Duyuru 2012/39

10241
A

Ankara 07.07.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/39

Antalya Barosu Başkanlığı’ndan alınan 03.05.2012 gün ve 1047 sayılı yazıda; Metin ve Yıldız oğlu, 1965 doğumlu, Ankara İli, Sincan İlçesi; Atatürk Köyü; Cilt No:0001, Aile Kütük No:00257; Sıra No:0007’da kayıtlı Mustafa Özer KAYA’nın, Baro Yönetim Kurulu’nun 14.04.2012 gün ve 2012/31 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkan