“Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girdi.

14637

30 Kasım 2021 tarihli 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin tüm maddeler (İİK m. 25, 25/a, 25/b, 341) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ndan çıkarılarak, 5395 sayılı çocuk Koruma Kanunu’na konuya ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Anılan yasal değişiklik sonrasında, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilâmların yerine getirilmesi, 5395 sayılı çocuk Koruma Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

04.08.2022 tarihli ve 31913 sayılı Resmî Gazete'de “çocuk Teslimi ve çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 61. maddesi ile çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla TÜRKİYE Barolar Birliği ve barolar ile iş birliği yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

İlgili yönetmeliğin hazırlık çalışmaları sırasında dile getirdiğimiz bir kısım önerilerimize yer verildiği görülmüş olup, yönetmeliğin hukuki incelemesinin devam ettiği hususunu meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

Yönetmelik için tıklayınız