Laiklik ilkesinin Anayasamızda yer almasının 85. yılını kutluyoruz

879

Cumhuriyetimizin değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez temel ilkelerinden olan laiklik; insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir hukuk devletinde yaşamanın yegâne güvencesidir.

Demokrasinin, eşit yurttaşlık hakkının, aklın ve bilimin olduğu kadar din ve vicdan özgürlüğünün de vazgeçilmez şartı olan laiklik ilkesinin Anayasamızda yer almasının 85. yılını, Cumhuriyetimizin kazanımlarından hiçbir koşulda ödün vermeme kararlılığıyla kutlarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği