Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 06/05/2009


BARO BAŞKANLIĞI
_______________

İ V E D İ D İ R

DUYURU NO: 2009/49

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan alınan 24.04.2009 günlü 20/122/891 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Anılan yazı gereği; ikinci dönem ödenekten serbest bırakılarak müdafi ve vekil olarak görev yapan avukatlara ödenmek üzere Baronuz bölgesi Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilen miktarın tüketilip tüketilmediğinin Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

 

Eki: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan alınan 24.04.2009 günlü 20/122/891 sayılı yazı