Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 25/08/2008


BARO BAŞKANLIĞI
_______________

DUYURU NO: 2008/68

Konu: CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler İle Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yönetmeliğin 23.8.2008 tarih 26976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması

23.07.2008 tarih 2008/62 sayılı duyurumuzda belirttiğimiz gibi "CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler İle Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personeli İlişkin Yönetmelik"hazırlığı sırasında; 

1-) 9.maddeye "Bu Yönetmeliğin 15 ve 16.maddeleri gereğince yapılacak eğitim çalışmalarına yönelik giderler" in eklenmesi,

2-) Yönetmeliğin 14.maddesinin 2.fıkrasının "Türkiye Barolar Birliği gelen raporları inceler ve denetler" şeklinde kaleme alınması,

3-) Geçici madde 1’e "Türkiye Barolar Birliği ve Barolarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan bürolarda çalışan personelin doğacak kıdem ve ihbar tazminatı hakları saklıdır" şeklinde ikinci fıkranın eklenmesi taleplerimizin karşılanmaması  nedeniyle Adalet Bakanlığı  ile sorunlar yaşanmış; bu taleplerimiz dikkate alınmadan hazırlanan Yönetmelik Taslağı imzalanmak üzere Birliğimize gönderilmiş idi.

Yönetim Kurulumuz 13.06.2008 günlü toplantısında Taslağı  değerlendirilmiş ve önerilerimizin kabul edilmemiş olması nedeniyle  imzalanmamasına karar vermiş ve bu durum Adalet Bakanlığı’na  21.06.2008 günlü 20197 sayılı yazımızla  bildirilmiş idi.
Bütün bunlara karşın, söz konusu Yönetmelik 23.8.2008 tarih 26976 sayılı Resmi Gazete’de "Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden:" başlığı ile yayımlanmıştır. Bu durum Avukatlık Yasası’nın 180. maddesinin son fıkrasında  açıkça belirtilen "Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği tarafından birlikte çıkarılacak" hükmüne aykırıdır.  Avukatlık Yasası’na aykırı olarak çıkarılan Yönetmelik karşısında yasal yollara başvurulacaktır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 


Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

Duyuru ve eklerini görmek için tıklayınız

Formu görmek için tıklayınız