Yapay Zeka, Emek ve Emeğin Hukuku Sempozyumu

7001

Yargı Kararlarında Çocuk Adaleti Sempozyumu

2796

Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu

3861