Duyuru 2016/78

6321
A

Ankara 12.12.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/78

Konu :

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan “Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol” Hakkında.

Bilindiği üzere, “Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol” 02.05.2011 tarihinde Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasındaimzalanarak yürürlüğe girmiş ve Birliğimize;

  • “Avukatlarımızın adliyelere girişlerini sağlamak üzere UYAP-UBAP’a entegre olacak şekilde kurulum, bakım ve idaresi Türkiye Barolar Birliği’ne ait olmak üzere turnike sistemi” kurulması,
  • “Kurulan turnike sisteminin yazımsal ve donanımsal anlamda bakım, idame ve onarımının” yapılması,
  • “Kurulum ve donanım bedeli Birliğimiz tarafından karşılanmak üzere duruşma salonlarında tarafların ve hakimin önüne birer adet LCD monitör yerleştirilmesi” yükletilmişti.

Gelinen noktada adliye binalarına kurulum, bakım ve onarımı yapılan turnike sistemi, kartlı geçiş sistemi, duruşma salonları monitörü gibi teknik cihazların yüklediği maliyetin Türkiye Barolar Birliği tarafından karşılanamaz boyutlara ulaşması nedeniyle Adalet Bakanlığı ile Birliğimiz arasında imzalanan 02.05.2011 tarihli protokolün uygulanmasının sürdürülebilirliğinin kalmaması karşısında Adalet Bakanlığı ile temasa geçilmiş ve söz konusu ihtiyaçların Adalet Bakanlığı tarafından karşılanması talep edilmiştir.

Girişimlerimiz sonucu; Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına ve İdare Mahkemesi Başkanlıklarına gönderilen 02.12.2016 günlü yazı ile “UYAP-UBAP’a entegre olacak şekilde hizmet binalarına turnike sistemi kurulması, sistemin bakım, onarım, donanım ve işletimine ilişkin giderler ile duruşma salonlarında hakimin, tarafların ve avukatların önüne LCD monitör yerleştirilmesine ilişkin giderlerin adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olmaları nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmasının uygun olacağının değerlendirildiği” bildirilerek, çalışmaların barolar ile koordinasyon halinde yürütülüp değerlendirilerek Bakanlıktan ödenek talebinde bulunulması istenmiştir.

Durumu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı