TBB İNSAN HAKLARI MERKEZİ ENGELLİ HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU, DÜZENLEDİĞİ GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞTAY İLE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ BELİRLEDİ

1236
A

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Engelli Hakları Çalışma Grubu tarafından engellilik ve maluliyetin belirlenmesi konusunda çalıştay düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ile engelliler konusunda faaliyet gösteren konfederasyon, federasyon, dernek, vakıf, öğrenciler ve baro temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen çalıştayda, yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri belirlendi.

Çalıştayda ayrıca; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği kıyaslandı; engellilik ve maluliyetin tespiti konusu malûliyet başvuruları, kontrol muayenelerinin değerlendirilmesi ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar ele alınarak yeni bir sistem olan e-rapor uygulaması değerlendirildi.

Engelli haklarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da ele alındığı ve engelli haklarına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararlarının tartışıldığı çalıştay, sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ile sona erdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun da katıldığı çalıştayın ardından bir sonuç bildirgesi hazırlanacak ve kamuoyunun bilgisine sunulacak.

 


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle