“FRANSIZ AVUKATLIK SİSTEMİNİN İNCELENMESİ PROJESİ” İMZA TÖRENİ

5116
A

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Barolar Birliği ve Fransa Ulusal Barolar Konseyi tarafından sürdürülecek olan “Fransız Avukatlık Sistemi’nin İncelenmesi Projesi” imza töreni 26 Eylül 2014 tarihinde Türkiye Barolar Birliği’nde gerçekleştirildi.

Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili ve Kurumsal İşbirliği Ateşesi Sabine Raczy, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Fransa Ulusal Barolar Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Jean-Louis Magnier’ın katıldığı imza törenine geçmeden önce Feyzioğlu ve Bili birer konuşma yaptılar.

Büyükelçilik ile Türkiye Barolar Birliği’nin güzel bir ilişki sürdürmekte olduklarını söyleyen TBB Başkanı Feyzioğlu, “Fransa ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki tarihsel ilişki şu anda yürütmekte olduğumuz ilişkiyi daha da anlamlandırmaktadır. Fransız Hukuku, Türk Hukukuna kaynak teşkil etmiş bir hukuktur. Kod Napolyon, kanunlarımızın temelinde yer almaktadır. İdare hukuku ve idari yargılama hukuku Fransız Hukukunun etkisiyle gelişmiştir. Bugün de karşılıklı olarak birbirimize verecek çok desteğimiz olduğuna inanıyoruz. Türkiye Barolar Birliği uzun süredir Avukatlık Kanunu taslağı hazırlığı içindedir. Bugün imzalamakta olduğumuz “Fransız Avukatlık Sisteminin İncelenmesi Projesi” de taslağımızın şekillenmesinde ve ayrıca bugüne kadarki düzenlemelerimizin Fransa örnek gösterilerek gerekçelendirilmesinde de çok önemli katkılarda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Bili ise, “Fransız Ulusal Barolar Konseyi’nin desteğiyle Türkiye Barolar Birliği destekli projenin imza töreni için burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu projenin konusu, avukatlık mesleğinin Fransa ve Türkiye’deki uygulamalarının karşılaştırılmasıdır. Fransa’nın eski Adalet Bakanı ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Robert Badinter’in de dediği gibi, demokrasimizin belkemiği olan veya bir başka deyişle Cumhuriyet’in yaşayan ruhunu oluşturan insan hakları ile temel hak ve özgürlüklere saygı duyulmasını sağlamalıyız. Güçlü ve bağımsız bir yargıdan demokrasi olmayacağı gibi; güçlü, bağımsız ve iyi yapılanmış bir baro olmadan da iyi bir yargı olmaz. Hiç şüphesiz bu proje kapsamında oluşturulacak ilişkiler sadece ülkelerimizde daha iyi bir adalet yapısının ortaya çıkmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Fransız-Türk dostluğunun da pekiştirilmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Proje, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili tarafından imzalandı.