EN TR

Güncel

29.07.2013 29.07.2013 18:00:12 8701
HUKUK FAKÜLTELERİNİN KONTENJANLARININ ARTIRILMASI İŞLEMİNE İPTAL DAVASI

Türkiye Barolar Birliği, hukuk fakültelerinin kontenjanlarının artırılması işleminin iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’da dava açtı.


TBB Yönetim Kurulu’nun 26 - 27 Temmuz 2013 tarihli toplantısında alınan karar gereğince;

•    YÖK’ün 2 Mayıs 2013 tarihli kararı ile kabul edilen,
•    ÖSYM’nin 18 Haziran 2013 tarihli kararı ile onaylanan,
•    3 Temmuz 2013 tarihinde, “2013 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yayınlanan

“Hukuk fakültelerinin kontenjanlarının artırılması işlemi” hakkında Danıştay’da yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açıldı.