Duyuru 2013/13

7402
A

Ankara 04.03.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/13

Yönetim Kurulumuzun 01-02 Mart 2013 günlü toplantısında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına yönelik Barolardan istenecek temsilcilerle birlikte “Eğitim Toplantısı” yapılması konusu görüşülmüş ve “…, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanlarının katılımı sağlanarak, 23 Mart 2013 Cumartesi günü Saat 10:00’da, TBB Balgat Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına yönelik Barolara ve avukatlara düşen yükümlülükler konusunda, gerekli bilgi aktarımını sağlamak üzere eğitim toplantısı yapılmasına…” oybirliğiyle karar verilmiştir.

Alınan karar gereği; Baronuz Yönetim Kurulu üyelerinden birinin veya konuyu kavrayıp baro ve avukatları bilgilendirebilecek baro idari yönetim görevlisi bir personelin katılımının sağlanması hususu ile katılacak baronuz temsilcisinin ad-soyad bilgilerinin en geç 15 Mart 2013 tarihine kadar Birliğimize yazılı olarak bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

  Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat V.Ahsen COŞAR