Rio +29; Dünya Çevre Günü Çevrimiçi Etkinliği

2540

Bağlantı Linki : http://tbb.av.tr/449
Erişim Kodu: 238134

çevrimiçi etkinliğe 04 Haziran 2021 günü Saat: 13:30'da yukarıdaki bağlantı ve erişim kodu ile katılabilirsiniz.

1972 yılında Stockholm!de gerçekleşen Birleşmiş Milletler Konferansı (Stockholm Konferansı) ilk uluslararası çevre buluşması olması ve hemen ardından UNEP’in (United Nations Environment Programme) kuruluşu ile uluslararası çevre hukukunun oluşumu anlamında son derece önemli olmakla beraber 1992 yılında Rio’da yapılan Rio Konferansı (Dünya Zirvesi) nihai çıktıları itibariyle bir dönüm noktası olmuş, hatta takip eden toplantılar/buluşmalar silsilesi Rio +5, Rio +10 şeklinde isimlendirilmeye başlanmıştır.

Konferans sonucunda, çevre ile kalkınma/gelişme gibi son derece çetrefilli bir ilişkiye denge oluşturmaya çalışan Rio Bildirisi kabul edilmiş ve 27 temel ilke ortaya konulmuştur. Bugün temelde hala geçerliliğini koruyan bu ilkelerin ne denli uygulamaya geçirilebildiği en önemli mesele, tartışma konusudur.

TBB çevre ve Kent Hukuku Komisyonu olarak, Rio +29’da gerçekleşecek Dünya çevre Günü’nü, en önemli çevre sorunu haline gelen iklim değişikliği ile mücadele kapsamında büyük bir TÜRKİYE buluşması gerçekleştirilmesi çağrısı ile vurgulamak istedik. Alanda çalışan değerli akademisyen ve STK temsilcileri ile yapılacak çevrimiçi etkinliğimize, https://vk2.barobirlik.org.tr/b/nam-gwo-l4i-njx bağlantısından 238134 erişim koduyla katılım sağlanabilecektir.

Saygılarımızla.

TBB çevre ve Kent Hukuku Komisyonu