EN TR

SYDF Sıkça Sorulan Sorular

03.02.2014 22:00:00 16839

Sık Sorulan Sorular

 • Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’ndan kimler faydalanabilir?

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’ndan baro levhasına kaydı olan, aidat borcu bulunmayan ve BAROKART özellikli kimlik kartına sahip olan avukatlar (doğal üye olarak) ve sisteme aidat yatırarak dahil ettikleri avukat olmayan eş ve 25 yaşla sınırlı olmak üzere bakmakla yükümlü konumdaki çocukları faydalanabilirler.

 • Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu kapsamı nedir?

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu yatarak tedavi ve operasyonlarda geri ödemeler yapan tamamlayıcı sağlık sigortası niteliğinde bir sistemdir. Hangi yatarak tedavi ve operasyon işlemlerinin ödeneceği Yönerge 1(avukatımız için) ve Yönerge 3(adına aidat yatırılan bakmakla yükümlü konumdaki eş ve çocuklar için)’te tarif edilmektedir. Ayaktan işlemler, estetik operasyonlar, psikiyatrik yatışlar, diş tedavileri gibi nelerin ödenmeyeceği de, aynı yönergelerin istisnalar başlığı altında yer almaktadır. Ödemeler yönergelerde tarif edilen teminatlar dahilindeki işlemler için gerek avukat ya da sisteme dahil ettiği üyelerin kendisine belli oranlarda olmak üzere, gerekse anlaşmalı kurumlara avukat ya da sisteme dahil ettiği üyeler adına %100 olacak şekilde yapılır. Avukatlarımızın faydalanabileceği geçici iş göremezlik (analık, hastalık, olağan dışı yardımlar), acil destek, sürekli iş göremezlik yardımları gibi yardımlar da Yönerge 2’de tarif edilmiştir.

 • Eşimi ve Çocuklarımı sisteme nasıl dahil edebilirim?

BAROKART sahibi avukat, avukat olmayan eşini (çalışıyor ya da çalışmıyor olması farketmez) ve okumaya ara vermedi ise 25 yaşına kadar olan çocuklarını (okumaya ara verilmesi ya da işe girilmesi vb. durumlarda bakmakla yükümlü konumdan düşülmüştür) internet ortamında gerçekleştirilecek bir kayıt ile sisteme dahil edebilirler. Kayıt için TBB sayfası üzerinden sağ sütunda yer alan SYDF butonundan sydf.barobirlik.org.tr sayfasına girildiğinde üstte Başvuru İçin Tıklayınız butonundan sistem yönlendirmesi ile kayıt gerçekleştirilir.

 • Kayıt Yenileme Aidatını nasıl yatırabilirim?

Kayıt yenileme için TBB sayfası üzerinden sağ sütunda yer alan SYDF butonundan sydf.barobirlik.org.tr sayfasına girildiğinde üstte Kayıt Yenileme İçin Tıklayınız butonundan Kredi Kartı veya Havale/EFT seçeneklerinden tercih edilen bir tanesi ile kayıt yenileme aidatı yatırılabilir.

 • Sistemden ne zaman faydalanabiliriz?

Baro levhasına kaydı olan, aidat borcu bulunmayan ve BAROKART özellikli kimlik kartı olan avukat teminat dahilindeki işlemler için hemen faydalanabilirken, avukat olmayan eş ve çocukları sistemden kayıt gerçekleştirilmesi, aidatlarının ödenmesi (bekleme süresi için aidat yatırma tarihi esas alınır) ve 6(altı) aylık bekleme süresinin tamamlanması ardından faydalanabilirler. Bekleme süresi hiçbir nedenle 6aydan kısa uygulanamaz. Kanser hariç olmak üzere tüm burun operasyonları ve rekonstrüktif cerrahi için bu süre 1(bir) yıldır.

 • Tedavi yardımlarından kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir? Limitler ne kadardır?

Yönergelerde tarif edilen teminatlar dahilindeki işlemler için baro levhasına kaydı olan, aidat borcu bulunmayan ve BAROKART özellikli kimlik kartı olan avukat, sisteme aidat yatırılarak dahil edilen ve 6aylık bekleme süresini dolduran eş - çocuklar ve stajyer avukatlar faydalanabilirler. Tedavi işlemine ilişkin Fatura Aslı (noter onaylı dahi olsa aslı gibidir kabul edilmez), Epikriz Belgesi ve Fatura Detaylı Dökümü bağlı bulunulan baroya teslim edilerek başvuru yapılır. Limit %100 ödeme koşullarının sağlanması halinde avukatlar ve eş çocukları için 130.000TL/yıl stajyer avukatlar için 30.000TL/yıl’dır.

 • Analık yardımından kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir?

Baro levhasına kaydı olan, borcu bulunmayan ve BAROKART özellikli kimlik kartı olan bayan avukatlar ve stajyer avukatlar faydalanabilir. Avukat olmayan fakat sisteme dahil edilen eş ve çocuklar Yönerge 2 yardımlarından faydalanamazlar. Doğum raporu örneği ve bebek nüfus cüzdanı fotokopisi ile bağlı bulunulan baroya başvurulması gerekmektedir. 1250TL ödeme yapılmaktadır.

 • Hastalık yardımından kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir?

Baro levhasına kaydı olan, borcu bulunmayan ve BAROKART özellikli kimlik kartı olan avukatlar faydalanabilir. Stajyer avukatlar ve eş çocuklar bu yardımdan faydalanamaz. En az 21gün ve üzeri istirahat belirtir Sağlık Kurulu Raporu aslının baroya teslimi ile başvuru yapılabilir. Bütçe yılı içerisinde 90güne kadar ödeme yapılabilir.

 • Olağan Dışı Yardımdan kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir?

Baro levhasına kaydı olan, borcu bulunmayan ve BAROKART özellikli kimlik kartı olan avukatlar ve stajyer avukatlar faydalanabilir. Hastalık sürecine bağlı olmakla birlikte kanser, kronik organ yetmezlikleri, felç durumları vb. güç çareli hastalıklarda bu yardım kalemine yönlendirilebilir. Hastalık sürecini gösterir epikriz, durum bildirir sağlık kurulu raporu vb. belgelerin (örnekler de kabul edilir) baroya teslimi ile başvuru yapılabilir. 5000TL/yıl ödeme yapılabilmektedir.

 • Cenaze Yardımından nasıl faydalanılır?

Vefat eden avukat veya avukat stajyerlerinin yakınlarına, baro tarafından Barolar Biriği’ne yapılan bilgilendirmenin ardından cenaze yardımı yapılabilir. 1500TL ödeme yapılmaktadır.

 • Vefat eden avukatın bakıma muhtaç çocuklarına yapılan ölüme bağlı yardımlardan kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir?

Baro levhasına kayıtlı ve yükümlülüklerini yerine getirmekte iken vefat eden avukatın bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının, aile içi birey başı gelirin net asgari ücretin 1,5 katından (2015 yılı ilk 6 ayı için 1.288,44TL) az olması durumunda, bakıma muhtaç kabul edilmesi halinde 18 yaşla sınırlı olmak üzere bu yardım yapılabilir. Gerekli belgeler Yönerge 2 Ölüme Bağlı Yardımlar b maddesinde belirtilmekle birlikte, Barolara da 2014/71 nolu duyurumuz ile bilgilendirme yapılmıştır.

 • Büro hasarı yardımından kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir?

Baro levhasına kaydı olan, borcu bulunmayan ve BAROKART özellikli kimlik kartı olan avukatların yangın, sel, deprem ve benzeri olaylar nedeniyle bürosunun kullanılamayacak hale gelmesi ve durumun Barosunca hazırlanacak zarar tespit tutanağı ve itfaiye, polis vb. tarafından düzenlenen olay tespit tutanağı ile baroya başvuru yapılabilir.

 • Sürekli İş Göremezlik Yardımdan kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir?

Baro levhasına kaydı olan, borcu bulunmayan ve BAROKART özellikli kimlik kartı olan avukatlar ve çalışamayan (maluliyet gibi zorunlu nedenlerle baro kaydını sildiren) avukatlardan, %60 ve üzeri maluliyet belirtir Sağlık Kurulu Raporu olan, aile içi birey başı gelir net asgari ücretin 1,5 katından (2015 yılı ilk 6 ayı için 1.288,44TL) az olanlar faydalanabilir. Sağlık Kurulu Raporu ve Fon1-Fon2 (2011/8 nolu duyurumuzda yer alan Gelir Bildirim ve Yaşam Tespit Tutanakları) belgelerinin tamamlanması, gelir değişikliğinde bilgi verileceğine yönelik taahhütnamenin imzalanması ve baro tarafından muhtaç durumdaki avukat için yardım talebinde bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının alınması ile yardım başvurusu yapılabilir. 900TL/ay ödeme yapılmaktadır.

 • Bakım Yardımdan kimler faydalanabilir? Evraklar nelerdir?

Baro levhasına kaydı olan, borcu bulunmayan ve BAROKART özellikli kimlik kartı olan avukatlar ve çalışamayan (maluliyet gibi zorunlu nedenlerle baro kaydını sildiren) avukatlardan, %60 ve üzeri maluliyet belirtir Sağlık Kurulu Raporu olan, aile içi birey başı gelir net asgari ücretin 2 katından (2015 yılı ilk 6 ayı için 1.717,92TL) az olanlar faydalanabilir. Yardım avukatın bakımevinde kalması veya yanında bakıcı bulundurulması durumlarında yapılabilir. Sağlık Kurulu Raporu ve Fon1-Fon2 (2011/8 nolu duyurumuzda yer alan Gelir Bildirim ve Yaşam Tespit Tutanakları) belgelerinin tamamlanması, gelir değişikliğinde bilgi verileceğine yönelik taahhütnamenin imzalanması ve baro tarafından muhtaç durumdaki avukat için yardım talebinde bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının alınması ile yardım başvurusu yapılabilir. 1200TL/ay ödeme yapılmaktadır.

 • Acil Destek yardımından kimler faydalanabilir? Koşullar nelerdir?

Ailesi ile birlikte avukatın maruz kalacağı kaza veya afet nedeniyle ihtiyaç duyduğu acil müdahale ve nakil gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılabilir.

Yardımlar için başvuru süresi 1 yıldır. Olay gerçekleşme tarihi ile Baro tarafından yazılan üst yazı tarihi arasındaki süre için geçerlidir.

 • Munzam Emeklilik yardımından kimler faydalanabilir? Koşullar nelerdir?

Bu yardımdan 69yaşını dolduran, fiilen en az 20yıl süre ile avukatlık yapan, baroya kayıtlı, barosuna karşı yükümlülüklerini yerine getiren ve BAROKART özellikli kimlik kartına sahip olan avukat ve çalışmayan avukatlar faydalanabilir. Başvuru için sydf.barobirlik.org.tr adresinden ulaşılabilecek talep dilekçesi, nüfus cüzdanı örneği ve 20 sene fiili avukatlık faaliyetini gösterir vergi dairesinden alınacak detaylı döküm(serbest avukatlık yapıldı ise) ve/veya kurumdan alınacak hizmet ünvanını ve sürelerini belirtir yazı ve ilgili SGK dökümü ile baroya başvurulur.
Baronun ilgili başvuruyu Birliğimize yönlendirmesi sonrasında alınacak Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarından sonra yardım bağlanır. Yardımdan yararlanma için başvuru tarihi değil, karar aşamalarının tamamlanmasından sonraki ödeme dönemi tarihi esastır.
Çalışan avukat 672TL/3ay, çalışmayan avukat 960TL/3ay ödeme alır. Her sene avukatımız adına yapılacak ilk ödeme yarısı kesilerek yapılır. 5 nolu Munzam Emeklilik Yönergesinin kaynaklar bölümünde bu durum tarif edilmiştir.