Duyuru 2022/56

1536

Ankara, 04.08.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/56

Konu :
TÜRKİYE Barolar Birliği 12. Avukat Spor Oyunlarına İlişkin 20.07.2022 günlü 2022/55 Sayılı Duyurumuz Hakkında.

17-25 Eylül 2022 tarihlerinde İzmir’de yapılması kararlaştırılan TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Spor Oyunlarının ertelenmesi konusu Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun 04 Ağustos 2022 günlü olağanüstü toplantısında görüşülmüş ve;

“Yönetim Kurulumuzca 28.04.2022 tarihinde alınan karar ile Eylül ayında İzmir’de yapılmasına karar verilen TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Spor Oyunlarının ertelenmesi konusunda Barolar ve meslektaşlarla yapılan görüşmelerden sonra yapılan değerlendirme neticesinde; TÜRKİYE Barolar Birliği’nin Cumhuriyet’in 100. Kuruluş Yılı Etkinlikleri kapsamında spor oyunları da yapılması planlandığından, her iki organizasyon giderlerinin yaşanan fahiş fiyat artışları dikkate alındığında, TÜRKİYE Barolar Birliği, Barolar ve meslektaşlar yönünden yüksek ekonomik maliyetlere sebebiyet vereceği hususları da göz önünde tutularak esasları Spor Komisyonu tarafından yapılacak yeni planlama çerçevesinde bilahare duyurulmak üzere ileri bir tarihe ertelenmesine” karar verilmiştir.

Durumu bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı