihinde gerçekleştirmiştir.
16.03.20153639

Duyuru 2015/24

Kendi kusurları nedeniyle stajının uzamasına sebep olan stajyer avukatların değişiklik durumları hk.
11.03.20155148

Duyuru 2015/23

Avukatlık kimliğinin ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda geçerli kimlik olarak kabul edilmeyeceğine ilişkin ÖSYM Başkanlığının işlemi hk.
5.03.20157392

Duyuru 2015/22

Barokart veya Avukat kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye genelinde kaliteli hizmet veren otel, restoran, seyahat acentesi, kargo şirketi, araç kiralama vb. işletmelerin yer aldığı anlaşmalı kurumlar kataloğu hazırlanması hk.
4.03.20157902

Duyuru 2015/21

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.
4.03.20155498

Duyuru 2015/20

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hk.
2.03.20156050

Duyuru 2015/19

"Fırsat Eşitliği Projesi” Birliğimiz tesislerinde 25 Şubat 2015 tarihinde yapılan resmi imza töreni ile faaliyetlerine başlamıştır.
2.03.20154829

Duyuru 2015/18

Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından yürütülen Kanser Kaderimiz Olmayacak Projesi hk.
20.02.20154956

Duyuru 2015/17

Meslektaşlarımızın, Vekaletname ibraz etmeden TC kimlik numarasını bildirmek suretiyle vekil olmadıkları şahıslar hakkında açılmış dava ve icra takibi bulunup bulunmadığını, adliyelerdeki tevzi bürolarından sorgulatabilecekleri hk.
12.02.20158591

Duyuru 2015/15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Mevduat Azami Faiz Oranları ile ilgili 05.02.2015 günlü yazısı hk.
12.02.20155641

Duyuru 2015/14

Vergi Dairesi Müdürlüklerinin taraf olduğu davaların mükellefler lehine sonuçlanması nedeniyle mahkemelerce hükmedilen vekalet ücreti ödemeleri hk.
6.02.20153792

Duyuru 2015/13

“İç Güvenlik Paketi” hakkında görüş ve eleştirilerimizi hep birlikte açıklamak üzere 10 Şubat 2015 Salı günü yapılacak.
5.02.20154306

Duyuru 2015/12

Stajyer kotasının belirlenmesi hk.
4.02.20153483

Duyuru 2015/11

“İç Güvenlik Paketi” hakkında görüş ve eleştirilerimizi hep birlikte açıklamak üzere 05 Şubat 2015 Perşembe günü yapılacak toplntı hk.
3.02.20156230

Duyuru 2015/10

Kamu Avukatları Kurultayı hk.
2.02.20155477

Duyuru 2015/9

Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması hk.
29.01.20155643

Duyuru 2015/8

Türkiye Barolar Birliği bünyesinde kurulan “Hukukta Alternatif Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Komisyonu” hk.
27.01.20154950

Duyuru 2015/7

Adalet Bakanlığı Çatalca 1.Noterliği’nden alınan 15.01.2015 günlü 2015/60 sayılı yazı hk.
26.01.20154071

Duyuru 2015/6

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun iş bölümüne ilişkin 19.01.2015 günlü 8 sayılı kararı hk.
22.01.20156129

Duyuru 2015/5

Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması hk.
19.01.20153169

Duyuru 2015/4

Türkiye Barolar Birliği 9.Avukat Spor Oyunları 21 Ağustos-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında Erzurum’da yapılacaktır.
13.01.20155580

Duyuru 2015/3

Avukat kimliğinin aslının sürücü belge müracaatlarında kabul edileceği hk.
8.01.20155832

Duyuru 2015/2

Kovuşturma aşamasında müdafiin dosya içerisinde bulunan diğer tüm belge ve tutanaklar gibi duruşma zabıtlarının onaylı suretlerini de harç ödemeksizin alabileceği hk.
5.01.20153755

Duyuru 2015/1

"Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor" hk.
31.12.201410618

Duyuru 2014/114

Vekalet pulu hk.
29.12.201414484

Duyuru 2014/113

“Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları” yönergesi kapsamında uygulanacak dayanışma aidatı hk.
26.12.20146151

Duyuru 2014/112

Staj kredisi başvuruları hakkında
25.12.20143772

Duyuru 2014/111

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi ile Barolarımızın İnsan Hakları Kurulu/Komisyonları arasında yapılacak toplantı hk.
24.12.20144577

Duyuru 2014/110

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Yönergesi hk.
24.12.20143703

Duyuru 2014/109

Mesleğimize ve adalete kırk, elli, altmış yıl hizmet etmiş değerli üstadlarımıza Birliğimizin hazırladığı onur plaketleri 2015 yılı Nisan ayında düzenlenecek törenle sunulacaktır.
23.12.20144186

Duyuru 2014/108

Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.
19.12.20144290

Duyuru 2014/107

Zaman kaybının önlenmesi bakımından posta çeki hesabı üzerindeki icra işlemleri için meslektaşlarımızın en yakın PTT merkezine başvurabilecekleri hk.
16.12.20143945

Duyuru 2014/106

Bazı mahkemelerin özellikle de ceza mahkemelerinin duruşma tutanaklarını duruşmadan sonra vermemeleri hk.
11.12.20147168

Duyuru 2014/105

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 23 üncü maddesi hk.
9.12.20145604

Duyuru 2014/104

Birliğimiz Yönetim Kurulunun 05.12.2014 günlü toplantısında aldığı karar uyarınca aşağıda belirtilen gündemle Baro Başkanları toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
9.12.20146613

Duyuru 2014/103

Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi aday adaylığı hk.
1.12.20144947

Duyuru 2014/102

Engelli meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik çalışmalar hk.
29.11.20144555

Duyuru 2014/101

Avukat sayıları hk.
28.11.20144045

Duyuru 2014/100

Türkiye Barolar Birliği 33.Olağan Genel Kurul toplantısı hk.
26.11.20149594

Duyuru 2014/99

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife hk.
25.11.20148178

Duyuru 2014/98

Türkiye Barolar Birliği tarafından sosyal yardımlaşma ve dayanışma amaçları doğrultusunda barolarımızın kullanımına tahsis edilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kaynakları ile satın alınacak ya da inşa edilecek taşınmazlar hk.
24.11.201410858

Duyuru 2014/97

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 27/2 nci maddesi hk.
18.11.20143694

Duyuru 2014/94

Türkiye Barolar Birliği web sitesinde barolarımızın e-yayınları / e-dergilerine ulaşım için bir bölüm hazırlanmaktadır.
10.11.20145740

Duyuru 2014/92

“Munzam Emeklilik Yardımı Yönergesi” nin iptali ve yürütülmesinin durdurulması amacıyla açılmış olan davada, “Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine”karar verilmiştir.
5.11.20143612

Duyuru 2014/91

Baronuz bünyesinde çalışmalarını sürdüren İnsan Hakları Komisyonu’na ait bilgilerin 30.11.2014 tarihine kadar Birliğimize ulaştırılması hk.
31.10.20149520

Duyuru 2014/90

Staj kredi borçlarını ödemeyen avukatlara ilişkin yapılacak işlemler hakkında.
27.10.20147957

Duyuru 2014/89

Malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hatalarına ilişkin başvuruların yargı yoluna başvurmadan önce Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müracaat ile çözülmesi gerektiğine ilişkin Yargıtay 1.Hukuk Dairesi kararı.
21.10.20147988

Duyuru 2014/88

Barolarımızın Barokart aktarımları hk.
15.10.20145847

Duyuru 2014/87

Türkiye Bankalar Birliğinin 25.09.2014 tarih ve 25184 sayılı yazısı hakkında.
15.10.20146135

Duyuru 2014/86

Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.
15.10.20147812

Duyuru 2014/85

Barokart Devri ve Yükleme Hesaplarının Değişmesi hakkında.
8.10.20144582

Duyuru 2014/84

Avukatların vekalet aldıkları işlerde ve gönderilecek belgeninin adli kağıt ve belge niteliğinde olması hk.
8.10.20144159

Duyuru 2014/83

İlçe Seçim Kurulu Tutanağı Hk.
29.09.20143801

Duyuru 2014/82

Bartın Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği tarafından hazırlanan tanıtım dosyası hk.
24.09.20143705

Duyuru 2014/81

Cumhuriyet Koroları Konseri ile ilgili yazısı ve eki afişi hk.
23.09.20144838

Duyuru 2014/80

Av.Zafer BAHÇEKAPILI’nın Ruhsatnamesinin iptali hk.
11.09.20148600

Duyuru 2014/79

Adli yardımdan yararlanma taleplerindeki artış ile birlikte barolarımızın Türkiye Barolar Birliği’nden ek ödenek talepleri de adli yardım bütçesinin karşılayamayacağı oranda artması hk.
10.09.20144813

Duyuru 2014/78

Denizbank Anlaşma hk.
10.09.201411050

Duyuru 2014/77

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği Hk.
29.08.20146285

Duyuru 2014/75

Projenin yürütücüsü konumundaki Avrupa Konseyi tarafından yapılan talep doğrultusunda çalıştay ve kapanış konferansı Kasım ayı içerisinde düzenlenmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir
27.08.20144196

Duyuru 2014/74

Ceza alanında çalışan avukatların yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm yollarının incelenmesi maksadıyla “Adli Yardım, Avukatın Soru Sorması, Savunma Etiği, Savunma Stratejisi ve Dilekçe Yazma” konulu dört kitapçık hazırlanmıştır.
23.08.20143940

Duyuru 2014/73

Birliğimizde yapılacak çalışmalara esas olmak üzere, Baronuzun Staj Eğitim Merkezi Başkan ve Üyelerinin isim listesi hk.
22.08.201411366

Duyuru 2014/72

Birliğimize gelen çeşitli şirketlerin yurtdışında kimi ülkelerde bulunan hukuk fakültelerinin sınavsız öğrenci aldıkları duyumu hk.
21.08.20149656

Duyuru 2014/71

Vefat eden avukatın bakmakla yükümlü olduğu bakıma muhtaç çocuklarına Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan yardım yapılabileceği hk.
20.08.20149468

Duyuru 2014/70

Türkiye Barolar Birliği 2014 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan dava hk.
18.08.20146050

Duyuru 2014/69

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hk.
6.08.20147159

Duyuru 2014/68

Kişisel bilgilerinde değişiklik olan meslektaşlarımızın nitelikli elektronik sertifikalarının yeniden üretilmesi hakkında.
23.07.20144861

Duyuru 2014/67

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümüne ilişkin 17.07.2014 günlü 2 sayılı kararının bir örneğinin gönderilmesi hakkında
17.07.20144554

Duyuru 2014/66

TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 153. maddesinin mülga ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının tekrar yürürlüğe girmesini ilişkin yasa değişikliği önergesi hakkında
16.07.20144580

Duyuru 2014/65

Birliğimiz Disiplin Kurulu “Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararı aleyhine tebliğini izleyen günden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesinde dava yolu açık olmak üzere” karar vermesi hakkında.
14.07.20145272

Duyuru 2014/64

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimlere alınan yanıt hakkında
4.07.201415751

Duyuru 2014/63

Usulüne uygun olarak avukatlık stajını tamamlayan ilgilinin baro levhasına yazılarak avukatlık ruhsatnamesi almasının memuriyetle birlikte avukatlık mesleğini yürüteceği anlamına gelmediği hakkında.
2.07.201410245

Duyuru 2014/62

Avukatlık stajı sırasında, yanında staj yaptığı avukat tarafından, sigorta kaydı yaptırılan stajyerin levhaya yazılma isteminin kabulü gereği hakkında
30.06.20147898

Duyuru 2014/61

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu kapsamında engelli avukatlara yardım yapılabilmesi ile ilgili aktüerya çalışmalarında kullanılmak üzere baronuza kayıtlı engelli avukatlara ait aşağıda detayları sunulan bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.
16.06.201411477

Duyuru 2014/59

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından yapılmakta olan tedavi yardımlarının düzenlendiği 1 No’lu Tedavi Yardımları Yönergesi değişikliği hk.
13.06.201410910

Duyuru 2014/58

TBMM Plan Bütçe Alt Komisyonu’nda mesleğimize yönelik düzenlemeler hk.
12.06.20145281

Duyuru 2014/57

6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk.
12.06.20144812

Duyuru 2014/56

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanununda Yapılması Gerekli Değişiklikleri Hazırlama Komisyonu’nun 1136 sayılı Avukatlık Kanunu Değişiklik Önerisi
11.06.20146237

Duyuru 2014/55

Antalya Barosu Başkanlığı’ndan alınan 11.04.2014 gün ve 2003/111, sayılı yazıda Av.Ufuk ÖZTÜRK’ün adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİ hk.
21.05.20144071

Duyuru 2014/53

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği hk.
20.05.20144248

Duyuru 2014/52

Aksaray Barosu Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hk.
16.05.201410511

Duyuru 2014/51

Başkanlık Divanımızın 14 Mayıs 2014 günlü toplantısında karar verilen Soma Maden Faciası Yardım Kampanyası hk.
14.05.201412081

Duyuru 2014/50

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Munzam Emeklilik Yönergesi kapsamında yapılacak munzam emeklilik yardımından yararlanmak üzere barolarımıza başvuran meslektaşlarımız hk.
13.05.20148339

Duyuru 2014/45

Adalet Bakanlığı Bilim Alt Komisyonu tarafından hazırlanan ve görüşlerimizin bildirilmesi amacıyla Birliğimize gönderilen “Avukatlık Kanunu Taslağı” hk.
5.05.20145978

Duyuru 2014/46

26 Mayıs 2014 Pazartesi günü yapılacak Baro Başkanları toplantısı hk.
22.04.201413077

Duyuru 2014/40

Avukatlık Kanunu Taslağı hk.
17.04.20149521

Duyuru 2014/38

İzmir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 17.01.2014 gün ve 080/983, sayılı yazıda; Av.Günay BENLİ’nin adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİ hk.
17.04.201410392

Duyuru 2014/39

Avukatlık Yasası Değişikliği Çalışmaları hk.
11.04.20146355

Duyuru 2014/37

Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması hk.
10.04.20144940

Duyuru 2014/36

Amerikan Hukuk Sistemi ve İş Hukuku’na Giriş hk.
9.04.20145480

Duyuru 2014/35

Denizli Barosu Başkanlığı’ndan alınan 04.04.2014 günlü yazı ve eki “3.Genç Avukatlar Kurultayı” programı hk.
3.04.20147857

Duyuru 2014/33

21/12/2013 tarih ve 28858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.
2.04.20147461

Duyuru 2014/32

Birliğimizin açtığı dava neticesinde, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 69’uncu maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan ibarenin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin Danıştay Onuncu Dairesi’nin kararı hk.
1.04.20147664

Duyuru 2014/31

Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı’ndan alınan 04.03.2014 gün ve 2014/223, sayılı yazıda; Av.Aytaç SARAÇEL’in, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİ hk.
31.03.20149654

Duyuru 2014/30

CMK ödenekleri hakkında
31.03.20148882

Duyuru 2014/29

Adli Yardım ödenekleri hakkında..
24.03.20146569

Duyuru 2014/28

Staj Kredi Yönetmeliğinin “Dağıtım Esasları” başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları ilişiktedir.
18.03.20149460

Duyuru 2014/27

Merkez Bankası tarafından bildirilen Bankalarca fiilen uygulanan en yüksek faiz oranları ile ilgili 27.02.2014 günlü yazısı ile eki faiz oranları listesi hk.
12.03.20147174

Duyuru 2014/26

Konya Barosu Başkanlığı’ndan alınan 18.02.2014 gün ve 615 sayılı yazıda; Av.Fatih ZEYBEK’in, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİ hk.
11.03.201442841

Duyuru 2014/25

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 74. maddesi - Ahzu kabz yetkisi hk.
10.03.20145850

Duyuru 2014/24

Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan 27.02.2014 günlü askerlik işlemleri konulu yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.
9.03.20148288

Duyuru 2014/23

Avukat Kimlik Belgesi ve BaroKart sistemine dahil akıllı kartların maliyetlerinin artması nedeni ile yeni ücretlerin belirlenmesi konusu hk.
8.03.20147247

Duyuru 2014/22

Avukat stajyerleri tarafından staj kredi başvuruları esnasında imzalanan “Staj Kredi Sözleşmesi ve Mali Durum Bildirimi Formu” 28.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile değiştirilmiştir.
7.03.20146287

Duyuru 2014/21

Kamu hizmeti niteliğinde bir serbest meslek yürütmekte olan meslektaşlarımıza hususi pasaport hakkında yararlanması amacıyla bir çalışma grubu kurulması hk.
6.03.20144890

Duyuru 2014/20

Ölümcül hasta olan tutukluların tahliyesi konusunda faaliyet gösterecek bir çalışma grubu kurulması hk.
5.03.20145116

Duyuru 2014/18

Yönetim Kurulumuzun 27-28 Şubat 2014 günlü toplantısında, Türkiye Genelinde Stajyer Avukatlar Arasında Kurgusal Duruşma Yarışması yapılması konusu görüşülmüştür.
24.02.20146886

Duyuru 2014/17

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 05.02.2014 gün ve 7720 sayılı yazıda; Av.Cevdet KARACAN’ın, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİ hk.
19.02.20145487

Duyuru 2014/16

Birliğimiz bünyesinde kurulan Kamu Avukatları Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu ve Adli Yardım Komisyonunun 15-16 Ocak 2014 tarihlerinde yapılan toplantılarında, her Komisyon için bölgelerden sorumlu koordinatör üyeler belirlenmiştir.
14.02.20146650

Duyuru 2014/15

Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyesi, CMK Üst Kurul Başkanı Av.Eyyüp Sabri ÇEPİK tarafından hazırlanan “CMK Otomatik Avukat Atama Programı Çalışma Özellik ve Parametreleri”ne ilişkin açıklama metni hk.
13.02.20148587

Duyuru 2014/14

Balıkesir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 05.02.2014 gün ve 138 sayılı yazıda Av.Hakan BATİT’in adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİ hk.
11.02.20145746

Duyuru 2014/13

Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında Karikatürcüler Derneği ve Birliğimiz işbirliği ile Birliğimizde ve talep eden Barolarımızda “Adalet” konulu uluslararası karikatür sergisi açılması hk.
10.02.20145218

Duyuru 2014/12

TBB Staj Eğitimlerinin, talep eden Barolarımızda, Şubat ayından başlayarak TBB Eğitim Merkezimiz tarafından hazırlanan eğitim programımız kapsamında yürütülmesi hk.
4.02.20146207

Duyuru 2014/11

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü “Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” hk.
4.02.20146207

Duyuru 2014/10

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümüne ilişkin 24.01.2014 günlü 1 sayılı kararı hk.
4.02.20148165

Duyuru 2014/9

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 02.01.2014 gün ve 65127 sayılı yazıda Av.Mehmet Hanifi KILIǒın, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİ hk.
29.01.20147538

Duyuru 2014/8

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 24.12.2013 gün ve 85795 sayılı yazıda Av.Meral ÜNAR’ın adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİ hk.
27.01.20146286

Duyuru 2014/7

TBB Disiplin Kurulunun 2013 yılına ait kararları Barolarımızın ve meslektaşlarımızın yararlanmalarına sunulmak üzere http://www.barobirlik.org.tr/dkk linkinden yayınlanmaya başlamıştır.
20.01.20145037

Duyuru 2014/6

Birliğimizde yapılacak komisyon çalışmalarında esas olmak üzere; Baronuz bünyesinde Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu bulunup bulunmadığını, şayet bulunuyor ise Komisyonun Başkan ve üyelerinin iletişim bilgilerinin Birliğimize iletilmesi hk.
15.01.20148575

Duyuru 2014/5

Doç.Operatör Dr.Oktay BÜYÜKAŞIK 20.12.2013 tarihinden itibaren Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu bünyesinde Danışman Hekim olarak göreve başlamış olup, ilgiliye ait özgeçmiş ve iletişim bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.
14.01.20146716

Duyuru 2014/4

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 06.12.2013 gün ve 39670 sayılı yazıda Av.Atila KIRDAR’ın adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİ hk.
3.01.20146536

Duyuru 2014/3

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince; 01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 tarihlerini kapsayan örneği ekli “Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor”u hk.
2.01.201411006

Duyuru 2014/2

Staj Kredisi hk.
1.01.201414827

Duyuru 2014/1

2014 yılında kullanılacak vekalet pulları hk.
28.12.20135775

Duyuru 2013/110

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından fakülte derginin özel sayısı olarak çıkarılması planlanan “Prof.Dr.Hakan PEKCANITEZ Armağanı” ile ilgili duyuru hk.
27.12.20137126

Duyuru 2013/109

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı’ndan alınan 27.02.2013 gün ve 2013/273 sayılı yazıda Av.Mehmet Ali AKIL’ın adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİ hk.
26.12.20136370

Duyuru 2013/108

Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı’ndan alınan 28.11.2013 gün ve 2013/1094 sayılı yazıda Av.Ruşen İSPİR’in adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİ hk.
25.12.20136397

Duyuru 2013/107

Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı’ndan alınan 28.11.2013 gün ve 2013/1094 sayılı yazıda Av.Remzi İSPİR’in adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİ hk.
24.12.20139169

Duyuru 2013/106

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 41141 sayılı yazı hk.
23.12.201310504

Duyuru 2013/105

Barolara aidat borcu olanların SYDF yardımlarından yararlanamayacakları karar altına alınmıştır.
19.12.20136996

Duyuru 2013/104

Türkiye Barolar Birliği tarafından 2014 yılı Avukatlar Haftası etkinlikleri hk.
16.12.201310813

Duyuru 2013/103

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hk.
15.12.20135839

Duyuru 2013/102

Baro Kütüphaneleri Entegrasyonu hk.
15.12.20137279

Duyuru 2013/101

Baronuza ait kayıtlı avukat sayıları hk.
14.12.20136008

Duyuru 2013/100

Soruşturma Aşamasında Avukatların Dosya İçeriği İncelemesi hk.
13.12.20135417

Duyuru 2013/99

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu çalışmalarında işbirlirliğini geliştirmek hk.
12.12.20135608

Duyuru 2013/98

Barolarımız tarafından Birliğimize toplu evrak gönderiminde yaşanan sorunlar hk.
11.12.20136916

Duyuru 2013/97

TBB Staj Yönetmeliğinde yapılan değişiklik üzerine 20 Aralık 2013 Cuma günü, Saat 10:30’da Barolarımızda görev yapmakta olan Staj Eğitim Merkezi veya staj kurulu temsilcilerinin Türkiye Barolar Birliği’nde toplantıya çağrılması hk.
10.12.20135716

Duyuru 2013/96

Birliğimiz Yönetim Kurulunun 29.11.2013 günlü toplantısında; 2014 yılı Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında Avukat, Hakim, Savcı, Stajyer ya da hukukçu kimliğini taşıyan meslek çalışanlarının katılacağı bir “Hukukçulararası Şiir Yarışması” düzenlenmesine karar verilmiştir.
9.12.20135476

Duyuru 2013/95

03-12 Ocak 2014 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odasında gerçekleştirilecek olan “8.Ankara Kitap Fuarı” kapsamında Türkiye Barolar Birliği Hukuk Yayınları Standı kurulacaktır.
2.12.201321602

Duyuru 2013/94

Munzam emeklilik yardımından yararlanmak için gerekli evraklar hk.
1.12.20136359

Duyuru 2013/93

“Türkiye VI.Stajyer Avukatlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi” ve “II.Genç Avukatlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi” hk.
30.11.20135751

Duyuru 2013/92

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün bünyelerinde, “Mağdur Hakları Daire Başkanlığı” kurulduğuna ilişkin yazı hk.
28.11.20135677

Duyuru 2013/91

Antalya Barosu üyesi Av.Erdoğdu ÜLGEN’in, Baro Yönetim Kurulu’nun 03.07.2013 gün ve 41/4 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinmesi hk.
22.11.20136647

Duyuru 2013/90

Halen stajına devam etmekte olan Baronuz avukat stajyerlerinden haklarında Genel Sağlık Sigortası (GSS) başvurusu yapılmamış olanlar hk.
19.11.20138394

Duyuru 2013/89

Türkiye Barolar Birliği Munzam Emeklilik aktüerya hesabında kullanılmak üzere; baronuza kayıtlı meslektaşlarımıza ait bilgilerin iletilmesi hk.
15.11.20136147

Duyuru 2013/88

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 25.10.2013 günlü 72131250-542-750 sayılı yazı hk.
12.11.20135812

Duyuru 2013/87

İcra takip dosyalarında tahsil edilen paraların icra müdürlüklerince banka hesabına yatırıldığı ve avukatların bankada hesap açmaya mecbur edildiği yönünde Birliğimize yapılan başvurular hk.
11.11.20135804

Duyuru 2013/86

CMK kapsamında görev alan meslektaşların ulaşım, zaman ve maddi bakımdan zor durumda kaldığına dair Mersin Barosu Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen yazı üzerine Adalet Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler hk.
3.11.20136057

Duyuru 2013/85

Türkiye Barolar Birliği Kültür Sanat Komisyonu çalışmalarında işbirliği geliştirmek üzere Barolarımızın kültür sanat komisyonları ve çalışmalarının bilinmesi gerekmiştir.
2.11.20138284

Duyuru 2013/84

Manisa Barosu Üyesi Av.Devrim GÜNGÖR’ün, Baro Yönetim Kurulu’nun 24.07.2013 gün ve 2013/38-6 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinmesi hk.
1.11.20136742

Duyuru 2013/83

Avukatlık Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesi’nin 18 inci maddesinin değiştirilmesi konusu hk.
28.10.20137043

Duyuru 2013/82

SYDF’nun 2 Nolu Yönergesinde yapılan değişiklik uyarınca “tutuklu olmaları nedeniyle çalışamayan avukatlara aylık 300,00-TL yardım yapılmasına” oybirliğiyle karar verilmiştir.
25.10.20136386

Duyuru 2013/81

Ceza Muhakemeleri Kanununda Uzlaştırma ve Zorunlu Müdafilik Eğitimi Çalışma Kurulunun Altıncı Toplantı Tutanağı ile aynı tarihte yapılan toplantıda hazırlanan Uzlaştırma Eğitim Programı hk.
21.10.20135874

Duyuru 2013/80

Ülkemizin coğrafi 7 bölgesi esas alınarak belirlenen CMK bölge temsilcileri belirtilmiş olup, toplantı tarihi ve yeri 20 Kasım 2013 tarihinden önce kurul üyelerince bölge temsilcilerine bildirilecektir.
11.10.20135077

Duyuru 2013/79

Birliğimiz tarafından Barolarımıza kayıtlı engelli meslektaşlarımızla ilgili yapacağımız çalışmalara esas olmak üzere..
10.10.20137800

Duyuru 2013/78

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’ndan alınan 03.09.2013 günlü “Dünya Cerebral Palsy Günü:1 Dakikada Dünyamı Değiştir” kampanyası hk.
9.10.20139011

Duyuru 2013/77

Avukatlık Yasası Önerisi Hazırlama Çalışmaları hk.
8.10.20137130

Duyuru 2013/76

TBB Yönetim Kurulunca 30 Kasım-01 Aralık 2013 tarihlerinde yapılmasına karar verilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı hk.
7.10.20136348

Duyuru 2013/75

Eskişehir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 04.10.2013 günlü yazı ve eki “2.Genç Avukatlar Kurultayı” programı hk.
5.10.20137190

Duyuru 2013/74

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan Av.Mahmut BULUT’un ruhsatnamesinin iptali hk.
4.10.20135247

Duyuru 2013/73

Türkiye Barolar Birliği CMK Üst Kurulu 18.09.2013 günü toplanarak görev dağılımını yaptı.
25.09.20137461

Duyuru 2013/72

“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi” sertifika programımız devam etmektedir.
24.09.201316673

Duyuru 2013/71

Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi hk.
23.09.201318874

Duyuru 2013/70

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ve Gerekçesi hk.
20.09.20136321

Duyuru 2013/69

Birliğimiz tarafından hazırlanan “Uzlaştırmacı Atama ve Takip Programı” tamamlanmıştır.
18.09.20135347

Duyuru 2013/68

Çeşitli saldırılara uğrayan meslektaşlarımızın durumlarının bildirilmesi hk.
16.09.20135736

Duyuru 2013/67

Birliğimizde yapılacak çalışmalara esas olmak üzere; CMK müdafilik uygulaması hk.
9.09.20137156

Duyuru 2013/66

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Vakıf Fonu’nun desteğiyle ve Sözleşme hükümlerinin anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen proje hk.
2.09.20136455

Duyuru 2013/65

Tapu Sicili Tüzüğü’nün 69’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hk.
6.08.20135925

Duyuru 2013/64

6332 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumunca hazırlanan "İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Taslağı" hk.
5.08.20136016

Duyuru 2013/63

Kamu kurumu, özel şirket veya avukat yanında çalışmakta olan avukatlara ve bu avukatların işverenlerine ait bilgiler hk.
29.07.20138903

Duyuru 2013/62

Eş ve Bakmakla Yükümlü Çocuklar Tedavi Yardımları için 2013 yılı dayanışma aidatını 30 gün içerisinde ödeyemeyen üyelerimizin hak kaybına uğramalarını önlemek amacıyla bu süre 90 güne uzatılmıştır.
25.07.20134710

Duyuru 2013/60

Baroların bünyesinde Çocuk Hakları, Adli Yardım ve Kamu Avukatları Komisyonları hk.
25.07.201322323

Duyuru 2013/61

Adalet Bakanlığı ile yürütülen temaslar ve sonuçları hk.
22.07.20138063

Duyuru 2013/59

Birliğimizce tarafından verilen UBAP hizmetleri kapsamında; Adli Yardım Programı’nda yabancı uyruklu adli müzaheret sahibi kişilerin de girişlerinin sistemden yapılabilmesi hk.
16.07.20136291

Duyuru 2013/58

Türkiye Barolar Birliği 2013 Avukat Spor Oyunları 23 Ağustos-01 Eylül tarihleri arasında Mersin’de yapılacaktır.
15.07.20136135

Duyuru 2013/57

Birliğimiz tarafından hazırlanan “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi” taslağı hk.
14.07.20137947

Duyuru 2013/56

Türkiye İnsan Hakları Kurumu, İnsan Hakları Kuruluna üye seçimi, 12.07.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
8.07.20137669

Duyuru 2013/55

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen "Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Projesi" hk.
5.07.20136698

Duyuru 2013/54

TBB Eğitim Merkezi'nin Yürütme Kurulu, TBB Yönetim Kurulunun kararı ile yeni çalışma dönemi için oluşmuştur.
4.07.20137361

Duyuru 2013/53

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hk.
3.07.20135495

Duyuru 2013/52

12 Temmuz 2013 Cuma günü saat 10 00’da TBB Av.Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezinde Baro Başkanları toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
2.07.20137588

Duyuru 2013/51

İnsan Hakları Kuruluna üye seçimi hk.
1.07.20137759

Duyuru 2013/50

“Kollukta bulunan soruşturma dosyası için yetkili Cumhuriyet Savcısının yazılı emri gerekir” ibaresinin iptali istemiyle Birliğimiz tarafından açılan dava hk.
28.06.201311505

Duyuru

Türkiye Barolar Birliği Sağlık Bakanlığı Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
19.06.20135473

Duyuru 2013/49

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi hk.
18.06.20138632

Duyuru 2013/48

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu 3 nolu yönergesi 9. madde hk.
17.06.20136044

Duyuru 2013/47

Türkiye Barolar Birliği bünyesindeki Merkez ve Komisyonlar için sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri hk.
16.06.20136331

Duyuru 2013/46

UYAP sistemi üzerinden borçlu adına kayıtlı aracın sorgulanarak haciz konulması talepleri hk.
16.06.20137102

Duyuru 2013/45

Adli yardım bürosunun gelirleri arasında sayılan "taahhütname uyarınca ilgiliden alınacak ödemelerin" takibi ve geri alımı hk.
12.06.20136989

Duyuru 2013/44

Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri Projesi (İHEP) hk.
12.06.20135626

Duyuru 2013/43

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 21.Maddesi için İptal Davası Açılması hk.
11.06.20135656

Duyuru 2013/42

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı yazısı hk.
5.06.20137794

Duyuru 2013/41

Baronuz tarafından üyelerinize yapılan toplu SMS bildirim listesi hk.
5.06.20135396

Duyuru 2013/40

"Türkiye Barolar Birliği’nden Yetkililere ve Yurttaşlara Çağrı” başlıklı 10 maddeden oluşan kamuoyu duyurusu hk.
5.06.20135451

Duyuru 2013/39

UYAP’a dahil olmayan tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin elektronik tebligat adresi edinmeleri hk.
5.06.20136508

Duyuru 2013/38

“Hukuk” ve “Avukat” ibarelerinin marka tescillerinde kullanıldığı hk.
4.06.20137663

Duyuru 2013/37

Türkiye Barolar Birliği Kriz Merkezi hk.
3.06.20136291

Duyuru 2013/35

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hk.
9.05.20138487

Duyuru 2013/28

Barolara kayıtlı olarak avukatlık yapmakta iken Hakimlik mesleğine geçen meslektaşlarımızın CMK görevi devam eden derdest dosyalarına ilişkin CMK ödemesinin yapılıp yapılamayacağı, yolunda Adalet Bakanlığı nezdinde yapmış olduğumuz girişimlere alınan yanıtın bir örneği ekte gönderilmiştir.
9.05.20139680

Duyuru 2013/27

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 09.04.2013 günlü 95009196/XII-1136-1238 sayılı Avukatlık Staj Süresi konulu yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.
24.04.20137061

Duyuru 2013/24

Temyiz incelemesi için Yargıtay Ceza Dairesine gelen dosyaları; sanık müdafiliğini kanıtlamak şartıyla avukat veya yetkilendireceği kişilerin inceleyebileceği hk.
4.04.20139832

Duyuru 2013/21

CMK Ödenekleri 2013 yılı 1. taksitleri Barolarımızın ilgili banka hesaplarına 1 Nisan 2013 tarihinde aktarılmıştır.
4.04.20139092

Duyuru 2013/20

Adli Yardım Ödenekleri 2013 yılı 1. taksitleri Barolarımızın ilgili banka hesaplarına 1 Nisan 2013 tarihinde aktarılmıştır.
14.03.20138915

Duyuru 2013/18

E-İmza ve Petrol Ofisi Komisyonu Baro Payları Dağıtımı
13.03.20137905

Duyuru 2013/17

Milli Savunma Bakanlığı'na Karşı Açılan Davalar Sonunda Verilen Kabul Kararları Gereğince Hükmedilen İlama Bağlı Borcun Ödenmesinin, Karşı Taraf Vekillerince Baro Pulu Yapıştırılmamış Vekaletnameler İbraz Edilerek Talep Edilmesi hk.
12.03.20137099

Duyuru 2013/16

Staj Kredi Yönetmeliği 23.Maddesi Gereğince Pul Dağıtım Payları hk.
8.03.20136485

Duyuru 2013/15

Haberleşme Özgürlüğü ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlaller hk.
4.03.20138575

Duyuru 2013/14

Adli Tatile İlişkin Yapılacak Yasal Düzenlemeler hk.
4.03.20136355

Duyuru 2013/13

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Yönelik Eğitim Toplantısı hk.
26.02.20135814

Duyuru 2013/12

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Yürütülen "Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesinin Revizyonu ve Uygulama Planlarının Hazırlanması" Çalışmaları hk.
25.02.20136682

Duyuru 2013/11

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kurallarının 20. Maddesinde Yer Alan "Başları Açık" İbaresinin Yürütmesinin Durdurulması Kararı hk.
18.02.20136061

Duyuru 2013/10

Avrupa Özel Hukukunun Uygulanması Konulu Kongre hk.
18.02.201311355

Duyuru 2013/9

Murat Tanrıverdi'nin Ruhsatnamesinin İptali hk.
6.02.20138543

Duyuru 2013/8

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun iş bölümüne ilişkin 21.01.2013 günlü 1 sayılı kararı hk.
31.01.20137500

Duyuru 2013/7

Uzlaşma, önödeme, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması konularına ilişkin mevzuat ve uygulama sorunları hk.
28.01.201310585

Duyuru 2013/6

Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hk.
24.01.20137073

Duyuru 2013/5

Kamu Avukatları Platformu toplantısı hk.
15.01.20136089

Duyuru 2013/4

Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN’in de katılımlarıyla 26 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 10:00’da Türkiye Barolar Birliği Litai Hotel Spa’da kahvaltılı Baro Başkanları toplantısı hk.
3.01.20136303

Duyuru 2013/3

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor hk.
2.01.201313194

Duyuru 2013/2

Staj Kredisi hk.
2.01.201315130

Duyuru 2013/1

Vekalet Pulu hk.
27.12.20129788

Duyuru 2012/74

Zeynep Camcı'nın ruhsatnamesinin iptali hk.
21.12.20126179

Duyuru 2012/73

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Taslağı hk.
20.12.20126498

Duyuru 2012/72

Meslekte 40-50 yılını dolduran meslektaşlarımızın iletişim bilgileri hk.
10.12.20125907

Duyuru 2012/71

Barolarımızın Çevre Komisyonu üyelerinin iletişim bilgileri hk.
10.12.20126228

Duyuru 2012/70

Kamu Avukatları Platformu oluşturulması hk.
3.12.20127036

Duyuru 2012/69

Baronuza kayıtlı avukat sayıları hk.
3.12.20127115

Duyuru 2012/68

Türkiye Barolar Birliği’nin iki yılda bir yapılan Olağan Genel Kurullarında verilmekte olan geleneksel meslekte 40.-50. yıl plaketleri hk.
28.11.20125790

Duyuru 2012/67

Türkiye Barolar Birliği 32.Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
26.11.20126832

Duyuru 2012/66

Yargı hizmetlerinin etkin ve verimli kullanılması, ilgililerin hızlı ve kolay bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın www.yargitaycb.gov.tr adresindeki internet sayfasının Dosya Sorgu bölümünün yeni şekliyle hizmete sunulduğu,
22.11.20126732

Duyuru 2012/65

Konutta Teslim Havalelerinde Ödeme Üst Limitlerinin Artırılması yönündeki Barolarımız ve meslektaşlarımız tarafından Birliğimize yapılan başvurular hk.
16.11.20126678

Duyuru 2012/64

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği’ne dayanılarak düzenlenen, Sosyal Yardım Usul ve Esaslarının tarif edildiği yeni Dayanışma Hizmetleri Yönergesi No:4 hk.
15.11.20125985

Duyuru 2012/63

Baro Başkanları toplantısı hk.
5.11.20125607

Duyuru 2012/62

Türkiye Barolar Birliği ve İl Baroları Çocuk Hakları Kurulları Yıllık Değerlendirme ve Eşgüdüm Toplantısı hk.
30.10.20126304

Duyuru 2012/61

Başka yer barosuna nakille giden avukatın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki zorunlu müdafilik ve vekillik görevi devam eden dosyalarında yeniden müdafi görevlendirmesi yapılıp yapılamayacağı hk.
8.10.20128862

Duyuru 2012/60

Mehmet Nedim Doğan'ın ruhsatnamesinin iptali hk.
8.10.20127385

Duyuru 2012/59

Stajyer Avukatlardan istenen bilgiler hk.
3.10.20125831

Duyuru 2012/58

Baro Başkanlığı’na ve Türkiye Barolar Birliği Delegeliği’ne seçilen meslektaşlarımıza ait istenen bilgiler hk.
2.10.20125797

Duyuru 2012/57

Yargı Reformu Stratejisi Taslağı hk.
28.09.20126926

Duyuru 2012/56

Avrupa Birliği Bakanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı’ndan alınan "2013-2014 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Bilgilendirme Toplantısı" hk.
26.09.20126154

Duyuru 2012/55

Adli Yardım Avukat Atama ve Takip Sistemi programı hk.
20.09.20127328

Duyuru 2012/54

Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi hk.
19.09.20127280

Duyuru 2012/53

Ruşen İspir ve Remzi İspir'in ruhsatnamelerinin iptali hk.
5.09.20126566

Duyuru 2012/52

14-16 Eylül 2012 tarihleri arasında Hatay-Antakya'da gerçekleştirilecek "Geleneksel V.Akdeniz Baro Başkanları Konferansı" hk.
5.09.20126857

Duyuru 2012/51

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Anketi hk.
3.09.20126621

Duyuru 2012/50

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hk.
17.08.20125584

Duyuru 2012/49

TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülünü Önceki Yıllarda Kazananlar hk.
6.08.20126361

Duyuru 2012/46

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilmek üzere istenilen bilgiler hk.
6.08.20127809

Duyuru 2012/47

Gürhan Akın'ın ruhsatnamesinin iptali hk.
6.08.201211189

Duyuru 2012/48

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu 1 ve 2 nolu yönergelere yapılan eklemeler hk.
3.08.201210190

TBB Başkanlık Divan Kararı

Konya Barosu Avukatlarından Mustafa Atılgan'ın itiraz dilekçesi hk.
1.08.201211889

TBB Başkanlık Divan Kararı

Türkiye İnsan Hakları Kurumu, İnsan Hakları Kurulu üyeliğine aday olanların belirlenmesi hk.
31.07.20129297

TBB Başkanlık Divan Kararı

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacak ve baro başkanlarının oy kullanarak Türkiye İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kuruluna bir üye seçimi için seçmen olarak oy kullanacak Baro Başkanları seçmen listesi
30.07.20128189

Duyuru 2012/45

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinden alınan geçici mezuniyet belgesi ya da diplomaların denklik işlemlerine ilişkin yerine getirilmesi gerekli şartlar hk.
27.07.20127346

Duyuru 2012/44

Yalçın Değer'in ruhsatnamesinin iptali hk.
23.07.20128748

Duyuru 2012/43

6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu hakkındaki kanun gereğince oluşturulacak İnsan Hakları Kurulu'na Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacak, sadece baro başkanlarının oy kullanacağı bir üye seçiminde uygulanacak esaslar hk.
21.07.20129595

Duyuru 2012/41

Türkiye İnsan Hakları Kurumu'na aday olmak isteyenler hk.
20.07.20126154

Duyuru 2012/42

CMK Otomatik Atama Sistemi hk.
13.07.201212342

Duyuru 2012/40

PTT Genel Müdürlüğü, Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 79.maddesine uygun bir şekilde düzenlenerek postaya verilmesi ve Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16.maddesinde de belirtildiği üzere tebliğ zarfında bulunması hk.
7.07.20127033

Duyuru 2012/38

Şekil Yılmaz'ın Ruhsatnamesinin iptali hk.
7.07.20128338

Duyuru 2012/39

Mustafa Özer Kaya'nın Ruhsatnamesinin iptali hk.
3.07.201210432

CMK ve Adli Yardım Ödenekleri

2012 yılı 2. taksitleri Barolarımızın ilgili hesaplarına gönderilmiştir. Gerekli açıklama ve gönderilen ödenek tutarları 30.03.2012 tarihli, 2012/21 ve 2012/22 sayılı duyurularımızda belirtilmiştir.
21.06.20127224

Duyuru 2012/37

mahkemelerce ve icra müdürlüklerince yazılan müzekkerelerde; Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesi hükmü uyarınca, yazıyı imzalayan makam sahibinin, sicilinin, ad ve soyadının, unvanının, imzasının, mührünün bulunması hk.
21.06.201213251

Marka Tescil Belgesi

Ulusal Baro Ağı Projesi (UBAP) Marka Tescil Belgesi
12.06.20127170

Duyuru 2012/34

Adalet Bakanlığı’nın izniyle Diyarbakır Barosu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile ve çok sayıda meslektaşımız hakkında başlatılan bu ceza soruşturması hk.
12.06.20126597

Duyuru 2012/36

Kesenek ve Ölüm Yardımı hk.
11.06.20129986

Duyuru 2012/35

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından avukatlara yapılmakta olan tedavi yardımları kapsamı, eş ve bakmakla yükümlü çocukları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
30.05.20125563

Duyuru 2012/32

Kamuda Görev Yapan Meslektaşlarımızın Mali ve Özlük Haklarının İyileştirilmesine Yönelik Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Adalet Bakanlığı nezdinde yapmış olduğumuz girişimler hk.
30.05.20125239

Duyuru 2012/33

Çocuk Hakları Kurul/Komisyon/Merkeziniz başkan ve üyelerinin isim, telefon ve e-mail adresleri hk.
30.05.20129810

Avukatlık Kimliği

Avukatlık Kimliğinin Resmi Kimlik Olduğuna Dair İdare Mahkemesi Kararı
22.05.20125560

Duyuru 2012/31

Mahkemelerin, savunma avukatlarının yokluğunda karar verebilmelerinin” öngörülmüş olması ile ilgili 22.05.2012 tarihinde yapmış olduğumuz Basın Açıklaması hk.
16.05.20126527

Duyuru 2012/30

Kamu Bankalarınca Fiilen Uygulanan En Yüksek Mevduat ve Kredi Faiz Oranları hk.
7.05.20126088

Duyuru 2012/29

Faruk Sayın'ın Ruhsatnamesinin iptali hk.
3.05.20125592

Duyuru 2012/28

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği hk.
25.04.20125603

Duyuru 2012/27

21.03.2012 günlü ve 2012/19 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununa Göre Uzlaştırma konulu Duyurumuz hk.
20.04.201210073

Gider avansı işlemleri

Gider avansı işlemlerinin UYAP üzerinden gönderilmesi hk.
13.04.20126628

Duyuru 2012/26

Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Adalet Sisteminde karşılaşılan sorunlara ilişkin çalışmalar hk.
9.04.20126030

Duyuru 2012/25

Hüseyin Suna'nın ruhsatnamesinin iptali hk.
4.04.20127080

Duyuru 2012/24

Avrupa Ortak Satış Kanunu Önerisi-Avukatların Görüşü hk.
4.04.20127444

Duyuru 2012/23

Yargı hizmetlerinin etkin ve verimli kullanılması, ilgililerin hızlı ve kolay bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın www.yargıtaycb.gov.tr adresindeki internet sayfasının Dosya Sorgu bölümü hk.
3.04.201211154

Duyuru 2012/22

CMK gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler ve bu hizmet için çalıştırılacak Personel Giderlerini karşılamak amacıyla T.C Maliye Bakanlığınca gönderilecek ödenek hk.
3.04.201211366

Duyuru 2012/21

2012 yılına ait Adli Yardım ödeneği 33.421.282,77 TL olarak tespit edilmiş, Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yapılan paylaşım ile buna ait hesaplamalar hk.
21.03.20126571

Duyuru 2012/19

Ceza Muhakemeleri Kanununa Göre Uzlaştırma hk.
21.03.201211999

Duyuru 2012/20

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu Değişiklik Önerisi Çalışma Metni hk.
20.03.20129876

Duyuru 2012/18

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2012 tarihinde almış olduğu karar hk.
20.03.20127776

Duyuru 2012/17

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Teknik Sekreteryası’nın “Kıdemli Hukuk İşleri Görevlisi (Senior Legal Officer, P-5) ” münhal kadrosu hk.
15.03.201211923

Danıştay Kararı

“Vekalet Ücreti” ibaresinin iptali hk.
15.03.20129471

Duyuru 2012/16

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere ilişkin 2012 Yılı Tarifesi" hk.
12.03.20126337

Duyuru 2012/15

Staj Kredi Yönetmeliğinin "Dağıtım Esasları" hk.
9.03.20126963

Toplantı

Ceza Adalet Sistemi'nin soruşturma evresindeki etkinliği ölçmek üzere gerçekleştirilecek toplantı hk.
8.03.20128730

Duyuru 2012/14

Türkiye Barolar Birliği Çağrı Merkezimiz avukatlarımıza daha iyi hizmet sunulabilmesi için sürekli geliştirilerek yeniden yapılandırılması hk.
16.02.20126260

Duyuru 2012/12

Hukuk Müzesi hk.
13.02.20129079

Duyuru 2012/13

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği’ne dayanılarak düzenlenen, Sosyal Yardım Usul ve Esaslarının tarif edildiği yeni yönergeler.hk.
9.02.201211083

Duyuru 2012/11

Kimi il ve ilçelerimizdeki icra müdürlerinin Avukat meslektaşlarımızın takip ettikleri icra dosyalarından talep ettikleri Emniyet, Tapu, SGK vb sorgulamalardan sorgulama başına alınan ücret hk.
7.02.20127190

Duyuru 2012/9

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan “Resmi İlan ve Reklamlar” konulu yazı hk.
6.02.20127659

Duyuru 2012/8

Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol ile barolarımıza ve avukatlarımıza sağlanan hizmetler hk.
6.02.201211301

Duyuru 2012/10

Duruşma saatleri hk.
2.02.20126283

Duyuru 2012/7

Çevre ve Kent Kurultayı hk.
2.02.20126105

Duyuru 2012/6

Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında hazırlanacak Hukukçu Şairler Şiir Seçkisi hk.
24.01.20127064

Duyuru 2012/5

UBAP SMS Sistemi hk.
24.01.201233968

Resmi Gazete

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 25.01.2012 tarih, 28184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
23.01.20126063

Duyuru 2012/4

Çevre ve Kent Kurultayı hk.
18.01.20127779

Duyuru 2012/3

Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu hk.
10.01.20126199

Duyuru 2012/2

Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarında Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı hk.
3.01.20129944

Resmi Gazete

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2012 Yılı Tarifesi hk.
2.01.201219143

Duyuru 2012/1

Vekalet Pulu Hk.
29.12.20116384

Duyuru 2011/95

30 Aralık 2011 tarihi itibariyle Baronuza kayıtlı avukat sayılarının en geç 16 Ocak 2012 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesini önemle rica ederim.
29.12.20116049

Duyuru 2011/96

01 Ocak 2011-31 Aralık 2011 tarihlerini kapsayan örneği ekli “Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor”un doldurularak, 16 Ocak 2012 günü mesai bitimine kadar Birliğimize iade edilmesini önemle rica ederim.
29.12.20116815

Duyuru 2011/97

“Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28.12.2011 günlü 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
28.12.20117906

Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.12.2011 tarih, 28156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
28.12.201110311

Adli Yardım Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.12.2011 tarih, 28156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
25.12.20116716

Duyuru 2011/94

1136 sayılı Avukatlık Kanununun Ek 1. maddesi kapsamındaki avukatlara ilişkin oluşturulan ve güncellenen sicil kayıtları ile yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin Ocak ayı sonuna kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.
19.12.20116533

Duyuru 2011/93

Vekalet pullarından Baronuzun payına düşen miktarın %10’nun yardım için oluşturulacak havuza aktarılması hk.
16.12.201110288

Duyuru 2011/92

TBB tarafından hazırlanan yeni sosyal yardımlara olanak sağlayacak olan Sosyal Yardım Dayanışma Fonu ( SYDF ) Yönetmeliği 13.12.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
14.12.20116263

Duyuru 2011/91

“2012-2013 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları” ve “Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50.Yıl Dönümü Armağanı” hk.
12.12.201116609

e-Tebligat

PTT Elektronik Tebligat Yönetmeliği Taslağı hk.
10.12.20117271

Duyuru 2011/90

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan 10.12.2011 günlü “Zorunlu Açıklama” hk.
7.12.20117282

Duyuru 2011/89

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 15.1.2011 günlü B.30.0.DEN.0.00.00.04-20636 sayılı yazısı hk.
7.12.20116321

Duyuru 2011/88

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen avukatların, serbest meslek makbuzu kesmeleri halinde yapılacak ödemelerin ne şekilde olacağı hk.
5.12.20116417

Duyuru 2011/87

Avukatlık Ortaklığı Siciline kayıtlı avukatlık ortaklıkları hk.
30.11.20116332

Duyuru 2011/86

Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı tarafından 22 Mayıs - 04 Temmuz 2012 tarihleri arasında yurtdışından gelen avukatlar için Almanya'da düzenlenecek staj programı hk.
25.11.20116076

Duyuru 2011/85

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmelik Taslağı hk.
5.11.20118330

Duyuru 2011/83

Staj kredileri hk.
4.11.20115993

Duyuru 2011/84

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 14.maddesi hk.
31.10.20117826

Duyuru 2011/82

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 20.09.2011 gün ve 34434 sayılı yazı hk.
28.10.20118350

Duyuru

“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesine Destek Ortak Programı” kapsamında, Birliğimiz Başkanlığında Baro Başkanlarımızın katılımıyla gerçekleştirilecek olan istişare toplantıları hk.
24.10.20115529

Duyuru 2011/81

Kurultaya, Birliğimizce kurumsal destek ve katılım sağlanmasına ve ayrıca Kurultaya ilişkin duyurunun Barolara iletilmesi hk.
24.10.201111520

Duyuru

Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 40 TL” biçimindeki (b) fıkrasının İPTALİ hk.
17.10.20115589

Duyuru 2011/80

Meslek Mevzuatı ile ilgili davalar hk.
15.10.201110482

HMK Gider Avansı - Bilirkişi Ücret Tarifeleri Hakkında İptal Davası

HMK Gider Avans Tarifesinin 4.ve 5.Maddeleri ile HMK Bilirkişi Ücret Tarifesinin 5.Maddesinin İptali hakkında Danıştay’da Dava Açıldı.
14.10.20115997

Duyuru 2011/79

Meslektaşlarımızın sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerine ait kurallara uygun olarak mesleki faaliyetlerini yürütmeleri hk.
14.10.20115905

Duyuru 2011/78

Barolarımızın muhasebe müdür veya sorumluları ile Ankara’da toplantı yapılması hk.
14.10.201110469

Duyuru 2011/77

Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk Prensipler Daire Başkanlığı’ndan alınan 07.10.2011 günlü “7201 sayılı Kanun Kapsamında İdari Tebligatlar” hk.
13.10.201110412

Duyuru 2011/76

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun adli yardıma ilişkin hükümleri hk.
12.10.20116275

Duyuru 2011/75

Karşılaştırmalı Hukuk Semineri hk.
12.10.20115640

Duyuru 2011/74

Baro Başkanları toplantısı hk.
4.10.20116106

Duyuru 2011/73

Küba'ya ve 73.Ölüm Yıldönümünde Atamızı anma amaçlı 09-10 Kasım 2011 tarihlerinde Selanik'e yapılması düşünülen gezilerin iptali hk.
3.10.20116144

Duyuru 2011/72

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın www.yargıtaycb.gov.tr adresindeki internet sayfasının Dosya Sorgu bölümünün yeni şekliyle hizmete sunulduğu hk.
30.09.201114833

Hukuk Muhakemesi Kanunu Ücret Tarifeleri

Hukuk Muhakemesi Kanunu Hakem Ücret Tarifesi, Tanık Ücret Tarifesi, Bilirkişi Ücret Tarifesi, Gider Avansı Tarifesi 30 Eylül 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
28.09.20119218

CMK ve Adli Yardım Ödenekleri

2011 yılı 3. taksitleri 03.10.2011 tarihinde Barolarımızın ilgili hesaplarına gönderilecektir. Gerekli açıklama ve gönderilecek ödenek tutarları 31.03.2011 tarihli, 2011/31 ve 2011/32 sayılı duyurularımızda belirtilmiştir.
27.09.20116093

Duyuru 2011/71

Avukatlı Kanunu’na yönelik çalışmalar hk.
27.09.20118709

Duyuru 2011/69

Konya Baro Başkanlığı'nın yaptığı Yönetmelik değişikliği önerisi ve Malatya ve Aksaray Baro Başkanlıklarının Birliğimize ilettikleri talepler hk.
19.09.20117687

Duyuru 2011/68

Aydın Barosu Başkanlığı’ndan alınan 22.07.2011 gün ve 2011/2448 sayılı yazı hk.
15.09.20116411

Duyuru 2011/67

Türkiye Barolar Birliği Bülteni hk.
13.09.20118561

Duyuru 2011/65

"Hakim Adaylığı Sınavı" na ilişkin ilanı ile ICC Türkiye Milli Komitesi’nden alınan "Türkiye'de Fikri Mülkiyet Değerlerinin En Üst Seviyeye Çıkarılması" konulu konferansın taslak programı hk.
13.09.20118173

Duyuru 2011/66

24 Nisan 2012 - 03 Mayıs 2012 tarihleri arasında Küba'ya ve 73.Ölüm Yıldönümünde Atamızı anma amaçlı 09-10 Kasım 2011 tarihlerinde Selanik'e yapılması düşünülen geziler hk.
9.09.201112909

Adalet Bakanlığı

Hakim adaylığı sınavı hk.
23.08.20116413

Duyuru 2011/64

2011 yılı Avukat Spor Oyunları hk.
23.08.201113297

Duyuru 2011/63

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hk.
16.08.20116134

Duyuru 2011/62

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı’nın; AİHM reform süreci çerçevesinde hazırlanacak ulusal rapor konulu yazısı hk.
12.08.20117986

Duyuru 2011/61

İktisadi işletmesi bulunan Barolarımız hk.
11.08.201115873

Duyuru 2011/60

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Av. Ücr. Trf.'nin 12. maddesinin son cümlesine ilişkin Y.D. kararı hk.
10.08.20117541

Duyuru 2011/59

Türk Kızılay'ının, son 60 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı Afrika'ya yardım yapılması istemini içeren 01.08.2011 günlü yazısı hk.
10.08.20117223

Fatih ve Eyüp Adliyesinin taşınması

Fatih ve Eyüp Adliyesinin taşınma takvimi hk.
5.08.20115889

Duyuru 2011/58

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın yazısı hk.
5.08.20116478

Duyuru 2011/57

Temyiz, istinaf ve itiraz harçlarını kendilerinin karşılaması halinde, zorunlu müdafi veya vekil tarafından yapılan bu ödemelerin kendilerine ne şekilde ödeneceğine yönelik usul ve esaslara ilişkin Birliğimize gönderilen yazı hk.
5.08.20117026

Şişli Adliyesinin Taşınması

Şişli Adliyesinin taşınma takvimi hk.
2.08.20116024

Duyuru 2011/56

24 Nisan 2012 - 03 Mayıs 2012 tarihleri arasında Küba'ya ve 73.Ölüm Yıldönümünde Atamızı anma amaçlı 09-10 Kasım 2011 tarihlerinde Selanik'e yapılması düşünülen gezi hk.
2.08.20115923

9-10 Eylül Law Management Conference 2011

1.08.20116166

Duyuru 2011/55

yeni Avukatlık Kimlik Kartına / Barokart'a sahip meslektaşlarımızın Yurtiçi Kargodan %40 indirimle faydalanmaları hk.
28.07.20116867

Beyoğlu Adliyesinin Taşınması

Beyoğlu Adliyesinin taşınma takvimi hk.
22.07.201113249

CMK uyarınca Avukatlara ödenen zorunlu yol gideri ve masraflarının gelir kabul edilerek vergiye tabi tutulamayacağı hk.

21.07.201121898

Hızlı Tebligat

APS ve KKTS aracılığı ile postaya verilen tebligatlar hususunda bu iki hizmetin "Hızlı Tebligat" adı altında birleştirilmesi hk.
18.07.201112956

Duyuru 2011/54

Avukat kimlik kartları hk.
18.07.20119595

Duyuru 2011/53

Staj kredileri hk.
12.07.20117236

Sertifikalı Eğitim Programı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lizbon Antlaşması Sonrasında Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri Konulu Sertifikalı Eğitim Programı hk.
12.07.20118119

İstanbul Adalet Sarayı Taşınıyor

İstanbul Adalet Sarayı'nın Taşınması hk.
5.07.20115886

Duyuru 2011/52

Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu Üyemiz Av.M.Mevlüt ÜNLܒnün vefatı nedeniyle Avukatlık Yasasının ilgili hükümleri uyarınca boşalan Denetleme Kurulu Üyeliği hk.
4.07.20116872

Duyuru 2011/50

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nden alınan 13.06.2011 günlü 2351 sayılı yazı hk.
1.07.20117404

Eylül Gazetesi

Hukuk Fakülteleri Öğrencileri tarafından hukuk alanında bir öğrenci gazetesi olarak çıkarılan Eylül Gazetesi Hk.
1.07.201110666

Duyuru 2011/51

Kamu avukatlarının kimlik başvurusu hk.
29.06.20119460

Londra Türk Hukuk Programı Daveti

İngiltere ve Galler Barolar Birliği adına, 27/28 Ekim 2011 tarihlerinde Londra'da düzenlenecek Türk Hukuk Programı
29.06.20119081

CMK ve Adli Yardım Ödenekleri

2011 yılı 2. taksitleri 01.07.2011 tarihinde Barolarımızın ilgili hesaplarına gönderilecektir. Gerekli açıklama ve gönderilecek ödenek tutarları 31.03.2011 tarihli, 2011/31 ve 2011/32 sayılı duyurularımızda belirtilmiştir.
23.06.20116549

Duyuru 2011/49

kayıtlı Şenol ÖNDER’in, Baro Yönetim Kurulu’nun 27.04.2011 gün ve 82 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİ hk.
22.06.20116510

Duyuru 2011/48

Birliğimiz tarafından Barolarımıza kayıtlı engelli meslektaşlarımızla ilgili yapacağımız çalışmalar hk.
22.06.20117246

Genel Kurul Tutanağı

Türkiye Barolar Birliği 31. Olağan Genel Kurul Tutanağı
20.06.201116346

Hizmette Devrim!

UYAP'ta yeni avukat kimlik kartı ile dava açma hizmeti başladı.
14.06.20116180

Duyuru 2011/47

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12.05.2011 günlü 1 sayılı kararı hk.
14.06.20116918

Türk-Alman Uluslararası İş Hukuku Sempozyumu

Türk-Alman Uluslararası İş Hukuku Sempozyumu, 23-24 Haziran 2011 Malatya
10.06.20116300

Duyuru 2011/46

“Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, hk.
8.06.20119601

Duyuru 2011/45

Staj Kredi Ödemeleri Hk.
8.06.20115845

BELKIS

BELKIS - Gizemli Bir Hayalin Romanı, Kutluhan TÜRKDOĞRU
6.06.20115918

Duyuru 2011/44

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9.maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen eski Avukat Kimlik Belgelerinin kullanım süreleri 30.06.2011 tarihi itibariyle sona ereceğinden, belirtilen tarihe kadar kimliklerini yenilemeyen meslektaşlarımızın kimlik belgelerini yenilemeleri gerekmektedir.
1.06.201119071

Duyuru 2011/43

CMK müdafi veya vekil olarak atanan meslektaşlarımızın bir başka meslektaşına yetki vermesi durumunda bu belgeye vekalet pulu yapıştırılmasının gerekli olup olmadığı hk.
31.05.20115499

Intensive Introduction to American Law

Intensive Introduction to American Law - Summer Program in İstanbul for Lawyers and Professionals, July 2-29, 2011 Yeditepe Faculty of Law İstanbul, Turkey
25.05.201115184

Duyuru 2011/42

Avukat Stajyerlerinin Genel Sağlık Sigorta Bilgileri hk.
24.05.20117514

Duyuru 2011/41

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlığı yapılan “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ” hk.
16.05.20115826

Duyuru 2011/40

Kesenek ve Ölüm Yardımı Hk.
16.05.20115515

Konferans

6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tahkimle İlgili Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi, 16 Mayıs 2011, İstanbul Ticaret Odası
12.05.20116374

Teşekkür

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’ndan Baro Başkanlarına ve Türkiye Barolar Birliği Delegelerine Teşekkür
8.05.20119565

SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Barolar Birliği 31. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi
2.05.20116190

Duyuru 2011/39

Birliğimizde yapılacak çalışmalara esas olmak üzere; Baronuza kayıtlı avukat sayılarının il ve ilçelere göre dağılımı ile, dava ve iş takipçileri sayısının bildirilmesini rica ederim.
2.05.20116143

Hofstra Hukuk Okulu

American Legal Studies Master of Laws - LL.M.
25.04.201116882

Duyuru 2011/37

Adli yardımla görevlendirilen avukatlara ödenecek adli yardım vekalet ücreti hk.
25.04.201111219

Hukuk Danışmanlığı Hizmet Alımı

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Hukuk Danışmanlığı Hizmet Alımı İhalesi Ön Yeterlik İlanı
22.04.20116311

Avrupa Birliği Sürecinin Canlandırılması İçin Sivil Toplum Girişimi

İktisadi Kalkınma Vakfı ile Türkiye Avrupa Vakfı'nın çağrısı üzerine "AB için Sivil Toplum Platformu Toplantısı" 22 Nisan 2011 tarihinde İstanbul'da yapıldı.
22.04.20117296

İSTANBUL BAROSU ZİYARETİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. V. Ahsen Coşar, Başkan Yardımcıları Av. Berra Besler ve Av. Talay Şenol, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Celal Ülgen, Başkan Danışmanı Av. Oğuzhan Buhur; İstanbul Barosu Başkanı Av. Ümit Kocasakal ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.
20.04.20118475

ÇALIŞMA RAPORU

31. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
19.04.20115934

Duyuru 2011/38

6100 sayılı Kanunla 12.01.2011 tarihinde kabul edilen ve 04 Şubat 2011 günlü 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hukuk Muhakemeleri Kanunu” hk.
18.04.201124885

Avukat Portalı

Yargıtay kararlarının Avukat Portalı üzerinden görüntülenmesi
18.04.20118301

Erzincan Barosu Ziyareti

Erzincan Barosu Başkanı Sayın Can TEKİN ve Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Barolar Birliğini Ziyaret Etti. 18.04.2011
16.04.201165841

ÖNEMLİ DUYURU

Yargıtay Ceza Dairesine yapılacak temyiz, Bölge Adliye Ceza Dairelerine yapılacak istinaf yolu, idari yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerine verilen son karara karşı itirazen yapılacak başvurularda harç ödeme zorunluluğu
16.04.201140774

UBAP-UYAP Entegrasyon Çalışmaları

Türkiye Barolar Birliği Tarafından; Ulusal Baro Ağı Projesi (UBAP) ile Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Entegrasyonu Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bilgilendirme
15.04.201123809

Duyuru 2011/36

Staj kredi borçlarının yeniden yapılandırılması hk.
12.04.201110981

Duyuru 2011/35

KKTC Üniversitelerinden mezun olan Hukuk Fakülteleri mezunlarının staja başlaması hk.
11.04.201119806

Duyuru 2011/34

"Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri" konulu sempozyum hk.
11.04.201113231

Duyuru 2011/33

Londra'da gerçekleştirilecek “Hukuk Yargılamasında Adalete Erişim: Etkinlik, Karşılanabilirlik ve Hakkaniyet, 7-8 Kasım 2011” konulu eğitim hk.
8.04.20111699

Thank you letter sent by the President of Montenegro Bar Association Mr Zdravko Begovic, Attorney at Law.

8.04.201130631

Teşekkür Yazısı

Karadağ Barosu Başkanı Av. Zdravko N. BEGOVIC'den, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. V. Ahsen COŞAR'a gönderilen teşekkür yazısı
31.03.201122877

Duyuru 2011/32

CMK Ödeneklerinin Dağıtımı Hk.
31.03.201114588

Duyuru 2011/31

Adli Yardım Ödeneklerinin Dağıtımı Hk.
30.03.20116763

Duyuru 2011/30

07-08 Mayıs 2011 tarihlerinde Adana’da yapılacak olan Türkiye Barolar Birliği XXXI. Olağan Mali Genel Kurul Gündemi hk.
29.03.20119553

Duyuru 2011/29

Londra'da gerçekleştirilecek “Ceza Yargılamasında Adalete Erişim ve İnsan Hakları: Polis, Mahkemeler ve Cezaevleri, 3-14 Ekim 2011” konulu çalıştay hk.
24.03.20118251

Duyuru 2011/28

Staj Kredi Yönetmeliğinin “Dağıtım Esasları” başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları hk.
23.03.20117052

Duyuru 2011/27

AB’nin mali ve UNICEF’in teknik desteğiyle Türkiye Barolar Birliği tarafından yürütülen “Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi Projesi” kapsamında geliştirilen eğitim ve tanıtım materyallerinin dağıtımı ve kullanımı hk.
21.03.20115901

Duyuru 2011/26

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyemiz Av.Mehmet Zeki DURMAZ, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olduğundan,10.03.2011 tarihli dilekçesi ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir.
17.03.20115825

Barolarımızın Araç Talepleri ve Teslimat sıraları

Hizmet aracı olmayan Barolara Hizmet Aracı Kampanyası; kapsamında Barolarımızın Araç Talepleri ve Teslimat sıraları hk. duyuru, 17.03.2011
9.03.20115828

Duyuru 2011/25

Birliğimiz tarafından Ankara’da düzenlenen Baro Başkanları Toplantıları sırasında Litai Konukevinin çalışma düzeni hk.
8.03.20117434

Duyuru 2011/24

13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hk.
1.03.20117182

Duyuru 2011/23

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi üzerinden ulaşılabilen UBAP’a (Ulusal Baro Ağı Projesi) 15 Mart 2011 tarihinden itibaren www.ubap.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup eski BaroPort şifreleri ile giriş yapılamayacaktır.
28.02.201111825

Duyuru 2011/22

Staj kredileri hk.
28.02.201111344

Duyuru 2011/21

Vekalet Pulu Hk.
24.02.201114010

Duyuru No:2011/20

Stajyer avukatların genel sağlık sigorta işlemleri hk.
23.02.20119122

Duyuru 2011/19

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan "Resmi İlan Fiyat Tarifesi" konulu yazı hk.
23.02.201110184

Duyuru 2011/18

Avukat yardımcılarına Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenerek verilen katip-yardımcı kimlik kartları başvuruları hk.
15.02.20116222

Duyuru 2011/17

Bu yıl yedincisi düzenlenen 2011 yılı “Türkiye Barolar Birliği Faruk Erem Ödüllü Yarışması” na katılım koşullarına ilişkin duyuru hk.
14.02.201113106

Duyuru 2011/16

TBB tarafından UBAP kapsamında, Barolara ücretsiz web sitesi ve mail hizmetleri sağlanması hk.
9.02.20117693

Duyuru 2011/15

11-12 Mart 2011 tarihlerindeki Baro Başkanları toplantısında yapılacak Arabuluculuk Kurumu ile ilgili bilgilendirme semineri ve “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” hk.
9.02.20118739

Duyuru 2011/14

07-08 Mayıs 2011 tarihlerinde Adana Hilton Otel’de yapılacak Türkiye Barolar Birliği 31.Olağan Genel Kuruluna ilişkin çevre otellerden alınan indirimli fiyat listesi
1.02.20115848

Duyuru 2011/13

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 19-25 Ağustos 2010 gün ve 49 sayılı kararınca her yıl 5 Nisan avukatlar gününü içeren hafta süresince ülke sathında Avukatlar Haftası kutlanmasına karar verilmiştir
31.01.20115714

Duyuru 2011/12

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.V.Ahsen COŞAR'ın 31 Ocak 2011 tarihinde yaptığı Basın Toplantısı metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.
26.01.20116717

Duyuru 2011/11

1.04.2011 tarihinden itibaren Adli Yardım ve CMK dönem raporlarının Ulusal Baro Ağı Projesi (UBAP) üzerinden Barolarımız tarafından girilerek Birliğimize gönderilmesi hk.
21.01.20116768

KSYÖ / Münhal Kadro

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Teknik Sekreteryasından, Hukuk Müşavirliği Bölümünde "Hukuk Memuru" münhal kadrosuna ilişkin duyuru
20.01.20115695

Termal Tesisleri İndirimi

Balıkesir Termal Asya Tesislerinin avukatlara indirim uygulandığını belirten yazısı
20.01.20119129

Duyuru 2011/10

Ruhsatname alımı ve levhaya yeniden yazılma istemlerinde adaylara ilişkin SGK Müdürlüklerinden alınacak tescil kaydına dair belgenin Birliğimize ulaştırılması hk.
19.01.20118681

Duyuru 2011/9

Staj kredi miktarının artışı hk.
14.01.20118708

Duyuru 2011/8

Tarif edilen koşullara uyan ihtiyaç sahibi emekli avukatlara, ek emeklilik yardımı yapılması hk.
12.01.20116894

Duyuru 2011/5

Meslekte 40 ve 50 yılını doldurmuş ve dolduracak olan meslektaşlarımızın iletişim bilgilerinin en geç 31 Ocak 2011 tarihine kadar Birliğimize ulaştırılması hk.
11.01.201139206

Duyuru 2011/7

İlknur DEMİRYOL'un, Baro Yönetim Kurulu'nun 28.10.2010 gün ve 41/39 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek ruhsatnamesinin iptali hk.
11.01.20117240

Duyuru 2011/4

Lahey Sözleşmesi ve Tüzük Kapsamı Dışında Olan Ülkelerarası Evlat Edinme İşlemleri hk.
10.01.20116060

Duyuru 2011/6

“2010-2011 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”, “CMK Ücret Tarifesi”, “Harçlar Kanunu Genel Tebliği” hk.
7.01.20115695

Duyuru 2011/3

Adli Yardım Yönetmeliği’nin uygulanmasında yaşanan sorunların çözümü amacıyla, TBB CMK ve Adli Yardım Çalışma Grubu Üyeleri ve Barolarımızın Adli Yardımdan sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla 18.01.2011 tarihinde saat 10:00’da Türkiye Barolar Birliği hizmet binasında toplantı yapılacaktır.
7.01.20118479

Vekalet pulu dağıtımı hk.

2011 yılında kullanılacak vekalet pulları Halk Bankası şubelerine gönderilmiştir.
3.01.20117217

Duyuru 2011/2

Türkiye Barolar Birliği ile TurkTrust arasında 15.12.2010 tarihinde yapılan anlaşma çerçevesinde TurkTrust'a bağlı alt kök sertifika otoritesi ile elektronik imza üretimine başlanmıştır.
3.01.201115576

Duyuru 2011/1

Vekalet Pulu Hk.
30.12.20107347

Duyuru 2010/85

2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı hk.
27.12.20106803

Duyuru 2010/84

Baro Başkanları Toplantı gündemi hk.
22.12.20107460

Duyuru 2010/82

Harçtan muaf olan kurum ve kuruluşlarca sunulan vekaletnamelerde ve yetki belgelerinde baro pulu yapıştırılması hk.
22.12.20107238

Duyuru 2010/70

New Hamsphire School of Law / New Hamsphire Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ödüllü makale yarışması hk.
22.12.20107037

Duyuru 2010/80

“Orta, Doğu ve Güney Doğu Avrupalı Avukatlar için 2011 Yılı Çok Taraflı Staj Programı” hk.
22.12.20105980

Duyuru 2010/79

“İnşaat Sektöründe 3.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” hk.
16.12.20107011

Duyuru 2010/78

Baro Başkanları toplantısı - 22.01.2011
14.12.20105495

2010/77 İVEDİ

CMK uygulamalarından kaynaklanan sorunların çözümüne ilişkin 25.12.2010 günü Birliğimizde yapılacak toplantı hk.
14.12.201010082

Duyuru 2010/76

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı’ndan alınan “Avukat Sigortalılar” konulu yazı hk.
14.12.20107419

Duyuru 2010/75

TBB Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Gerekçesi” hakkındaki görüşlerinizin 22.12.2010 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesi hk.
14.12.20105655

Duyuru 2010/73 - Önemli

“Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor” hk.
14.12.20105644

Duyuru 2010/72

Baronuza kayıtlı avukat sayılarının Birliğimize bildirilmesi hk.
14.12.20106032

Duyuru 2010/71

“2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı” hk.
10.12.20108145

Duyuru 2010/70

Avukat Stajyerlerinin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla, isteğe bağlı GSS (Genel Sağlık Sigortası) hk.
3.12.20106731

Sergi

Karikatürlerle İnsan Hakları Tutuklu ve Hükümlü Hakları - 11 Aralık 2010 - 11 Ocak 2011
30.11.20109776

Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu Armağanı

Sayın Erzan Erzurumluoğlu hocamız adına Ankara Barosu tarafından bir armağan çıkartılacaktır.
30.11.20105660

Koç Ünv. / Konferans 02.12.2010

Konu : " Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik Esası"
30.11.20106907

Duyuru 2010/69

“Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
23.11.20107146

Duyuru 2010/68

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 45.maddesi hükmünün değiştirilmesi hk.
11.11.201026426

Hesaplama Araçları

Web Sitemize Hesaplama Araçları bölümü eklenmiştir.
10.11.20107170

Duyuru 2010/67

Dışişleri Bakanlığı AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığı’ndan alınan yazı hk.
8.11.201010012

Duyuru 2010/65

"Avukat Kimlik Kartı ve BaroKart Üretim ve Uygulama Yönergesi" hk.
27.10.2010153636

Yönerge

Avukat Kimlik Kartı ve BaroKart Sistemine Entegre Akıllı Kart Basım Yönergesi
20.10.20108064

Baroport Hakkında

Daha önce Baroport üzerinden işlemlerini gerçekleştiren kullanıcılarımız, sağdaki UBAP bağlantısından sisteme giriş yapıp işlemlerine devam edebilirler.
30.09.20105990

Duyuru 2010/60

T.C. Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Gereğince Baro Başkanlarının Seçecekleri Anayasa Mah. Üye Adayı Seçiminde Uygulanacak Esaslara İlişkin TBB Başkanlık Divanı Kararı
17.09.20105962

Yirminci Baro Başkanları Toplantısı

Baro Başkanları, 17 Eylül 2010 Cuma günü Ankara’da biraraya geldi. TBB’nin Ayaş’ta yapılmakta &S230;