TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 50 YAŞINDA

11463

Türkiye Barolar Birliği için hukuka saygı, insana ve insani değerlere saygının önkoşuludur.

Türkiye Barolar Birliği için kuvvetler ayrılığının tesisi, vazgeçilmez bir önceliktir.

Türkiye Barolar Birliği için hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı, demokrasinin ön koşulu, mücadelenin   ilk hedefidir.

Türkiye Barolar Birliği için adil yargılanma hakkı, reddedilemez ve ertelenemez bir taleptir.

Türkiye Barolar Birliği için baroların hukuk meşruiyeti temelinde bağımsızlığı ve her türlü vesayetten uzak statüsü kabullenilmesi ve gerçekleştirilmesi gereken bir aciliyettir.

Türkiye Barolar Birliği, ülkenin kurtuluş ve kuruluşundaki hukuk meşruiyetinin temeli olan “Müdafaa-i Hukuk” geleneğinin manevi mirasçısıdır.

Türkiye Barolar Birliği, her tür ve derecedeki otoriteden, ülkenin kuruluş ve kurtuluşunun temeli olan hukuk meşruiyetine saygı bekler.

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye’nin itibarının, ülkeyi yönetenlerin hukuka ve hukuk kurumsallığına saygısıyla doğru orantılı olduğunu vurgular.

Türkiye Barolar Birliği, yurttaşlarımızın hukuk güvenliği altında yaşama ve adil yargılanma özlemlerinin kurumsal takipçisi olmayı sürdüreceğini ifade eder.

Türkiye Barolar Birliği, avukatlar olmadan yargı ve yargılamanın, barolar olmadan demokrasinin mümkün olamayacağının altını çizer.

Türkiye Barolar Birliği, avukatlardan ve meslek örgütlerinden rahatsız olanlara TBB’nin ve baroların Türkiye’nin en önemli itibar kartı olduğunu bir kez daha hatırlatmak ister.

Türkiye Barolar Birliği, avukatların acil çözüm bekleyen, artık ertelenemez hale gelmiş olan ekonomik ve mesleki sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını ısrarla talep eder.

Türkiye Barolar Birliği’nin önümüzdeki dönemde vereceği hukuk ve demokrasi mücadelesinin en büyük dayanağı, hiç kuşkusuz elli yıllık onurlu geçmişidir. Bu onurlu mirasın mimarları olan önceki dönem başkanlarımızı ve TBB kurullarında sorumluluk üstlenmiş meslek büyüklerimizi saygıyla anıyoruz.

 

TüRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TüRKİYE’DİR.

50 .YIL ETKİNLİKLERİ İçİN TIKLAYINIZ