TBB BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

Türkiye Barolar Birliği ile iletişiminiz için teşekkür ederiz.
Bilgi Edinme Kanunu'nun 27. maddesi "Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır" hükmünü içerir. Bu nedenle, görülmekte olan bir davaya, mevzuata veya hukuksal konulara ilişkin bilgi talepleriniz ve sorularınıza yanıt verilemeyecektir. Lütfen hukuksal danışmanlık ve mevzuat bilgilendirmesi hizmetlerini bir avukata başvurarak alınız.

Bilgi Edinme Başvurunuzu elektronik ortamda yapabileceğiniz gibi örnek formları kullanarak da yapabilirsiniz. Bilgi Edinme Başvurusu için gerekli dökümanlar;
* Başvuru Yapan Gerçek Kişi ise tıklayınız. 
* Başvuru Yapan Tüzel Kişi ise tıklayınız. 
* Bilgi Edinme Kanunu için  tıklayınız.
Uygulanmasına ilişkin esas ve usüller hakkında yönetmelik için tıklayınız.