EN TR

Alım Duyurusu

12.04.2017 5.04.2017 14:39:05 3874

TBB SYDF Litai Hotel İktisadi işletmesi için ekli şartnameye uygun ek listelerdeki toplu temizlik malzemeleri alımı yapılacaktır.

Teklif vereceklerin 12.04.2017 tarihinde saat 15:00'de kapalı zarf usulü TBB SYDF LİTAİ HOTEL SPA TURİZM İŞLETMELERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ Muhasebe Müdürlüğü 'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Teklif başlama tarihi 05.04.2017
Son teklif verme tarihi 12.04.2017