Türkiye Barolar Birliği Ruhsat, Sicil ve Kimlik İşleri Birimince düzenli olarak yapılan işlemler :