KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
(Türkiye Barolar Birliği Eğitim çalışması nedeniyle Katılımcılar İçin)
AÇIK RIZA BEYANI   

TBB ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Türkiye Barolar Birliği’ne bildireceğimi,

İşbu kişisel verilerimin, belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, TBB tarafından; faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde TBB’nin hizmet sağlayıcılarına ve katılımcılarının kendilerine aktarılabileceğini, sms veya mail vb. yollarla tarafıma bildirim yapılmasına,

6698 sayılı  Kanunda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere her türlü kişisel verilerimin işlenmesine, bu eğitim kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve açık rızam olduğunu;

WITHIN THE SCOPE OF THE LAW ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA
(For Participants due to the Turkish Bar Association Training Program)
EXPLICIT DECLARATION OF CONSENT

I hereby accept and declare that:

The personal data I have shared with the Union of Turkish Bar Associations is accurate and up to date; in case of any changes in this information, I will notify the Union of Turkish Bar Associations of the changes,

Provided that this personal data is bound by the stated purposes, TBB may transfer my personal data to TBB’s service providers and participants themselves within the framework of legal obligations and legal limitations to carry out its activities, and to notify me via SMS or mail, etc.,

Law No. 6698, including my personal data of special nature defined in the Law No. 6698, to process all kinds of my personal data, to use and share them limited to the purpose of processing within the scope of this training, to store them for the required period, and that I have been given the necessary information on this matter and that I have explicit consent.

Kabul ve Beyan Ediyorum (I agree, next) Kabul Etmiyorum (I do not agree)