Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 07/12/2007

BARO BAŞKANLIĞI
        _______________

DUYURU NO: 2007/106

Yeni Duyuru:
TBB Avukatlık Kimliği ve CCBE Kimlikleri bedellerinin arttırılması hk.
(28.04.20092009/48)

Avrupa Baroları ve Hukuk Dernekleri Konseyi "CCBE" ile Birliğimiz arasında lisans sözleşmesi yapılmış olup bu sözleşme hükümleri doğrultusunda isteyen meslektaşlarımıza beş yıl süreyle geçerli CCBE Avukat Kimlik Kartı düzenleme uygulamasına başlanmıştır.

Meslektaşlarımız adına CCBE Avukat Kimlik Kartı düzenlenebilmesi için;

a) Meslektaşımız  tarafından imzalanmış ve baro başkanlığı tarafından  onaylanmış başvuru formu,

b) 1.9x2.1 ebadında iki adet "pul resim"

c) 20 Euro CCBE kimlik ücretinin Halk Bankası Yenişehir Şubesindeki 58000025 numaralı "AVRUPA KİMLİK" hesabına yatırıldığını gösterir dekontun Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen  belgelerin tamamlanmasından sonra düzenlenecek kimlik meslektaşımızın adresine kargo ile gönderilecektir.

Bilgilerinize sunar, konunun baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla

 


Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

 

Ekler: CCBE Kartı Başvuru Formu

Örnek Kart

CCBE Kartı