HELP “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet” online eğitim programı

5535
A

Türkiye Barolar Birliği’nin anafaydalanıcısı olduğu Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi başlıklı Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında “HELP” (İnsan Hakları Eğitim Programı) içindeki “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet” başlıklı online eğitim programı gerçekleştirilecektir.

Eğitim Cuma günü saat 14:30’da gerçekleştirilecek olan başlangıç toplantısı ile başlayacak ve 18 Ekim 2021 tarihine kadar erişime açık kalacaktır. Cuma günü 14:30’da gerçekleşecek olan online başlangıç toplantısına katılım zorunlu olup, sonrasında katılımcılar eğitime kendi programlarına göre gün içinde diledikleri zaman erişebileceklerdir.

Avrupa Konseyi tarafından İngilizce olarak hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet” konulu e-eğitim programının Türkçe tercümesi ve Türk hukukuna adaptasyonu, TBB ve danışman öğretim üyelerinin katkılarıyla Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi başlıklı Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında yapılmıştır.

E-EĞİTİM PROGRAMINDA NELER VAR?

Türkçe olarak erişime açılan “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet” konulu e-eğitim programı, 8 ayrı bölümden (M1-M8) oluşuyor. Bu bölümler şöyle:

- Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet Eğitimine Giriş.

- Kadına Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şiddetin Anlaşılması.

- Uluslararası Alanda ve Avrupa’da Hukuki Çerçeve.

- Engellerin Aşılması – Adalete Erişim.

- Ceza Yargılamasının Müdahalesi I: Soruşturma ve Duruşma Öncesi.

- Ceza Yargılamasının Müdahalesi II: Duruşma ve Cezanın Belirlenmesi.

- Hukuk Yargılamasının Müdahalesi.

- Alternatif Uyuşmazlık Çözümü.

Eğitim programında eğitmen desteği mevcut olup, başarılı katılımcılara Avrupa Konseyi HELP Programı kapsamında sertifika verilecektir.