DİYARBAKIR, MARDİN VE VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI İŞLEMİNE İLİŞKİN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN AÇIKLAMASI

1736


"Kıbrıs'ta Son Söz" Paneli

2472

950.yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Etkinliği

4280

Türkiye Barolar Birliği 50. yılı ve 2019-2020 Adli Yıl Açılışı Dolayısıyla Anıtkabir Ziyareti

898

Yapay Zeka, Emek ve Emeğin Hukuku Sempozyumu

7526