DANIŞTAY, AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ ÇED OLUMLU KARARINA OY ÇOKLUĞUYLA ONAY VERDİ

2582

Mersin, Büyükeceli Beldesinde yapımı planlanan "Akkuyu Nükleer Güç Santrali" Projesine, çevre ve Şehircilik Bakanlığı çED Genel Müdürlüğü tarafından verilen 01.12.2014 tarihli çED olumlu kararının iptali istemiyle TÜRKİYE Barolar Birliği ve çeşitli çevre kuruluşları tarafından açılan iptal davasını REDDEDEN Danıştay 14.Dairesi'nin kararı, temyiz incelemesini yapan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun (Danıştay İDDK) 20.06.2018 tarihli kararı ile onaylandı.

Danıştay 14.Dairesi'nin 23.11.2017 tarihli kararı ile, yerinde yapılan keşfe dayalı olarak alınan bilirkişi raporuna göre dava reddedilmişti. Bu karara karşı, uzman kurum ve kişilerin görüşlerine dayalı olarak yapılan temyiz başvurusunu değerlendiren Danıştay İDDK, 20.06.2018 tarihinde oy çokluğuyla (beşe karşı sekiz oyla) aldığı kararla, ret kararının hukuka uygun olduğuna KESİN OLARAK hükmetti.

Kesin olması nedeniyle karar düzeltme yoluna başvuru şansı bulunmayan kararda, çoğunluk görüşünde bir gerekçe bulunmamakla beraber, karara karşı oy kullanan beş üye (Kurul Başkanı Namık Kemal Ergani ile üyeler Nüket Yoklamacıoğlu, Gürsel Mekik, Ziya özcan ve Muhsin Yıldız) detaylı olarak hazırladıkları görüşlerinde, uzman kişi ve kurumların görüşleri karşısında, çED Raporu'ndaki bilgi ve verilerin eksik ya da yanlış olduğu yolundaki iddiaları da gözeterek, teknik bilgi gerektiren bu hususların araştırılıp açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade ettiler.

Eksik incelemeye ve yanlış verilere dayalı olarak alınan çED olumlu kararına yönelik hukuki sürecin Anayasa Mahkemesi süreci ile devam etmesi bekleniyor.

Danıştay kararını görüntülemek için tıklayınız