TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 50 YAŞINDA

11566

TÜRKİYE Barolar Birliği için hukuka saygı, insana ve insani değerlere saygının önkoşuludur.

TÜRKİYE Barolar Birliği için kuvvetler ayrılığının tesisi, vazgeçilmez bir önceliktir.

TÜRKİYE Barolar Birliği için hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı, demokrasinin ön koşulu, mücadelenin   ilk hedefidir.

TÜRKİYE Barolar Birliği için adil yargılanma hakkı, reddedilemez ve ertelenemez bir taleptir.

TÜRKİYE Barolar Birliği için baroların hukuk meşruiyeti temelinde bağımsızlığı ve her türlü vesayetten uzak statüsü kabullenilmesi ve gerçekleştirilmesi gereken bir aciliyettir.

TÜRKİYE Barolar Birliği, ülkenin kurtuluş ve kuruluşundaki hukuk meşruiyetinin temeli olan “Müdafaa-i Hukuk” geleneğinin manevi mirasçısıdır.

TÜRKİYE Barolar Birliği, her tür ve derecedeki otoriteden, ülkenin kuruluş ve kurtuluşunun temeli olan hukuk meşruiyetine saygı bekler.

TÜRKİYE Barolar Birliği, TÜRKİYE’nin itibarının, ülkeyi yönetenlerin hukuka ve hukuk kurumsallığına saygısıyla doğru orantılı olduğunu vurgular.

TÜRKİYE Barolar Birliği, yurttaşlarımızın hukuk güvenliği altında yaşama ve adil yargılanma özlemlerinin kurumsal takipçisi olmayı sürdüreceğini ifade eder.

TÜRKİYE Barolar Birliği, avukatlar olmadan yargı ve yargılamanın, barolar olmadan demokrasinin mümkün olamayacağının altını çizer.

TÜRKİYE Barolar Birliği, avukatlardan ve meslek örgütlerinden rahatsız olanlara TBB’nin ve baroların TÜRKİYE’nin en önemli itibar kartı olduğunu bir kez daha hatırlatmak ister.

TÜRKİYE Barolar Birliği, avukatların acil çözüm bekleyen, artık ertelenemez hale gelmiş olan ekonomik ve mesleki sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını ısrarla talep eder.

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin önümüzdeki dönemde vereceği hukuk ve demokrasi mücadelesinin en büyük dayanağı, hiç kuşkusuz elli yıllık onurlu geçmişidir. Bu onurlu mirasın mimarları olan önceki dönem başkanlarımızı ve TBB kurullarında sorumluluk üstlenmiş meslek büyüklerimizi saygıyla anıyoruz.

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE’DİR.

50 .YIL ETKİNLİKLERİ İçİN TIKLAYINIZ