Duyuru 2018/44

2099
  Ankara 14.11.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/44

 Konu:

10 Aralık İnsan Hakları Günü Etkinlikleri Hakkında.

 10 Aralık İnsan Hakları günü etkinlikleri kapsamında;

1-) TBB İnsan Hakları Merkezi Engelli Hakları çalışma Grubu tarafından "Engellilik ve Maluliyetin Tespiti, Buna Bağlı Sorunlar ve Engellilerin Emeklilik Hakları" konusunda 08 Aralık Cumartesi saat 10.00'da TÜRKİYE Barolar Birliğinde çalıştay, 

2-) TBB İnsan Hakları Merkezi çalışmalarına destek olunması, Baroların insan hakları yapılanmalarının güçlendirilmesi ve koordinasyonun arttırılması, sorunların tespiti, çözüm önerilerinin hazırlanması, farkındalığın arttırılması temelinde TÜRKİYE Barolar Birliği  İnsan Hakları Merkezi ile Barolarımızın İnsan Hakları Merkezi/Kurulu/Komisyonları arasında eşgüdüm sağlanabilmesi amacıyla, 09 Aralık 2018 Pazar saat 10.00'da TÜRKİYE Barolar Birliği'nde toplantı,

3-) TBB İnsan Hakları Merkezi ile İHEM projesi işbirliğinde 10 Aralık Pazartesi günü "İnsan Hakları Savunucuları Olarak Avukatların Korunması" konulu uluslararası sempozyum  yapılmasına karar verilmiştir.

Katılımcıların yol ve konaklama masrafları Baroları tarafından karşılanmak üzere Baronuzun İnsan Hakları Merkezi-Kurulu veya Komisyonu Başkanının (mazeret halinde bir üyesinin) ya da insan haklarından sorumlu yönetim kurulu üyesinin özellikle 09 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek toplantıya katılımının sağlanmasını, hangi toplantılara kimlerin katılım sağlayacağının 30 Kasım 2018 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı