“Avukatlar Yasalarını Konuşuyor” Konulu Sempozyum

7165
A
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI’NIN RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE BİZZAT KATILAMADIĞI “AVUKATLIKTA DEMOKRATİK İNİSİYATİF” TARAFINDAN 06 OCAK 2012 TARİHİNDE DÜZENLENEN  “AVUKATLAR YASALARINI KONUŞUYOR” KONULU SEMPOZYUMUN AÇILIŞINA GÖNDERDİĞİ KONUŞMA METNİ


Sevgili Meslektaşlarım,
Değerli Konuklar,

Rahatsızlığım nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyor olmamdan dolayı çok istememe rağmen bugün burada sizlerle birlikte olmam mümkün olmadı. Bundan dolayı hepinizden özür diliyor, sizleri Türkiye Barolar Birliği adına, kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Bu aşamada üzerinde hep birlikte düşünmemiz ve çalışmamız gereken konuların başında Avukatlık Kanununda yapılması gereken değişiklikler geliyor. Bu sadece benim görüşüm değil, barolarımızın, avukat meslektaşlarımızın da talebidir.

Bu talepleri ve ihtiyacı dikkate alan yönetimimiz, Avukatlık Kanunu üzerinde yapılacak değişikliklere esas olacak başlıkları belirlemek, bu başlıkları toplantı öncesinde bildirmek suretiyle Baro Başkanlarını toplantıya çağırmıştır.

Toplantıda baro başkanları herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın özgür biçimde tartışmaya açılan başlıklar hakkında görüş ve düşüncelerini açıklamışlardır.

Her ne kadar anılan bu toplantıda tartışmaya açılan başlıklardan özellikle nispi temsil, delege yapısı, yabancı avukatlık ortaklıkları gibi konular daha sonra kimi Baro Başkanları tarafından istismar konusu yapılmış, bu başlıklardan hareketle bizlerin niyetleri sorgulanmaya çalışılmış ise de, bu ve benzeri tahrik edici, yanıltıcı girişimler, bunu yapanların kendi dar çevreleri dışında destek ve onay görmemiştir.

Bu bağlamda özellikle bir hususu açıklamak isterim. Benim siyasal görüş ve tercihlerimin her zaman ve her koşulda dışında kalan üç değişmezim vardır. Bunlardan birincisi demokrasidir, ikincisi hak ve özgürlüklerdir, üçüncüsü de insan haklarıdır. Avukatların büyük bir kısmının da bu üç temel değere sahip çıktığı ve çıkması gerektiği düşüncesindeyim.

Buna göre biz avukatlar için tartışılmayacak, üzerinde konuşulmayacak bir konu yoktur, olamaz. Zira avukatlık özgürlük mesleğidir, bağımsızlık mesleğidir. Biz avukatlar her şeyi, her zeminde özgür biçimde konuşma kültürüne, terbiyesine, cesaretine sahip bir mesleğin mensuplarıyız.

O halde mesleğimizle, mesleğimizin geleceği ile ilgili konularda biz avukatlar konuşmayacaksak, baro başkanları konuşmayacaklarsa kim konuşacak?           

Sağda solda demokrasi üzerine, ifade ve düşünce özgürlüğü üzerine halk konseri verenler, önce demokrasiyi, ifade özgürlüğünü kendileri için içselleştirsinler, ondan sonra Baro Başkanları düzeyinde tartışmaya açılan kimi başlıklarla ilgili niyet sorgulamasında bulunsunlar.

Sevgili Meslektaşlarım,

Kimi Barolarımız tarafından, Avukatlık Kanunu değişiklikleri ile ilgili olarak yürütülen çalışmaların oluşturulacak bir komisyon eliyle hazırlanması ve bu yolla hazırlanacak taslağın olağanüstü toplantıya çağrılacak TBB Genel Kurulunda görüşülerek nihai şekle bağlanması önerilmiştir. Katılımcılık adına bu öneride bulunan Sayın Baro Başkanlarına samimiyet testi bağlamında herhalde önce neden sizler kendi Baronuzun genel kurullarını toplantıya çağırmıyorsunuz diye sormak gerekir.

Sonuç olarak şunu ifade etmem gerekir ki; Avukatlık Kanunu ile ilgili çalışma yapmak görevi ve yetkisi kanunla TBB’ne verilmiştir. Kanunla verilmiş olan bu görevin bir komisyona devredilmesi  hukuken mümkün olmadığı gibi siyaseten de doğru değildir. Nitekim yönetimimiz tarafından buna izin de verilmemiştir.

TBB kanunun kendisine verdiği görevi yerine getirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Amacı yapmak değil, yaptırmamak olanların engellemeleri, bizlere yönelik yaftalama ve karalama kampanyaları bizi doğru bildiğimiz yoldan ayırmayacaktır. Yeter ki siz değerli meslektaşlarımızın bizlere olan desteği, güveni devam etsin.

Bu vesile ile bu sempozyumu düzenleyen sevgili meslektaşlarıma, mesleğin sorunlarına gösterdikleri ilgi ve duyarlılık nedeniyle özellikle teşekkür ediyorum.

Avukatlık Kanunu konusunda ne derece duyarlı olduğunu son bir iki aydır yürüttüğü kampanyalarla öğrendiğimiz Ankara Barosu’nun Sayın Yönetimine de bir sorum var, o da şu; mademki Avukatlık Kanunu değişiklikleri konusunda bu kadar duyarlısınız, neden 10-15 Ocak 2012 tarihlerinde yapacağınız Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda bu konuyu tartışmaya açmadınız?

Teşekkür eder, hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlarım.  

Av.V.Ahsen Coşar
TBB Başkanı