Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 25/12/2006

BARO BAŞKANLIĞI
        _______________

DUYURU NO: 2006/134

Konu: Avukatlık Yasası Değişiklik Taslağı İçin Öneriler.

Yaklaşık üç yıldır sürdürülen Yeni Avukatlık Yasası taslağında yer alması önerilmekte olan bazı ilkeler ekte sunulmuştur.

Bu ilkelerin değerlendirilerek görüşlerinizin bildirilmesini, belirtilenler dışındaki konularda önerileriz var ise bunların da ayrıca açıklanmasını rica ederim.

Saygılarımla

 


Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK