DİYARBAKIR, MARDİN VE VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI İŞLEMİNE İLİŞKİN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN AÇIKLAMASI

1711


"Kıbrıs'ta Son Söz" Paneli

2431

950.yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Etkinliği

4232

Türkiye Barolar Birliği 50. yılı ve 2019-2020 Adli Yıl Açılışı Dolayısıyla Anıtkabir Ziyareti

877

Yapay Zeka, Emek ve Emeğin Hukuku Sempozyumu

7507