Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 25/08/2008


BARO BAŞKANLIĞI
_______________

DUYURU NO: 2008/67

CMK uyarınca atanan müdafi ve mağdur vekilleri tarafından sunulan hizmete ait bedel tahsil edilmeden bu bedele ait KDV’nin beyan edilip ödenmesi konusunda ödeme zamanlarının tespit edilerek duyurulması istemine ilişkin Maliye Bakanlığı nezdinde yapmış olduğumuz girişimlere Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan verilen  14.08.2008 günlü B.07.1.GİB.0.01.55/5510-281 sayılı yanıtta özetle; 

"CMK uyarınca atanan müdafi ve mağdur vekiller tarafından sunulan hizmete ait bedel tahsil edilmeden  bu bedele ait KDV’nin önceden belirlenip duyurulacak ödeme zamanları dikkate alınarak serbest meslek makbuzu düzenlenmesi"  gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 


Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

Duyuru ve ekini görmek için tıklayınız