HAKLILIĞIMIZ GÖRÜLMÜŞ, ASBESTLİ GEMİNİN TÜRK KARA SULARINA GİRMESİNE İZİN VERİLMEYECEĞİ AÇIKLANMIŞTIR

1310

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) olarak, asbestli gemi Sao Paulo'nun İzmir Aliağa'da sökümüne izin veren çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararının iptali amacıyla dile getirdiğimiz itirazlarımızın ve bu çerçevede başlattığımız hukuk mücadelemizin haklılığı görülmüştür.

TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, 24.08.2022 tarihinde, hukuk mücadelesinin diğer bileşenleri İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMMOB çevre Mühendisleri Odası, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, EGEçEP Derneği, STK’lar ve vatandaşlar ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin önünde buluşmuş, daha önce nükleer denemelerde de kullanılan geminin durdurulması için açılan davanın ardından, “Bizler bu suça ortak olmayacağız. O gemi TÜRKİYE'nin kara sularından çıkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” demişti.

çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un bugün (26.08.2022) asbestli geminin Türk Kara Sularına girmesine izin verilmeyeceğine ilişkin açıklaması, halk sağlığı ve kamu yararı bakımından memnuniyet vericidir. Yapılan açıklamaya göre, tekrar istenen ‘Tehlikeli Madde Envanter Raporu’nun Bakanlığa sunulmaması nedeniyle; Sao Paulo gemisi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Karar, hukuk mücadelesinin tüm bileşenleri ve yurttaşlarımız için müjde olmuştur.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği