ZEYTİN ALANLARININ ÜZERİNDE MADEN TESİSİ AÇILMASINA OLANAK VEREN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY’A BAŞVURULMUŞTUR

2711

TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından, zeytin sahaları üzerinde maden tesisi açılmasına olanak veren 01.03.2022 tarihli Maden Yönetmeliği Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açılmıştır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kendi çalışma alanına giren Maden Yönetmeliği değişikliği ile zeytin alanlarına dair yasal sorumluluğu bulunan Tarım ve Orman Bakanlığının görev alanına fiilen müdahale etmiştir.
Uluslararası yükümlülükler, anayasal güvenceler ve zeytin koruma yasası olarak bilinen kanun hükümleri kapsamında “kamu yararı” ölçütü zeytin ve zeytincilik faaliyetleri lehine getirilmeli, hukuka aykırı düzenleme iptal edilmelidir.

Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız