Duyuru 2014/38

11256
A

Ankara 17.04.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/38

İzmir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 17.01.2014 gün ve 080/983, sayılı yazıda; Hasan ve Münevver Oğlu, 1962 doğumlu, İzmir İli, Karşıyaka İlçesi; Tersane Mah..; Cilt No:024/1, Aile Kütük No:36; Sıra No:27’de kayıtlı Av.Günay BENLİ’nin, Baro Yönetim Kurulu’nun 10.01.2012 gün ve 70/12 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.


Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı