Açış Konuşması

4969
A
Türkiye Barolar Birliği İle Edirne, Tekirdağ, Kırklareli Barolarının 26 Kasım 2011 Tarihinde Edirne’de düzenledikleri “Trakya Çevre Sorunları/Seminer-Forum” için TBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Edirne’ye giden TBB Başkanı Coşar, Edirne Barosu Başkanı Sayın Ahmet Uludağ ile etkinliğe konuk olarak katılan Edirne Valisi Sayın Gökhan Sözer ve Trakya Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Enver Duran'a TBB’nin plaketini takdim etti.
Birlik Başkanı Coşar, etkinliğin açılışında aşağıdaki konuşmayı yaptı.

Edirne ve Kırklareli illerinin Sayın Valileri,
Sayın Milletvekilleri,
Sayın Belediye Başkanları,
Trakya Üniversitesi’nin Sayın Rektörü,
Türkiye Barolar Birliği’nin Sayın Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli Barolarının Değerli Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Sevgili Meslektaşlarım,

Türkiye Barolar Birliği ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli Barolarının ortaklaşa düzenledikleri Trakya Çevre Sorunları konulu etkinliğe hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Barolar Birliği adına, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

İnsanları, hayvanları, insanlar, bitkiler ve diğer canlılarla etkileşim içinde olan cansız varlıkları, canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen ekosistemi kapsayan çevre hakkı, uluslararası düzeyde ilk kez 1972 yılında Stockholm’de yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı ile devletlerin ve toplumların gündemine gelmiştir.

Gelişme hakkı, barış hakkı, insanlığın ortak mirasından yararlanma hakkı ile birlikte üçüncü kuşak haklar arasında yer alan ve tüm dünya insanları ile paylaştığımız için dayanışma hakkı olarak isimlendirilen çevre hakkı, günümüzde hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde son derece ciddi tehlikeler ve tehditlerle karşı karşıyadır.

Bu bağlamda işaret etmek gerekir ki, dünyada mevcut kaynakların yenilenebilirlik oranını fazlasıyla aşmış durumdayız. Yaşam biçimimize bağlı olarak her yıl artan oranda karbon emisyonuna neden oluyoruz. O nedenle ciddi bir küresel ısınma ve buna bağlı olarak iklim değişikliği tehdidi ile karşı karşıyayız.

Değerli Konuklar,

Çevrenin kendisinin, ekolojik toplum gerçeği ve talebi ile bağlantılı olarak ekolojik dengenin, insanların maddi ve manevi yaşamıyla uyumunu ifade ettiğini ve yine evrensel olarak kabul gören dayanışma haklarından olan çevre hakkının; doğal yaşamı, kültürel varlıkların, flora ve faunanın, toprak, su, havadan oluşan doğanın temiz tutulmasını ve korunmasını, sanayinin düzenli biçimde kurulmasını ve gelişmesini, kimyasal artıkların uygun şekilde imha edilmesini, estetik bir çevre yaratılmasını kapsadığını hepimiz biliyoruz.

Yine hepimiz, sanayi ve nükleer enerji tesislerinin, mobil santrallerin, petrol aramalarının, kimyasal atıkların ihracının, bu atıkların usulüne uygun olmayan imha ve muhafazasının, erozyonun, ormanların yakılmasının, ilaçlamanın, salgın hastalıkların, tarihi varlıkların tahribinin, depreme karşı tedbir içermeyen yapılaşmanın ve yoksulluğun çevre hakkını ihlal eden temel olgular olduğunun farkındayız.

Bütün bunların farkında ve bilincinde olduğumuz, dahası çevre konusunda duyarlı olduğumuz için bugün buradayız. Ülkemizin en güzide bölgesi olan Trakya bölgesinin çevre sorunlarını konu alan bu etkinliği düzenlememizin nedeni de çevre konusunda hepimizin duyarlı ve bilinçli olmasıdır.

Sözlerime son vermeden, başta Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Baro Başkanlarımız olmak üzere bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan herkese, görüş ve düşünceleri ile bizlere katkı yapacak olan değerli konuşmacılara en içten teşekkürlerimi sunar, hepinizi bir kez daha sevgi ve saygı ile selamlarım.