“ARABULUCULUK SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ” SEMİNERİNDE “TARAF VEKİLLİĞİ” VURGUSU

3662

TÜRKİYE Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimi” konulu özel eğitim semineri, Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun konuşmasıyla başladı.

Başkent üniversitesi’nin katkılarıyla 27-28 Eylül 2019 tarihlerini kapsayacak şekilde planlanan ve Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ali Halıcı’nın yaptığı seminerin ilk gününde Av. Arb. Pervin Yıldız ve Av. Arb. Ayşe çakıcı, ikinci gününde Prof. Dr. özcan Yağcı ve Prof. Dr. ünsal Sığrı sunum yaptı. 

Av. Feyzioğlu, semineri açış konuşmasında arabuluculuk eğitimini yalnızca arabuluculuk eğitimi olarak düşünmediklerini söyleyerek, “Aynı zamanda arabuluculuk eğitimi alan arkadaşlarımızın arabuluculukta taraf vekili olmalarını teşvik ediyoruz. TÜRKİYE Barolar Birliği olarak hedefimiz taraf vekilliğini sonuna kadar teşvik etmek. Bu çerçevede örneğin iş uyuşmazlıklarında, işçinin zorunlu olarak bir avukatla temsil edilmesi uygulamasını, arabuluculukla avukatlığı tabiri caizse barıştırmak ve sosyal devlet ilkesi gereği işçinin haklarının ihlal edilmesini önlemek adına çok önemsiyoruz” dedi.

İş uyuşmazlıklarında taraf vekilliğine ilişkin olarak adli yıl açılış konuşmasında dile getirdiği önerinin şu anda üzerinde çalışıldığını söyleyen Feyzioğlu, bunun avukatlar için yılda 250 bin yeni iş anlamına geleceğini kaydetti.

Feyzioğlu, avukatlık mesleğinin bu şekilde devamının imkânsız olduğunun altını çizdiği konuşmasında, yargı reformu taslağında yer alan düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavının getirilmesinin zorunlu olduğunu yineleyen Feyzioğlu, taslağa göre, hukuk fakültelerine 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren kayıt yaptıranların sınava tabii olacaklarını belirtti.

İstinafta hükmü kesinleşmiş ama ‘ben düşüncemi açıkladığım için ceza aldım’ diyen 10 bin kişinin bu kanun çıktığı gün serbest kalacağını ve temyiz hakkına sahip olacağını kaydeden Feyzioğlu, “Benzer durumdaki yaklaşık 150 bin kişi, istinaftan sonra temyiz de var rahatlığına da kavuşacak” açıklamasında bulundu.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle