Duyuru 2014/26

8555
A

Ankara 12.03.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/26

Konya Barosu Başkanlığı’ndan alınan 18.02.2014 gün ve 615 sayılı yazıda; Mehmet  ve Ayşe Oğlu, 1978 doğumlu, Konya İli, Doğanhisar İlçesi; Baş Mahalle Mah..; Cilt No:0002, Aile Kütük No:00005; Sıra No:0074’da kayıtlı Av.Fatih ZEYBEK’in, Baro Yönetim Kurulu’nun 24.01.2014 gün ve 2014/123 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

    Bilgilerinize sunarım.

                Saygılarımla.

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı