TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

TBB BAŞKANI

Av. R. Erinç Sağkan

Av. R. Erinç SAĞKAN

Başkan

YÖNETİM KURULU

Av. Ercan Demir

Av. Ercan DEMİR 

Başkan Yardımcısı
Başkanlık Divanı Üyesi

Av. Gürkan ALTUN

Av. Gürkan ALTUN 

Başkan Yardımcısı
Başkanlık Divanı Üyesi

Av.Veli KÜÇÜK

Av. Veli KÜÇÜK 

Genel Sekreter
Başkanlık Divanı Üyesi

Av. Gökhan BOZKURT

Av. Gökhan BOZKURT

Sayman
Başkanlık Divanı Üyesi

Av. Hicran KANDEMİR

Av. Hicran KANDEMİR

Üye

Av. Melih YARDIMCI

Av. Melih YARDIMCI

Üye

Av. Abdülbaki ÇELEBİ

Av. Abdülbaki ÇELEBİ

Üye

Av. Nizam DİLEK

Av. Nizam DİLEK

Üye

Av. Ali Bayram

Av. Ali BAYRAM

Üye

Av. Ramazan Erhan TOPRAK

Av. Ramazan Erhan TOPRAK

Üye