“Türkiye’nin 2021 Yılı İnsan Hakları Durum Tespiti” çalıştayı, baro temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi

1774

TÜRKİYE Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “TÜRKİYE’nin 2021 Yılı İnsan Hakları Durum Tespiti” konulu çalıştay, 26 Eylül 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

çalıştaya TBB İnsan Hakları Merkezi yürütme kurulu üyeleri ve çalışma grupları temsilcileri ile 35’i yüz yüze 10’u online olmak üzere 41 barodan 45 temsilci katıldı.

Meslektaşlarımızın yerelde ve sahada karşılaştıkları insan hakkı ihlalleri konusunda bilgilendirmede bulunduğu çalıştayda en sık karşılaşılan hak ihlallerinin bölgelere ve illere göre haritalandırmasının yapılabilmesine katkı sağlayacak veri elde edildi.

çıktıları 2021 yılı yılsonu raporunda değerlendirilecek olan çalıştayda Adil Yargılanma Hakkı, özgürlük ve Güvenlik Hakkı, Mülteci Hakları, İşkence ve Kötü Muamele Yasağı, Toplanma ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı, İfade özgürlüğü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği başta olmak üzere birçok insan hakkı ihlalleri üzerine somut örnekler paylaşıldı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle