Basın Açıklaması

7335
A
Ankara 15 / 07 /2011

BASIN AÇIKLAMASI

16 Kasım 1937 tarihinde Cenevre’de imzalanan “Tedhişçiliğin Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme” hükmüne göre terör, bir devlete yönelik olarak toplumda korku yaratmak amacıyla gerçekleştirilen şiddet eylemleridir. Yine 1977 tarihli “Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi” hükümlerine göre, özgürlükleri yasa dışı yollarla ortadan kaldıran veya sınırlandıran, bomba, roket, ateşli silah kullanılarak gerçekleştirilen her türlü eylem terör suçudur.  

Buna göre, en sonuncusu 14 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirilen ve 13 askerimizin şehit olması, 7 askerimizin yaralanması ile sonuçlanan eylemler, uluslararası nitelikteki bu sözleşmelerin tanımladığı anlamda bir terör eylemidir.

Bu eylemleri yapanları, meşru dil ve yöntemleri kullanmak yerine şiddete başvuranları, yaşama hakkı başta olmak üzere diğer bütün hak ve özgürlükleri yok sayanları, Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü konusunda toplumda var olan mutabakatı şiddete başvurarak sabote edenleri, Kürt olsun, Türk olsun, aynı ulusun özgür ve eşit yurttaşları olan, birbirlerinin kültürel kimliklerine saygısı bulunan, bir arada, barış içerisinde ve özgürce yaşamak isteyenleri karşı karşıya getirenleri, ülke bütünlüğüne, Türk-Kürt kardeşliğine zarar verenleri kınıyor, sivil/asker tüm yetkili ve görevlileri, yazılı ve görsel basın ile tüm sivil toplum kuruluşları temsilcilerini sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye davet ediyor, şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu