Duyuru 2014/106

5013
A

Ankara 16.12.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/106

Bazı mahkemelerin özellikle de ceza mahkemelerinin duruşma tutanaklarını duruşmadan sonra vermedikleri, tutanağı daha sonra almalarını söyledikleri, bu durumun ise uygulamada taraf avukatlarının hak kaybına neden olduğu yönünde şikayetler Birliğimize iletilmektedir.

Bu konuda girişimde bulunmak üzere; Baronuzun bulunduğu yer mahkemelerinde bu tür uygulamada bulunan mahkeme/hakimlerin tespit edilerek Birliğimize bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı