CMK Üst Kurulu

36974
A
Koordinatör : Av.Filiz SARAÇ - CMK'dan Sorumlu TBB Yönetim Kurulu Üyesi
Komisyon Üyeleri Av. Turgay DEMİRCİ - İstanbul Barosu
Av. Orhan ŞİMŞEK - Ankara Barosu
Av. Murat BEKTAŞ - Giresun Barosu
Av. Erkan ŞENSES - Batman Barosu
Av. Çiğdem AĞDAĞ BAYDOĞAN - Malatya Barosu
Av. Sinem TOP - İzmir Barosu
Av. Musa DEMİRCAN - Antalya Barosu
Duyurular

 

Etkinlikler :
Kararlar :
İletişim :