Duyuru 2012/15

7209
A

Ankara, 12.03.2012

BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/15

 

Staj Kredi Yönetmeliğinin "Dağıtım Esasları" başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları ilişiktedir.

Ekteki listelerin incelenmesinden de görüleceği gibi birçok Baromuz kesenek, ölüm yardımı, Barokart Kredi Transfer, Barokart ve e-imza borçlarını Türkiye Barolar Birliğine ödemediklerinden, vekâlet pulu payı alacaklarından mahsup edilmesi yoluna gidilmiştir. Esasen bu yol Birliğimizce tasvip edilen yöntem değildir. Bu nedenle Barolarımıza duyuru ile bildirilen kesenek ve ölüm yardımı borçlarının yine duyuru da belirtilen tarihlerde ödenmesi esasına uyulması arzu ettiğimiz husustur.

Ayrıca, Van bölgesinde meydana gelen deprem için Barolarımızın bildirmiş oldukları bağış tutarları da yine bu paydan kesilmiştir.

Staj Kredi Yönetmeliğinin 23. maddesi hükmü çerçevesinde hesaplanarak, anılan kesintiler sonrası kalan tutarlar 30.03.2012 tarihinde gönderilecektir.

Anılan ödemenin yapılabilmesi için Birliğimize en geç 27.03.2012 tarihine kadar hesap numaranızın aşağıdaki formata uygun olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkan

Eki


BANKA BİLGİLERİ
Hesap Adı  
Banka ve Şube Adı  
Iban No (26 Karakter)