BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu
2021
2122
TMMOB Şehir Plancıları Odası
2831
2294
2258
2425