Türkiye Barolar Birliği Bilim Üst Kurulu

33614
A
Koordinatör Av. Kürşat Karacabey - TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilim Üst Kurulu Başkanı
Yürütme Kurulu Üyeleri

Av. Dr. Neval Oğan BALKIZ – Bilim Üst Kurulu Başkan Yardımcısı
Av. Murat DURMUŞ – Bilim Üst Kurulu Genel Sekreteri
Av. Dr. Savaş ÖZDAĞ – Bilim Üst Kurulu Üyesi
Av. Dr. Murteza ZENGİN - Bilim Üst Kurulu Üyesi
Av. Serdar ARIKAN – Bilim Üst Kurulu Üyesi
Av. Begümşen FIRATLI – Bilim Üst Kurulu Üyesi

Yönerge : TBB Bilim Kurulu Yönergesi için tıklayınız