“CMK Görevlendirme ve Uygulamalarındaki Sorun ve Çözüm Önerileri” Çalıştayı TBB’nin Ev Sahipliğinde Yapıldı

3462

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) CMK Komisyonu Yürütme Kurulu’nun talebi ve Birlik Yönetim Kurulu’nun kararı ile programlanan “CMK Görevlendirme ve Uygulamalarındaki Sorun ve çözüm önerileri” başlıklı çalıştay, baroların CMK temsilcilerinin katılımıyla, TBB’nin ev sahipliğinde yapıldı.   

TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Ali Bayram’ın koordinatörlüğünde; 58 barodan, 75 meslektaşımızın katılımıyla gerçekleştirilen ve iki gün (21-22 Mayıs 2022) süren çalıştay, TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ın konuşmasıyla açıldı.

Sağkan, “CMK, sistem olarak, ekonomik yönden adalete erişimde dezavantajlı kesimlere nitelikli bir savunma hizmetini sağlamanın, yargılamada onların dezavantajlarını gerçekten etkin bir savunmayla ortadan kaldırmanın aracı olarak düzenlenmiş olsa da şu anda genç meslektaşlarımız açısından da çok ciddi bir geçim kapısı olarak görülüyor” hatırlatmasında bulundu.

“Bu sistemi bu noktaya bizler getirmedik” diyen Sağkan, “Gelinen noktaya, siyasal iktidarların kontrolsüz hukuk fakülteleri açmaları ve bu ülkede hakim, savcı, avukat ihtiyaçlarına yönelik bir analiz yapmaksızın yürüttükleri politikalar sebep oldu. Ancak yine de bunun çözümüne ilişkin somut adımları atmak, en başta baroların ve TÜRKİYE Barolar Birliği’nin görevidir” ifadelerini kullandı.

Sağkan, “CMK sisteminde yaşanan en temel konuları TÜRKİYE Barolar Birliği çatısı altında, yıllarca kendi barolarında CMK zorunlu müdafilik hizmeti vermiş meslektaşlarımızla değerlendirmek ve buradan çıkacak somut önerileri hayata geçirmek konusunda, TÜRKİYE Barolar Birliği’nin net arzu ve kararlılığını ortaya koymak gibi bir hedef belirledik” dedi.

Bu çalıştaya katılmak üzere Barolardan gelen meslektaşlara teşekkür eden Sağkan, öte yandan baroların CMK uygulamasında yerleşmiş pratikleri olmadığına dikkat çekti. Birlik Başkanı, “Burada birçok barodan konunun uzmanı meslektaşım var. En azından öneri ve tavsiye niteliğinde tüm baroların uygulayabileceği örnek yöntemleri geliştirebiliriz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“GELİN BU DöNEM CMK üCRETİNİ, AVUKATLIK ASGARİ üCRET TARİFESİ İLE EŞİTLEYELİM”

Sağkan, son olarak CMK zorunlu müdafiliği sisteminde ekonomik anlamda bir kaos içerisine sürüklenen genç meslektaşlar bakımından en önemli sorun haline gelen ücret konusunda açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin; CMK ücretinin, Avukatlık Asgari ücret Tarifesi ile eşitlenmesi için bu dönem eylemsel tavırlar da dahil olmak üzere her türlü öneriyi hayata geçirmek konusunda kesin bir irade sahibi olduğunun altını çizen Sağkan, “Bunu bu dönem çözmek hepimizin borcu. Gelin, önümüzdeki dönem çıkacak CMK tarifesini Avukatlık Asgari ücret Tarifesi’ne eşitleyelim. Nasıl yapacaksak, hangi eylemsel tavrı belirleyeceksek, tüm barolarımızla aynı takvimde; gerekiyorsa iş bırakmak, gerekiyorsa iş yavaşlatmak yoluyla, basın açıklamalarıyla, nasıl bir yöntem belirleyeceksek bunu yapmak zorundayız. Bu konuda tüm barolarda oluşmuş bir irade var” dedi.

TBB Saymanı Av. Gökhan Bozkurt ve TüRAVAK Başkanı Av. Enver Han’ın da katıldığı çalıştayda, açılış ve sunumun ardından; yuvarlak masalar oluşturularak sorunların tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar yapıldı.  


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle